Lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12: Phần địa lý dân cư

THPT Nguyễn Đình Chiểu xin giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12: Phần địa lý dân cư được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây.

Đây là tài liệu rất hữu ích, giúp các bạn hiểu thêm về phần địa lý dân cư thông qua bộ câu hỏi trắc nghiệm bám sát nội dung trong SGK, có đáp án chính xác cho từng câu hỏi theo từng bài. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12: Phần địa lý dân cư

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12: Phần địa lý dân cư

Bài: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư

Câu 1. Từ đầu thế kỉ đến nay, thời kì nước ta tỉ lệ tăng dân lớn nhất là:

A. 1931 – 1960.

B. 1965 – 1975.

C. 1979 – 1989.

D. 1989 – 2005.

Câu 2. Hai quốc gia Đông Nam Á có dân số đông hơn nước ta là:

A. In-đô-nê-xi-a và Thái Lan.

B. In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a.

C. In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin.

D. In-đô-nê-xi-a và Mi-an-ma.

Câu 3. Năm 2005, dân số nước ta là 83 triệu, tỉ lệ tăng dân là 1,3%. Nếu tỉ lệ này không đổi thì dân số nước ta đạt 166 triệu vào năm:

A. 2069.

B. 2059.

C. 2050.

D. 2133.

Câu 4. Biểu hiện rõ nhất của cơ cấu dân số trẻ của nước ta là:

A. Tỉ lệ tăng dân vẫn còn cao.

B. Dưới tuổi lao động chiếm 33,1% dân số.

C. Trên tuổi lao động chỉ chiếm 7,6% dân số.

D. Lực lượng lao động chiến 59,3% dân số.

Câu 5. Mật độ trung bình của Đồng bằng sông Hồng lớn gấp 2,8 lần Đồng bằng sông Cửu Long được giải thích bằng nhân tố:

A. Điều kiện tự nhiên.

B. Trình độ phát triển kinh tế.

C. Tính chất của nền kinh tế.

D. Lịch sử khai thác lãnh thổ.

Câu 6. Đây là hạn chế lớn nhất của cơ cấu dân số trẻ:

A. Gây sức ép lên vấn đề giải quyết việc làm.

B. Những người trong độ tuổi sinh đẻ lớn.

C. Gánh nặng phụ thuộc lớn.

D. Khó hạ tỉ lệ tăng dân.

Câu 7. Tỉ lệ dân thành thị của nước ta còn thấp, nguyên nhân chính là do:

A. Kinh tế chính của nước ta là nông nghiệp thâm canh lúa nước.

B. Trình độ phát triển công nghiệp của nước ta chưa cao.

C. Dân ta thích sống ở nông thôn hơn vì mức sống thấp.

D. Nước ta không có nhiều thành phố lớn.

Câu 8. Vùng có mật độ dân số thấp nhất là:

A. Tây Nguyên.

B. Tây Bắc.

C. Đông Bắc.

D. Cực Nam Trung Bộ.

Câu 9. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi nhằm:

A. Hạ tỉ lệ tăng dân ở khu vực này.

B. Phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng.

C. Tăng dần tỉ lệ dân thành thị trong cơ cấu dân số.

D. Phát huy truyền thống sản xuất của các dân tộc ít người.

Câu 10. Dựa vào bảng số liệu sau đây về dân số nước ta thời kì 1901 – 2005. (Đơn vị: triệu người)

Năm 1901 1921 1956 1960 1985 1989 1999 2005
Dân số 13,0 15,6 27,5 30,0 60,0 64,4 76,3 83,0

Nhận định đúng nhất là :

A. Dân số nước ta tăng với tốc độ ngày càng nhanh.

B. Thời kì 1960 – 1985 có dân số tăng trung bình hằng năm cao nhất.

C. Với tốc độ gia tăng như thời kì 1999 – 2005 thì dân số sẽ tăng gấp đôi sau 50 năm.

D. Thời kì 1956 – 1960 có tỉ lệ tăng dân số hằng năm cao nhất.

Câu 11. Ở nước ta tỉ lệ gia tăng dân số giảm nhưng quy mô dân số vẫn ngày càng lớn là do:

A. Công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình triển khai chưa đồng bộ.

B. Cấu trúc dân số trẻ.

C. Dân số đông.

D. Tất cả các câu trên.

Câu 12. Dân số nước ta phân bố không đều đã ảnh hưởng xấu đến:

A. Việc phát triển giáo dục và y tế.

B. Khai thác tài nguyên và sử dụng nguồn lao động.

C. Vấn đề giải quyết việc làm.

D. Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Câu 13. Để thực hiện tốt công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình, cần quan tâm trước hết đến:

A. Các vùng nông thôn và các bộ phận của dân cư.

B. Các vùng nông nghiệp lúa nước độc canh, năng suất thấp.

C. Vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, biên giới hải đảo.

D. Tất cả các câu trên.

Câu 14. Gia tăng dân số tự nhiên được tính bằng:

A. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng cơ giới.

B. Tỉ suất sinh trừ tỉ suất tử.

C. Tỉ suất sinh trừ tỉ suất tử cộng với số người nhập cư.

D. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cộng với tỉ lệ xuất cư.

Câu 15. Gia tăng dân số được tính bằng:

A. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên và cơ học.

B. Tỉ suất sinh trừ tỉ suất tử.

C. Tỉ suất sinh cộng với tỉ lệ chuyển cư.

D. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cộng với tỉ lệ xuất cư.

Câu 16. Trong điều kiện nền kinh tế của nước ta hiện nay, với số dân đông và gia tăng nhanh sẽ:

A. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

B. Có nguồn lao động dồi dào, đời sống của nhân dân sẽ được cải thiện.

C. Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức.

D. Tất cả các câu trên.

………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!