Lớp 6

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021

Bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021 gồm 5 đề thi, giúp các em học sinh lớp 6 luyện giải đề rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn. Đồng thời, đây cũng là tài liệu hữu ích giúp thầy cô dễ dàng hoàn thành công việc để ra đề thi khảo sát chất lượng đầu năm cho học sinh của mình.

Dưới đây sẽ là một số đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6, đã được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại, xin mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6

Đề khảo sát môn Toán lớp 6 – Đề 1

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a) 45 : 1,5

b) 868,37 – 245,06

c) 11,3 + 6,9 + 8,7 + 13,1

d) 17,58 x 43 + 57 x 17,58

Bài 2: Tìm x biết:

a) frac{1}{2}+ x = frac{4}{5}

b) (x + 73) : 5 = 20 + 7,5 x 4

Bài 3: Lớp 5A có 30 học sinh, số học sinh nam bằng frac{2}{3}số học sinh nữ. Tính số học sinh nam, học sinh nữ?

Bài 4: Cho hình tam giác ABC có đáy BC = 12 cm, chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC bằng frac{2}{3} độ dài đáy.

a) Tính diện tích tam giác ABC.

b) Trên AC lấy điểm M sao cho AM = frac{3}{5}MC, tính diện tích tam giác ABM.

Đề khảo sát môn Toán lớp 6 – Đề 2

TRƯỜNG THCS………….

ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN TOÁN

Thời gian: 45 phút
(không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (1 điểm)

a) Viết phân số lớn nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 10.

b) Viết phân số nhỏ nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 2000.

Câu 2: (1 điểm)

Tìm y: 55 – y + 33 = 76

Câu 3: (2 điểm)

Cho 2 số tự nhiên và . Biết trung bình cộng của chúng là 428. Tìm mỗi số.

Câu 4: (3 điểm)

Bạn An có 170 viên bi gồm hai loại: bi màu xanh và bi màu đỏ. Bạn An nhận thấy rằng số bi xanh bằng số bi đỏ. Hỏi bạn An có bao nhiêu viên bi xanh, bao nhiêu viên bi đỏ?

Câu 5: (3 điểm)

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 92 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m và giảm chiều dài đi cũng 5 m thì mảnh vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích ban đầu của mảnh vườn.

Đề khảo sát môn Toán lớp 6 – Đề 3

TRƯỜNG THCS………….

ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN TOÁN

Thời gian: 45 phút
(không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a) 245,58 + 7,492

b) 12,75 x 38

c) 2,49 – 0,8745

d) 20,88 : 3,6

Câu 2: (2 điểm) Tìm x biết:

left(x-15right)times7-270div45=196

Câu 3: (2 điểm) Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45 km/h. Cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 30 km/h. Sau 4 giờ 30 phút thì hai xe gặp nhau.

a) Tính quãng đường AB.

b) Chỗ gặp nhau của hai xe cách B bao nhiêu km?

Câu 4: (2.5 điểm) Chu vi thửa đất hình chữ nhật là 400 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta trồng cây ăn quả hết diện tích thửa đất đó. Hỏi diện tích thửa đất còn lại là bao nhiêu?

Câu 5: (0,75 điểm) Tính tổng sau: A = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + . . . + 2017 + 2019

Câu 6: (0,75 điểm) Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp có tích là 3024.

Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6

Đáp án đề khảo sát Toán lớp 6 – Đề 1

Bài Phần bài làm Điểm

1(2,5 điểm)

a) 30

b) 623,31

c)11,3 + 6,9 + 8,7 + 13,1 = (11,3 + 8,7) + (6,9 + 13,1)

= 20 + 20

= 40

d) 17,58 x 43 + 57 x 17,58 = 17,58 x (43 + 57)

= 17,58 x 100

= 1758

0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

2 (2 điểm)

a)

begin{array}{l} frac{1}{2}+x=frac{4}{5} \ x=frac{4}{5}-frac{1}{2} \ x=frac{3}{10} end{array}

b) (x + 73) : 5 = 20 + 7,5 x 4

(x + 73) : 5 = 50

x + 73 = 250

x = 177

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

3 (2,5 điểm)

Nếu coi số học sinh nam là 2 phần bằng nhau thì số học sinh nữ là 3 phần như thế. (có thể thay bằng vẽ sơ đồ)

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số học sinh nam là:

(30 : 5) x 2 = 12 (học sinh)

Số học sinh nữ là:

30 – 12 = 18 (học sinh)

Đáp số : 12 học sinh nam, 18 học sinh nữ.

1 đ

0,75 đ

0,5 đ

0,25 đ

4 (3 điểm)

a) Chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC là:

12 x frac{2}{3}= 8 (cm)

Diện tích tam giác ABC là:

12 x 8 : 2 = 48 (cm2)

b) Vì AM = frac{3}{5}MC nên AM = frac{3}{8}AC.

Xét 2 tam giác ABM và ABC có chung đường cao hạ từ đỉnh B
xuống đáy và có đáy AM = frac{3}{8}AC nên diện tích tam giác ABM bằng frac{3}{8}diện tích tam giác ABC và bằng: 48 x frac{3}{8} = 18 (cm2).

Đáp số: a) 48 cm2.

b) 18 cm2.

0,75 đ

0,75 đ

0,5 đ

0,75 đ

0,25 đ

……………….

Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tại file dưới đây!

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!