Lớp 9

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Giáo dục công dân – Đề 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KỲ I, LỚP 9

Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Giáo dục công dân – Đề 1

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm): Những biểu hiện nào dưới đây thể hiện rõ tính tự chủ ? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)
A. Luôn làm theo số đông.
B. Không bị người khác làm ảnh hưởng, luôn hành động theo ý mình.
C. Luôn tự nhắc mình, xem hết bộ phim hay sẽ làm bài tập.
D. Từ chối lời rủ đi chơi của bạn thân để làm cho xong bài tập.

Câu 2 (0,5 điểm): Ý kiến nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình ? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)
A. Chiều theo ý muốn của người khác sẽ tránh được mâu thuẫn.
B. Mâu thuẫn nào cũng có thể thương lượng để giải quyết.
C. Sống khép mình mới tránh được xung đột.
D. Chỉ cần thân thiện với những người có quan hệ mật thiết với mình.

Câu 3 (1 điểm): Em hãy chọn hai trong những cụm từ:

– tương trợ nhau trong mọi công việc
– hỗ trợ lẫn nhau trong công việc
– lợi ích chung của mọi người
– lợi ích của những người khác

để điền vào đoạn sau sao cho đúng với nội dung bài đã học:

Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ,……………………………………, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.

Hợp tác phải dựa trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi và không làm phương hại đến………………………………………

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!