Lớp 3

Bộ đề sắp xếp lại câu IOE lớp 3-4-5

Để giúp các em học sinh ôn tập và nắm vững kiến thức ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi IOE tiếng Anh, THPT Nguyễn Đình Chiểu xin gửi đến các bạn tài liệu Bộ đề sắp xếp lại câu IOE lớp 3-4-5.

Đây là tài liệu vô cùng bổ ích dành cho các em học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5 ôn thi IOE, giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn tập, củng cố kiến thức tiếng Anh phần sắp xếp lại câu đạt được kết quả tốt. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Bộ đề sắp xếp lại câu IOE lớp 3-4-5

Bộ đề sắp xếp lại câu IOE lớp 3-4-5

Bài 3: Reoder the words to make sentences

1. I’m fine, thank you.

…………………………………………………….

2. thank am you. fine, I

…………………………………………………….

3. That an eraser. is

…………………………………………………….

4. is Who boy ? that

…………………………………………………….

5. your big ? Is school

………………………………………….

6. this ? colour is What

…………………………………………………….

7. Thu. Name’s Hello, my

…………………………………………………….

8. you See Goodbye. Tomorrow

…………………………………………………….

9. Give the , please book me

…………………………………………………….

10. friend. is Jenny my

…………………………………………

Bài 4: Reoder the words to make sentences

1. you Thank much. very

…………………………………………………….

2. These are my cats.

…………………………………………………….

3. day. a Have day.

…………………………………………………….

4. my is that bicycle.

…………………………………………………….

5. to Listen friend. your

…………………………………………………

6. students. Please be quiet,

…………………………………………………….

7. make circle. Let’s a

…………………………………………………….

8. help Can me. you

…………………………………………………….

9. pens. These are my

…………………………………………………….

10. bedroom. is This my

…………………………………………………….

Bài 5: Reoder the words to make sentences

1. Peter tomorrow, you See

………………………………………………………….

2. classroom is big. My

………………………………………………………….

3. Is a it desk ?

………………………………………………………….

4. are These new my friends.

………………………………………………………….

5. He , too. my friend is

…………………………………………. …..

6. your hand Put down.

………………………………………………………….

7. schoolbag small. Your is

………………………………………………………….

8. to the Point teacher.

………………………………………………………….

9. your Raise , children. Hand

………………………………………………………….

10. Pick pencil. your up

…………………………………………….

Bài 6: Reoder the words to make sentences

1. is What his name ?

……………………………………………………………

2. pink My and blue. bag is

……………………………………………………………

3. old. years I’m seven

……………………………………………………………

4. colour those pens ? What are

……………………………………………………………

5. This is brother. my

……………………………………………………….

………………

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!