Lớp 4

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 4

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 4 năm 2021 gồm 10 đề thi, giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập, luyện giải các dạng toán từ cơ bản đến nâng cao.

Nhờ đó, các em sẽ được làm quen với các bài tập trắc nghiệm, tự luận để nắm thật chắc kiến thức, chuẩn bị thật tốt cho năm học 2021 – 2022 sắp tới đạt kết quả cao. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 4

Đề ôn tập hè môn Toán lớp 4 – Đề 1

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Số 93 085 đọc là:

a) Chín nghìn ba mươi trăm tám mươi lăm. ☐

b) Chín trăm ba mươi trăm tám mươi năm. ☐

c) Chín mươi ba nghìn không trăm tám mươi lăm. ☐

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số lớn nhất trong các số: 85 091; 85 190; 58 901; 58 910.

A. 85 091
B. 85 190
C. 58 901
D. 58 910

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Điền dấu (>, <, =) vào chỗ chấm: 60 240 ……60 000 + 200 + 4

a) 60 240 > 60 000 + 200 + 4 ☐

b) 60 240 < 60 000 + 200 + 4 ☐

c) 60 240 = 60 000 + 200 + 4 ☐

4. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Nếu a= 8 260 thì giá trị biểu thức 35 420 – a : 4 là:

A. 2 065
B. 8 855
C. 6 790
D. 33 355

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một tổ công nhân trong năm ngày làm được 425 dụng cụ. Hỏi với mức làm như thế thì trong 9 ngày thì tổ công nhân đó làm được bao nhiêu dụng cụ?

A. 657
B. 675
C. 765
D. 756

6. a) Sắp sếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 37 109; 29 815; 48 725; 19 624; 20 001

b) Sắp sếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 65 008; 72 912; 84 109; 12 754; 39 789

7.Tính giá trị của biểu thức sau:

a) 7 536 – 124 x 5 b) (7 536 + 124) : 5

8. Tìm X, biết:

a) 3 408 + X = 8 034 b) X – 1 276 = 4 324

c) X x 8 = 2 016 d) X : 6 = 2 025

9. Một hình chữ nhật có chiều dài 24 cm, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Đề ôn tập hè môn Toán lớp 4 – Đề 2

1. Viết số tự nhiên có năm chữ số khác nhau:

a) Lớn nhất là:

b) Bé nhất là:

2. Đúng ghi Đ:, sai ghi S: Cho năm chữ số: 2; 4; 0; 5 và 7

a) Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau được lập từ 5 chữ số đó là:

75 042
74 502
75 420

b) Số bé nhất có năm chữ số khác nhau được lập từ 5 chữ số đó là:

24 570
02 457
20 457

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Hiệu của số lẻ nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau và số chẵn lớn nhất có ba chữ số:

A. 9 023
B. 9 327
C. 9 237
D. 9 236

4. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng: Một hình vuông có diện tích là 100 cm2. Chu vi hình vuông đó là:

A. 25 cm
B. 40 cm2
C. 40 cm

5. Viết số vào ô trống:

Tính giá trị của biểu thức:

a Biểu thức
4 98 + 8 x a
0 72 – a x 9
8 23 x a – 97
6 96 : a x 5

6. Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức:

a) Nhân 6 với tổng của 1 328 và 2 107

.……………………………………………

.……………………………………………

b) 10 318 trừ đi tích của 728 và 6.

.……………………………………………

.……………………………………………

7. Hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ bốn chữ số sau: 0; 1; 2; 3.

Bài giải

.……………………………………………

.……………………………………………

.……………………………………………

.……………………………………………

8. Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 6 m. Nếu giữ nguyên chiều rộng và gấp đôi chiều dài lên 4 lần thì được một hình chữ nhật mới có chiều dài hơn chiều rộng 51m. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.

Bài giải

.……………………………………………

.……………………………………………

.……………………………………………

.……………………………………………

Đề ôn tập hè môn Toán lớp 4 – Đề 3

1. Nối mỗi chữ số với cách đọc đúng của nó:

a) 840 215 1) Tám trăm bốn mươi hai nghìn không trăm mười lăm
b) 842 015 2) Tám trăm bốn mươi nghìn hai trăm mười lăm
c) 408 125 3) Bốn trăm tám mươi mốt nghìn hai trăm linh lăm
d) 481 205 4) Bốn tăm linh tám nghìn một trăm hai mươi lăm

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Số 258 016 735 394 812 057 109 502
Giá trị của chữ số 5 50 000 500 50 5
Đúng/ Sai

3. Điền dấu ( >, <, =) thích hợp vào ô trống:

678 645 95 976

700 000 699 998

528 725 528 752

678 645 95 976

99 999 100 000

345 012 345 000 + 12

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Cho 6 chữ số 0; 2; 1; 7; 8; 4. Số bé nhất có đủ 6 chữ chữ số là:

A. 021 478
B. 210 784
C. 102 478
D. 120 784

5. Viết các số sau và cho biết chữ số 4 ở mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào.

a) Tám trăm nghìn không trăm bốn mươi.

.……………………………………………

b) Ba trăm bốn mươi nghìn hai trăm.

.……………………………………………

c) Bốn trăm nghìn bảy tăm mười tám

.……………………………………………

6. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

12 900 98 705 128 999 300 000 288 601
.……………………………………………

.……………………………………………

7. Tìm X, biết:

a) X + 1 760 = 10 345

.……………………………………………

.……………………………………………

b) X – 1 846 = 19 048

.……………………………………………

.……………………………………………

c) X x 5 = 48 710

.……………………………………………

.……………………………………………

d) X : 8 = 1 025

.……………………………………………

.……………………………………………

8. Một trại trồng cây ăn quả có tất cả 36 000 cây, trong đó là số cây nhãn, số cây vải gấp hai lần số cây nhãn, còn lại là cây cam. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây?

Bài giải

.……………………………………………

.……………………………………………

.……………………………………………

.……………………………………………

Đề ôn tập hè môn Toán lớp 4 – Đề 4

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số bé nhất có 6 chữ số mà số hàng nghìn là 5, chữ số hàng chục là 2 là:

A. 115 120
B. 115 021
C. 105 020
D. 150 120

b) Số chẵn lớn nhất có 6 chữ số là:

A. 888 888
B. 989 898
C. 999 899
D. 999 998

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Số nhỏ nhất có 6 chữ số chẵn là: 100 000 ☐

Số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau là: 102 345 ☐

Số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là: 987 654 ☐

Số lớn nhất có 6 chữ số chẵn là: 999 998 ☐

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số bé nhất có 6 chữ số mà tổng 6 chữ số bằng 3 là:

A. 101 010
B. 100 011
C. 100 002
D. 210 000

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Điền dấu ( >, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:

524 008 …… 500 000 + 20 000 + 4 000 + 8

a) 524 008 > 500 000 + 20 000 + 4 000 + 8 ☐

b) 524 008 < 500 000 + 20 000 + 4 000 + 8 ☐

c) 524 008 = 500 000 + 20 000 + 4 000 + 8 ☐

5. Cho các chữ số 0, 2, 4, 6. Viết tất cả các số có 4 chữ số khác nhau.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

6. Tìm một số có 3 chữ số biết chữ số hàng trăm gấp 5 lần chữ số hàng đơn vị và tổng 3 chữ số bằng số nhỏ nhất có 2 chữ số.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Download file PDF hoặc Word về tham khảo trọn bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 4

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!