Lớp 10

Các dạng bài tập toán về mệnh đề và tập hợp

Các dạng bài tập toán về mệnh đề và tập hợp là tài liệu cực kì hữu ích, gồm 60 trang tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm mệnh đề và tập hợp có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

Thông qua tài liệu này các em học sinh lớp 10 có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố kiến thức chương trình Đại số 10 chương 1. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán về mệnh đề và tập hợp

Các dạng bài tập toán về mệnh đề và tập hợp

Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến? Nếu là mệnh đề thì chỉ tính đúng, sai của mệnh đề đó.

a) 3+4=5

b) sqrt{5} là 1 số vô tỷ

c) 4 x+3<2 x-1

d) Hôm nay trời mưa !

e) Hà nội là thủ đô của nước Việt Nam

Câu 2. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.

a) 1637 chia hết cho 5

b) |-235| leq 0

c)pi<3,15

d) frac{3}{2} là một số nguyên

e) 2 là số nguyên tố nhỏ nhất

Câu 3. Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề sau và xét tính đúng sai mệnh đề đảo.

a) Nếu một số chia hết cho 6 thì số đó chia hết cho 3

b) Nếu hình thoi mathrm{ABCD} thì hai đường chéo vuông góc với nhau

c) Nếu một số chia hết cho 2 thì số đó là số chẵn

d) Nếu mathrm{AB}=mathrm{BC}=mathrm{CA} thì mathrm{ABC} là tam giác đều

Câu 4. Cho số thực x. Xét mệnh đề P: ” x là một số nguyên”,Q : ” mathrm{x}+2là một số nguyên”. Phát biểu mệnh đề mathrm{P} Rightarrow mathrm{Q} và mệnh đề đảo của nó. Xét tính đúng sai của cả hai mệnh đề này

Câu 5. Phát biểu mỗi mệnh đề sau, bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần và đủ”

a) Một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và ngược lại.

b) Một hình bình hành có các đường chéo vuông góc là một hình thoi và ngược lại.

Câu 6. Cho tam giác ABC và tứ giác giác ABCD. Phát biểu một điều kiện cần và đủ để:

a) ABC là tam giác đều

b) ABCD là một hình chữ nhật

Câu 7. Dùng kí hiệu forallexists để viết các mệnh đề sau:

a) Có một số nguyên không chia hết cho chính nó.

b) Mọi số thực cộng với 0 đều bằng chình nó

c) Có một số hữu tỷ nhỏ hơn nghịch đảo của nó

d) Moi số tư nhiên đều lớn hơn số đối của nó

Câu 8. Phát biêu thành lời mối mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó.

a) forall x in mathbb{R}: x^{2} leq 0

Câu 9. Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó.

a) forall x in mathbb{R}: x^{2} geq 0

b)exists x in mathbb{Z}: x^{2}+2 x+5=0

c) forall x in mathbb{Q}: 3 x neq x^{2}+2

Câu 10. Lập mệnh đề phủ của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó.

a) Mọi hình vuông đều là hình thoi

b) Có một tam giác cân không phải là tam giác đều

Câu 11. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

A. Hôm nay là thứ mấy?

B. Các bạn hãy học đi!

C. An học lớp mấy?

D. Việt Nam là một nước thuộc Châu Á.

Câu 12. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

A. 10 là số chính phương

B. a+b=c

C. x^{2}-x=0

D. 2 n+1 chia hết cho 3

…………………

Tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!