Lớp 11

Danh mục sách giáo khoa lớp 11 năm 2023 – 2024

Ngày 28/12/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định 4607/QĐ-BGDĐT phê duyệt sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo lộ trình, đến năm học 2023-2024, học sinh lớp 11 sẽ được triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Danh mục sách giáo khoa lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 gồm 50 đầu sách giáo khoa của các đơn vị:

Bạn đang xem: Danh mục sách giáo khoa lớp 11 năm 2023 – 2024

  • Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam;
  • Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam;
  • Nhà Xuất bản Đại học Huế;
  • Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển xuất bản phẩm Victoria;
  • Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh;
  • Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm.

Danh mục sách giáo khoa lớp 11 năm 2023-2024

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!