Lớp 1

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều gồm 5 đề thi được thiết kế theo 3 mức độ của Thông tư 27. Mỗi đề thi đều có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi cuối học kì 1 cho học sinh của mình theo chương trình mới.

Với 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 1, còn giúp các em học sinh tham khảo, luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn. Ngoài môn Toán, có thể tham khảo thêm đề thi cuối học kì 1 môn Tiếng Việt. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều theo Thông tư 27 – Đề 1

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Số học Số câu 3 1 2 1 5 2
Câu số 1,2,3 9 4, 6 10
Số điểm 3,0 1,0 2,0 1,0 5,0 2,0
Hình học Số câu 1 1 1 1 2
Câu số 7 5 8
Số điểm 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0
Tổng Số câu 3 2 3 2 6 4
Số điểm 3,0 2,0 3,0 2,0 6,0 4,0

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022

Lớp: …….

Họ và tên: …………………………

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2021 – 2022

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề )

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Số? (1 điểm) (M1)

Câu 1

Câu 2: Viết số còn thiếu vào ô trống: (1 điểm) (M1)

4 7

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (1,5 điểm) (M1)

a. 2 + 6 =

A. 6           B. 4         C. 8

b. 4 … 8

A. >            B. <         C. =

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. (1 điểm) (M2))

4 + 2 + 3 = 9

9 – 2 – 3 = 4

3 + 6 – 3 = 6

8 – 5 + 0 = 3

Câu 5: Hình dưới là khối? (1 điểm) (M2)

Câu 5

A. Khối hộp chữ nhật           
B. Khối lập phương

Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (0.5 điểm) (M2)

4 + 5 – 2 = ?

A. 7          B. 5      C . 6

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: Nối với hình thích hợp (1 điểm) (M1)

Câu 7

Câu 8. Nối tên các đồ vật sau phù hợp với khối hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) (M3)

Câu 8

Câu 9. Số (1 điểm  (M1)

Câu 9

3 + 1 =

Câu 9

5 2 =

Câu 10. Xem tranh rồi viết phép tính thích hợp: (1 điểm) (M3)

Câu 10

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Số? (1 điểm) (M1)

Câu 1

Câu 2: Viết số còn thiếu vào ô trống: (1 điểm) (M1)

4 5 6 7 8 9

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (1,5 điểm) (M1)

a. 2 + 6 =

C. 8

b. 4 … 8

B. <

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. (1 điểm) (M2))

4 + 2 + 3 = 9 Đ

9 – 2 – 3 = 4 S

3 + 6 – 3 = 6 S

8 – 5 + 0 = 3 Đ

Câu 5: Hình dưới là khối? (1 điểm) (M2)

Câu 5

A. Khối hộp chữ nhật

Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (0.5 điểm) (M2)

4 + 5 – 2 = ?

A. 7

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: Nối với hình thích hợp (1 điểm) (M1)

Câu 7

Câu 8. Nối tên các đồ vật sau phù hợp với khối hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) (M3)

Câu 8

Câu 9. Số (1 điểm (M1)

Câu 9

3 + 1 = 4

Câu 9

5 2 = 3

Câu 10. Xem tranh rồi viết phép tính thích hợp: (1 điểm) (M3)

Câu 10

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều theo Thông tư 27 – Đề 2

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN……….
CÁC TRƯỜNG NHÓM 1

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI – LỚP 1
MÔN: TOÁN

NĂM HỌC: 2021 – 2022

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Số và phép tính Số câu 3(1,2,3) 1(8) 1(4) 1(9) 1(5) 1(10) 5 3
Số điểm 3,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 5,0 3,0
Hình học và đo lường Số câu 1(7) 1(6) 2
Số điểm 1,0 1,0 2,0
Tổng Số câu 4 1 2 1 1 1 7 3
Số điểm 4,5 1,0 2,0 1,0 0,5 1,0 7 3

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN……….
Trường Tiểu học………………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – LỚP 1
MÔN: TOÁN

NĂM HỌC: 2021 – 2022
Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7điểm)

Câu 1: (1 điểm) Số? (M1)

Câu 1

Câu 2: (1 điểm ) (M1) Viết số còn thiếu vào ô trống :

a)

4

5

b)

5

7

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: ( 1,5 điểm) (M1)

a. ☐ + 4 = 7 (1 điểm )

A. 3
B. 0
C. 7
D. 2

b. 8…..9 (0,5 điểm)

A. >
B. <
C. =

Câu 4: (1 điểm )(M2) ): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

☐ 2+ 2= 4                ☐ 2 – 1 = 1

☐ 2 + 3 = 8              ☐ 4 – 2 = 3

Câu 5: (0.5 điểm) (M3) 5 + 0 – 1 = ?

A. 4
B. 5
C. 6

Câu 6: (1 điểm) (M2)

Câu 6

Hình trên có…. khối hộp chữ nhật

Câu 7: (1 điểm) (M1) nối với hình thích hợp

A. hình vuông

B. hình chữ nhật

Câu 7

Câu 7

Câu 7

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 8: Tính: (1 điểm) (M1)

9 + 0 =

7 + 3 =

8 – 2 =

10 – 0 =

Câu 9: Tính: (1 điểm) (M2)

9 – 1 – 3 =………….

3 + 4 + 2 =………….

Câu 10: (1 điểm) (M3) Viết Phép tính thích hợp với hình vẽ:

Câu 10…..

>>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!