Lớp 3

Bộ đề thi Toán tuổi thơ lớp 3

Bộ đề thi Toán tuổi thơ lớp 3 gồm 4 đề, có đáp án đi kèm. Đây là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh lớp 3 tích lũy kiến thức, ôn tập thật tốt cho cuộc thi Toán tuổi thơ đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Đề thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ lớp 4 + 5

Bạn đang xem: Bộ đề thi Toán tuổi thơ lớp 3

Đề thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ lớp 6

Bộ đề thi Toán tuổi thơ lớp 3

Đề số 1:

Bài 1: Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi tuổi con bằng tuổi mẹ khi nào?

Bài 2: Năm nay (2017) An 10 tuổi và An hơn em 5 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tổng số tuổi 2 chị em là 25 tuổi.

Bài 3: Để đánh số trang một cuốn sách dày 150 trang người ta cần dùng bao nhiêu chữ số?

Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài, biết diện tích bằng 64cm2. Tìm chu vi?

Bài 5: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó cộng với 25, được bao nhiêu trừ đi 13 thì được kết quả cuối cùng là 48.

Bài 6: Có một thùng đựng 10 lít mật ong. Chỉ dùng cái can 3 lít và cái can 7 lít, em làm thế nào chia được số mật ong đó thành hai phần bằng nhau?

Bài 7: Mảnh vườn nhà bác Hải hình vuông có cạnh dài 11m. Bác ngăn mảnh vườn thành 4 mảnh để trồng các loại cây khác nhau. Hỏi:

a) Tính chu vi của mỗi mảnh.

b) Tính diện tích của mỗi mảnh.

Bài 8: Tính nhanh:

a. 24 x 2 x 2 + 2 x 12 x 6

b. 8+ 8 x 3+ 16 : 2 x 6

Bài 9: Thêm dấu ngoặc đơn vào biểu thức dưới đây để dược biểu thức mới có giá trị = 22

3 + 8 x 4 – 2

Bài 10: An nghĩ ra 1 số. Nếu gấp số đó lên 3 lần rồi cộng với 15 thì được 90. Tìm số đã cho.

Đề số 2:

Bài 1: Tính giá trị biểu thức:

a) 235 : 5 – 38 = …………………… b) 612 : (2 x 3) = ………………………………

…………………………………………… ………………………………………….. ………

………………………………………….. ……………………………………………………

Bài 2: a) Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

8m 6dm …….. 860 cm 9m 6cm …….. 96cm

b) Thêm dấu ngoặc đơn vào dãy tính sau để được kết quả là 22:

3 + 8 x 4 – 2

Bài 3: Tìm x:

a) x – 935 = 2796 – 764 b) 125 – x = 35 : 5

Bài 4: Tính số tuổi của cháu hiện nay. Biết rằng ông hiện nay là 69 tuổi, 3 năm nữa thì tuổi cháu bằng 1/9 tuổi của ông.

Bài 5: Điền số

Đề toán tuổi thơ lớp 3

Hướng dẫn giải

Bài 1 (2 điểm): Mỗi ý đúng được 1 điểm.

a) 235 : 5 – 38 = 47 – 38 b) 612 : (2 x 3) = 612 : 6

= 9 = 102

Bài 2 (2 điểm):

a) 1 điểm: Điền đúng mỗi dấu được 0,5 điểm.

8m 6dm = 860 cm 9m 6cm > 96 cm

b) 1 điểm: (3 + 8) x (4 – 2)

Bài 3 (2,5 điểm): Mỗi ý đúng được 1,25 điểm.

a) x – 935 = 2796 – 764 c) 125 – x = 35 : 5

x – 935 = 2032 125 – x = 7

x = 2032 + 935 x = 125 – 7

x = 2967 x = 118

Bài 4 (2,5 điểm):

– Lời giải và đáp số đúng được 0,25 điểm.

– Viết đúng mỗi phép tính và kết quả được 0,5 điểm.

Bài giải

Ba năm nữa thì tuổi ông là:

69 + 3 = 72 (tuổi)

Ba năm nữa cháu có số tuổi là:

72 : 9 = 8 (tuổi)

Hiện nay tuổi của cháu là:

8 – 3 = 5 (tuổi)

Đáp số: 5 tuổi.

Bài 5 (1 điểm):

Các số cần điền lần lượt là: 9; 18; 24; 8.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!