Lớp 3

Bộ đề ôn hè môn Toán lớp 3

Bộ đề ôn hè môn Toán lớp 3 tổng hợp 15 đề ôn tập kiến thức môn Toán lớp 2 dành cho giáo viên tham khảo dạy thêm hè cho học sinh lớp 2 đang chuẩn bị lên lớp 3.

Việc luyện tập nhằm giúp các em ôn lại kiến thức và chuẩn bị cho kỳ kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 3 môn Toán đạt kết quả cao nhất. Sau đây, mời các thầy cô giáo cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Bộ đề ôn hè môn Toán lớp 3

15 đề luyện tập lớp 2 lên lớp 3 môn Toán

Đề số 1

Bài 1: Viết số gồm:

a. 4 chục 5 đơn vị:……………………………….

b. 5 chục và 4 đơn vị:…………………………….

c. 3 chục và 27 đơn vị:…………………………..

Bài 2: Chỉ ra số chục và số đơn vị trong mỗi số sau: 45, 37, 20, 66

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Bài 3: Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó:

a. Bằng 5:…………………………

b. Bằng 18:………………………

c. Bằng 1:…………………………

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

…. .. +35 = 71

40 +….. = 91

67 = ……+ 0

45 -… . = 18

100 -….. = 39

……..-27 = 72

Bài 5: Tính nhanh:

a. 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9

………………………. ………………

………………………. ………………

………………………. ………………

b. 75 – 13 – 17 + 25 c. 5 x 8 + 5 x 2

………………………. ………………

………………………. ………………

………………………. ………………

Bài 6: Một bến xe có 25 ôtô rời bến, như vậy còn lại 12 ôtô chưa rời bến. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu ôtô trên bến xe đó

Bài giải:

………………………. ………………

………………………. ………………

………………………. ………………

Đề số 2

Bài 1: Từ 3 chữ số: 4, 6, 8 em hãy viết tất cả các số có 2 chữ số có thể được. Có bao nhiêu số như vậy?..

………………………. ………………

………………………. ………………

………………………. ………………

Bài 2: Tìm số có 2 chữ số,biết rằng khi thêm 2 đơn vị vào số đó ta được số nhỏ hơn 13?

………………………. ………………

………………………. ………………

………………………. ………………

Bài 3: Tính

a. 5 x 8 – 11= ………………..

b. 3 x 6 : 3=……………………

c. 40 : 4 : 5 = ………………….

d.2 x 2 x 7=……………………

e. 4 x 6 +16=………………..

g. 20 : 4 x 6=…………………

Bài 4: Tìm x:

a. X – 192 = 301 b. 700 – x = 404 c. x + 215 = 315

………………………. ………………

………………………. ………………

………………………. ………………

Bài 5: Cứ 4 cái bánh đóng được một hộp bánh. Hỏi cần có bao nhiêu cái bánh nướng để đóng được 8 hộp bánh như thế?

………………………. ………………

………………………. ………………

………………………. ………………

Bài 6: Tính chu vi hình tứ giác có độ dàI các cạnh là:

a. 105 cm; 110 cm; 113 cm; 160 cm.

………………………. ………………

………………………. ………………

………………………. ………………

b. 65 cm; 7 dm; 112 cm; 2m.

………………………. ………………

………………………. ………………

………………………. ………………

Đề số 3

Bài 1:Từ 3 số 32, 25 , 7 hãy lập các phép tính đúng.

………………………. ………………

………………………. ………………

………………………. ………………

Bài 2:Tính

a.14+85 – 4 x 3=…………

………………………. ………………

………………………. ………………

………………………. ………………

b. 5×5 +12:4 + 124 =……………….

………………………….. …………

………………………… …………

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số

2

3

4

5

2

3

4

5

Thừa số

6

7

8

9

5

4

3

2

Tích

Bài 4: Điền dấu

2 x 5………..

5 x 2……………

40 x 2…………

80:2……………

20 x 4…….

30 x 2………

20 x 3……….

60 : 3………..

3 x 7…………

4 x 10…….

5 x 9

Bài 5:Đào 5 tuổi .Tuổi của mẹ Đào gấp 6 lần tuổi của Đào . Hỏi tổng số tuổi của hai mẹ con là bao nhiêu?

………………………. ………………

………………………. ………………

………………………. ………………

Bài 6:Tính:

a. 5 giờ +2 giờ=……………

b.19 giờ – 7 giờ=……………….

c. 5 giờ x 3 =……………….

d.16 giờ : 4 =……………………

……….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!