Lớp 5

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 bao gồm cả file nghe và đáp án, với nhiều dạng câu hỏi. Giúp các em học sinh lớp 5 luyện tập và củng cố kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết hiệu quả. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết dưới đây:

Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 năm học 2015 – 2016

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có file nghe và đáp án

Name: …………………………

School: ………………………..

Class: ………………………….

KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 5

NĂM HỌC: – Thời gian: 40 phút

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number (1 pt)

Đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 5

Question 2. Listen and write T (True) or F (False) (1 pt)

It’s two o’clock in the afternoon. The weather is sunny. ………………. .

What are you wearing? I’m wearing a blue skirt. ………………. .

What are they doing? They are talking. ………………. .

I was hot but she was cold. ………………. .

There were some children but there weren’t any teachers ………………. .

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Part 2: Reading and writing

Question 6.

1. to 2. playing 3. was 4. any

Question 7.

1. o_e 2. nk 3. o_s 4. u_e

Question 8.

1. boots 2. talking 3. photos 4. many

Question 9.

1. and 2. were 3. are 4. bride

I. LISTENING.

Question 1.

1. Shirt 2. Skirt 3. Scarf 4. Gloves 5. Jeans

Question 2.

1. T 2. T 3. F 4. T 5. F

Question 3.

1 – e 2 – d 3 – c 4 – b 5 – a

Question 4. 1. boots 2. three o’clock 3. tired

4. lion 5. women

Question 5. 1. seven 2. shirt 3. video

4. classroom 5. playground

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!