Lớp 8

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán – Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng (Đề 3)

PHÒNG GIÁO DỤC BẢO LỘC
LÂM ĐỒNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm).

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán – Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng (Đề 3)

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 4 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1. Cho bất phương trình 2x − 3 > 5. Số nào dưới đây là một nghiệm của bất phương trình
a. 10 b. − 4 c. 0 d. 4

Câu 2. Thể tích của một hình chóp đều là 126cm3, chiều cao của hình chóp là 6cm thì diện tích đáy của hình chóp là:
a. 21cm2 b. 63cm2 c. 60cm2 d. 50cm2

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình |x − 3| = 9 là
a. {12} b. {6} c. {− 6; 12} d. {−12}

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!