Lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 6 lần 1 được THPT Nguyễn Đình Chiểu sưu tầm và tổng hợp nhằm gửi đến quý thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích nhiều trong việc ôn tập kiến thức môn tiếng Anh lớp 6 của các em học sinh đồng thời là tài liệu tham khảo cho các thầy cô giáo trong việc ra đề thi.

Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 6

…………………. secondary school

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 6

Class: 6A…

Full name: …………………………..

Test 15′

Marks

Teacher′s comment

Ex1: Odd one out.

1.

A. sit

B. come

C. book

D. stand

2.

A. on

B. at

C. in

D and

3.

A. they

B. what

C. where

D. how

4.

A. my

B. I

C. his

D. her

5.

A. a

B. an

C. the

D. them

Ex2: Match and write.

A

B

Answers:

1.

What′s

a.

afternoon

1 – …..

2.

Where

b.

do you live?

2 – …..

3.

How do you

c.

are you?

3 – …..

4.

How old

d.

spell Tan?

4 – …..

5.

Good

e.

your name?

5 – …..

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!