Lớp 1

Cấu trúc ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27

Cấu trúc ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 27 hướng dẫn thầy cô ra đề thi học kì 1 cho học sinh của mình theo đúng chuẩn 3 mức theo Thông tư 27 một cách chính xác. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán theo Thông tư 27

Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TN TL TN TL TN TL
Số học Số câu 4 (câu 1, 2, 3, 4 1 (câu 8) 3 (câu 6, 5, 7) 1 (câu 9) 1 (câu 12) 10
Số điểm 2 2 2 1 1 8
Hình học và đo lường Số câu 1 (câu 10 ) 1 (câu 11) 2
Số điểm 1 1 2
Tổng Số câu 4 2 3 1 1 1 12
Số điểm 2 3 2 1 1 1 10

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán theo Thông tư 27

Câu 1: Số thích hợp viết tiếp vào dãy số 1, 2, 3, 4,… (0,5 điểm)

Bạn đang xem: Cấu trúc ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27

A. 1

B. 5

C. 0

D. 6

Câu 2: Các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: (0,5 điểm)

A. 0, 3, 6, 10

B. 6, 0, 3, 10

C. 6, 3, 0, 10

D. 10, 3, 6, 0

Câu 3: Số? 7 – … = 2 (0,5 điểm)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 4: Phép tính có kết quả bằng 8 là : (0,5 điểm)

A. 4 + 5

B. 5 + 5

C. 4 + 6

D. 4 + 4

Câu 5. Điền dấu >, <, = (0,5 điểm)

3 + 4 ….. 7

A. >

B. <

C. =

Câu 6. Đúng ghi Đ, sai ghi S (1 điểm)

5 + 3 = 8

9 – 5 = 4

6 + 3 = 3

8 – 3 = 6

Câu 7. Kết quả của phép tính: 8 – 3 – 2 = ? (0,5 điểm)

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 8: Tính (2 điểm)

2 + 3 = …….

2 + 6 = …….

8 – 4 = …….

7 – 2 = …….

3 + 4 = …….

5 + 4 = …….

10 – 3 = …….

9 – 5 = …….

Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm)

Câu 9

Câu 10:

Hình vẽ bên có: (1 điểm)

….. hình vuông

…… hình chữ nhật

…… hình tròn

…… hình tam giác

Câu 10

Câu 11:

Hình vẽ bên có: (1 điểm)

….. khối hình lập phương

….. khối hình hộp chữ nhật

Câu 11

Câu 12: Viết phép tính thích hợp với mỗi hình vẽ dưới đây: (1 điểm)

Câu 12

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!