Lớp 5

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2021 – 2022

Đề cương học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2021 – 2022 bao quát lại toàn bộ những nội dung trọng tâm phần trắc nghiệm, tự luận và thực hành, cùng các câu hỏi ôn tập cho các em học sinh lớp 5 chuẩn bị thật tốt cho bài thi cuối học kì 2 sắp tới.

Qua đó, còn giúp thầy cô tham khảo để giao đề cương ôn tập cuối học kì 2 môn Tin học 5 cho học sinh của mình. Chi tiết mời thầy cô và các em học sinh cùng tải đề cương ôn tập cuối kì 2 môn Tin học lớp 5:

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2021 – 2022

Nội dung kiến thức môn Tin học lớp 5 học kì 2

1. Kĩ năng gõ văn bản bằng phương pháp 10 ngón

 • Nhận biết được các thành phần của một văn bản soạn thảo bao gồm từ soạn thảo, câu, đoạn văn bản
 • Sử dụng được phần mềm Mario để luyện gõ phím và tự đánh giá kĩ năng gõ bàn phím

2. Soạn thảo văn bản: Tạo bảng, chỉnh sửa cấu trúc và căn lề trong văn bản

 • Thực hiện được thao tác thay đổi độ rộng của cột, thêm và xóa hàng
 • Thực hiện được các bước tạo bảng và nhập văn bản vào bảng
 • Tạo được bảng theo mẫu hoặc theo yêu cầu; căn lề nội dung trong ô và thay đổi độ rộng của cột một cách phù hợp; Thêm và xóa hàng khi cần thiết

3. Soạn thảo văn bản: Chèn hình ảnh vào văn bản

 • Nắm được các bước chèn hình ảnh vào văn bản
 • Giải thích được các tình huống chèn hình ảnh vào văn bản

4. Lập trình Logo: Vẽ hình bằng vòng lặp lồng nhau

 • Tạo được câu lệnh lặp lồng nhau để vẽ hình quen thuộc bằng cách kết hợp lệnh lặp lồng nhau với câu lệnh tạm dừng thực hiện chương trình
 • Giải thích được hoạt động của câu lệnh lặp lồng nhau trong những tình huống cụ thể

5. Lập trình Logo: Thủ tục trong Logo

 • Nắm được cấu trúc của một thủ tục
 • Nắm được cách lưu thủ tục vào bộ nhớ
 • Tạo được các lệnh Logo, trong đó có tạo ra và sử dụng thủ tục để vẽ hình quen thuộc theo yêu cầu

6. Lập trình Logo: Tạo hình mẫu trang trí, viết chữ và làm tính

 • Nắm được tác dụng và cú pháp của câu lệnh LABEL, PRINT và SHOW (M1)
 • So sánh lệnh SHOW và lệnh PRINT

Ôn tập thực hành môn Tin học lớp 5 học kì 2

 • Tạo được bảng theo mẫu, căn lề nội dung trong ô và thay đổi độ rộng của cột một cách phù hợp; Thêm và xóa hàng khi cần thiết.
 • Chèn được hình ảnh vào vị trí mong muốn theo yêu cầu và thay đổi kích thước hoặc di chuyển ảnh một cách hợp lí
 • Tạo được thủ tục Logo để vẽ các hình mẫu trang trí phức tạp trong đó sử dụng các câu lệnh lặp lồng nhau, sử dụng câu lệnh viết chữ theo yêu cầu
 • Lưu được bài thực hành vào đúng thư mục yêu cầu

Câu ôn tập học kì 2 Tin học 5

Câu 1: Hãy chọn câu trả lời đúng.

Trong khi gõ phím, hàng phím nào luôn cần lấy làm chuẩn để xác định vị trí đặt các ngón tay?

 1. Hàng phím trên
 2. Hàng phím dưới
 3. Hàng phím số
 4. Hàng phím cơ sở

Câu 2: Hãy chọn câu trả lời đúng.

Trong phần mềm Word, em sử dụng hai nút lệnh nào dưới đây để sao chép văn bản?

 1. Nút lệnh Nút lệnh và Nút lệnh Nút lệnh
 2. Nút lệnh Nút lệnh và Nút lệnh Nút lệnh
 3. Nút lệnhNút lệnh và Nút lệnh Nút lệnh
 4. Nút lệnh Nút lệnh và Nút lệnh Nút lệnh

Câu 3: Hãy chọn câu trả lời đúng.

Trong phần mềm Word, để tạo bảng mới (Table) em thực hiện thao tác sau:

 1. Nháy chuột vào Menu Table Insert Table
 2. Nháy chuột vào Menu Table Delete Table
 3. Nháy chuột vào Menu Table Insert Row
 4. Nháy chuột vào Menu Table Delete Row

Câu 4: Hãy cho biết bảng dưới đây có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột ?

Tên bài hát Nhạc Lời thơ
Cho con Phạm trọng cầu Tuấn dũng
Đi học Bùi đình thảo Bùi đình thảo
Bụi phấn Vũ hoàng Lê văn lộc
 1. 3 hàng 4 cột
 2. 4 hàng 3 cột
 3. 3 cột 3 hàng
 4. 4 cột 4 hàng

Câu 5: Trong phần mềm Word, để thêm một hàng mới nằm bên trên hàng đặt con trỏ soạn thảo, em thực hiện thao tác sau:

 1. Nháy chuột vào Menu Table Insert Row Above
 2. Nháy chuột vào Menu Table Delete Row
 3. Nháy chuột vào Menu Table Insert Row Below
 4. Nháy chuột vào Menu Table Delete Table

Câu 6: Trong phần mềm Word, để thêm một hàng mới nằm bên dưới hàng đặt con trỏ soạn thảo, em thực hiện thao tác sau:

 1. Nháy chuột vào Menu Table Insert Row Above
 2. Nháy chuột vào Menu Table Delete Row
 3. Nháy chuột vào Menu Table Insert Row Below
 4. Nháy chuột vào Menu Table Delete Table

Câu 7: Trong phần mềm Word, để xóa một hàng tại vị trí con trỏ soạn thảo, em thực hiện thao tác sau:

 1. Nháy chuột vào Menu Table Insert Row Above
 2. Nháy chuột vào Menu Table Delete Row
 3. Nháy chuột vào Menu Table Insert Row Below
 4. Nháy chuột vào Menu Table Delete Table

Câu 8: Trong phần mềm Word, để thêm một cột mới nằm bên trái cột đặt con trỏ soạn thảo, em thực hiện thao tác sau:

 1. Nháy chuột vào Menu Table Insert Columns to the Right
 2. Nháy chuột vào Menu Table Delete Row
 3. Nháy chuột vào Menu Table Insert Columns to the Left
 4. Nháy chuột vào Menu Table Insert Table

Câu 9: Trong phần mềm Word, để thêm một cột mới nằm bên phải cột đặt con trỏ soạn thảo, em thực hiện thao tác sau:

 1. Nháy chuột vào Menu Table Insert Columns to the Right
 2. Nháy chuột vào Menu Table Delete Row
 3. Nháy chuột vào Menu Table Insert Columns to the Left
 4. Nháy chuột vào Menu Table Insert Table

Câu 10: Trong phần mềm Word, để xóa một cột tại vị trí con trỏ soạn thảo, em thực hiện thao tác sau:

 1. Nháy chuột vào Menu Table Insert Row Above
 2. Nháy chuột vào Menu Table Delete Row
 3. Nháy chuột vào Menu Table Insert Row Below
 4. Nháy chuột vào Menu Table Delete Columns

Câu 11: Trong phần mềm Word, để xóa một bảng, em thực hiện thao tác sau:

 1. Nháy chuột vào Menu Table Insert Row Above
 2. Nháy chuột vào Menu Table Delete Table
 3. Nháy chuột vào Menu Table Insert Row Below
 4. Nháy chuột vào Menu Table Delete Columns

Câu 12: Trong phần mềm Word, để chèn hình có sẵn trong phần mềm Word, em thực hiện thao tác sau:

 1. Nháy chuột vào Menu Insert PictureClip Art
 2. Nháy chuột vào Menu Insert PictureWordArt
 3. Nháy chuột vào Menu Insert PictureFrom File
 4. Nháy chuột vào Menu Table Delete Columns

Câu 13: Trong phần mềm Word, để chèn hình từ bên ngoài (Scan ảnh, chụp ảnh, tải trên mạng,…), em thực hiện thao tác sau:

 1. Nháy chuột vào Menu Insert PictureClip Art
 2. Nháy chuột vào Menu Insert PictureWordArt
 3. Nháy chuột vào Menu Insert PictureFrom File
 4. Nháy chuột vào Menu Table Insert Table

Câu 14: Em hãy điền Đ cho câu đúng và S cho câu sai vào ô vuông cuối mỗi câu dưới đây:

 1. Chèn hình vẽ vào văn bản thêm sinh động, hấp dẫn. ☐
 2. Mỗi văn bản chỉ chèn được một hình. ☐
 3. Sau khi chèn hình vào thì không thể xóa nó đi được. ☐
 4. Hình vẽ có thể được di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác ☐

Câu 15: Trong phần mềm Word, để chèn chữ nghệ thuật WordArt , em thực hiện thao tác sau:

 1. Nháy chuột vào Menu Insert PictureClip Art
 2. Nháy chuột vào Menu Insert PictureWordArt
 3. Nháy chuột vào Menu Insert PictureFrom File
 4. Nháy chuột vào Menu Table Insert Table

….

>> Tải file để tham khảo toàn bộ Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 5!

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!