Lớp 8

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 môn Hóa học lớp 8 (Có đáp án)

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 môn Hóa học lớp 8 là tài liệu vô cùng hữu ích mà THPT Nguyễn Đình Chiểu muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Tài liệu được chọn lọc và tổng hợp từ các mẫu đề có nội dung bám sát chương trình giảng dạy trong sách giáo khoa Hóa học 8. Bao gồm 7 đề kiểm tra 45 phút, giúp các em lớp 8 có thêm nhiều tài liệu sử dụng ôn tập cho bài kiểm tra 1 tiết sắp tới. Ngoài ra quý thầy cô có thể sử dụng bộ đề làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy. Sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

Bạn đang xem: Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 môn Hóa học lớp 8 (Có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hóa học 8 – Đề 1

Ma trận đề kiểm tra

Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
TN TL TN TL TN TL TN TL
Chất Xác định chất, vật thể Nước tinh khiết Tách muối ra khỏi hỗn hợp nước muối
25% = 2.5đ 80% = 2đ 10% = 0.25đ 10% = 0.25đ
1 1 1
Nguyên tử Cấu tạo của hạt nhân Cách biểu diễn số nguyên tử, phân tử. So sánh khối lượng giữa các nguyên tử, phân tử
10% = 1đ 25% = 0.25đ 50% = 0.5đ 25% = 0.25đ
1 2 1
Nguyên tố hóa học Đặc trưng của 1 nguyên tố
2.5% = 0.25đ 100% = 0.25đ
1
Đơn chất, hợp chất, phân tử Tính phân tử khối của hợp chất.Xác định đơn chất kim loại, hợp chất
25% = 2.5đ 100% = 2.5đ
2 1
Công thức hóa học Lập CTHH Xác định tên nguyên tử của nguyên tố khi biết PTK
12.5% = 1.25đ 20% = 0.25đ 80% = 1đ
1 1
Hóa trị Hóa trị của H và O Xác định hóa trị và tìm công thức hóa học khi biết hóa trị
25% = 2.5đ 10% = 0.25đ 90% = 2.25đ
1 1 1

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

2TN

1TL

2.5đ = 25%

6TN

1TL

3.5đ = 35%

4TN

1TL

3đ = 30%

T

1TL

1đ = 10%

Đề bài

I. Trắc nghiệm. (Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau) (3đ)

Câu 1. Trong hạt nhân nguyên tử, thì gồm những loại hạt nào

A. Proton, electron

B. Proton, notron.

C. Electron.

D. Electron, proton, notron.

Câu 2. Hóa trị của 1 nguyên tố được xác định theo hóa trị của nguyên tố khác như thế nào?

A. H chọn làm 2 đơn vị

B. O là 1 đơn vị.

C. H chọn làm 1 đơn vị, O là 2 đơn vị.

D. H chọn làm 2 đơn vị, O là 1 đơn vị.

Câu 3. Chất nào sau đây được coi là tinh khiết

A. Nước cất.

B. Nước suối.

C. Nước khoáng.

D. Nước đá từ nhà máy.

Câu 4. Dãy chất sau đây đều là hợp chất ?

A. Cl2, KOH, H2SO4, AlCl3

B. CuO, KOH, H2SO4, AlCl3

C. CuO, KOH, Fe, H2SO4.

D. Cl2, Cu, Fe, Al

Câu 5. Dãy chất nào sau đây đều là kim loại

A. Nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc .

B. Vàng, magie, nhôm, clo.

C. Oxi, nitơ, cacbon, canxi.

D. Sắt, chì, kẽm , thiếc.

Câu 6. Có thể tách muối ra khỏi hỗn hợp nước muối bằng cách:

A. Thêm muối

B. Thêm nước

C. Đông lạnh

D. Đun nóng

Câu 7. Số…..là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học.

A. Proton

B. Notron

C. Electron

D. Notron và electron

Câu 8. Phân tử ozon gồm ba nguyên tử oxi. Công thức của ozon là

A. 3O

B. 3O2

C. O3

D. 3O3

Câu 9: Cách viết nào sau đây là sai:

A. 4 nguyên tử natri : 4Na

B. 1 nguyên tử nitơ: N

C. 3 nguyên tử canxi: 3C

D. 2 nguyên tử sắt: 2 Fe

Câu 10: Năm phân tử hiđro viết là:

A. 5H

B. 5H2

C. H2

D. 5 h2

Câu 11: Phân tử hiđro nhẹ hơn bao nhiêu lần so với phân tử oxi?

A. 0,0625

B. 0,625

C. 0,125

D. 1,25

Câu 12: Một oxit có công thức là Fe2Ox có PTK là 160 đvC. Hóa trị của Fe trong oxit là:

A. I

B. II

C. III

D. IV

II. Tự luận.(7đ)

Câu 1. (2đ)Hãy chỉ ra đâu là chất, đâu là vật thể trong các câu sau đây?

a). Than chì là chất dùng làm lõi bút chì.

b) Xe đạp được chế tạo từ sắt, nhôm, cao su…

Câu 2. (2đ) Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất sau:

a) Canxi oxit, biết trong phân tử có 1 Ca và 1 O

b) Đồng sunfat, biết trong phân tử có 1 Cu, 1 S và 4 O.

Câu 3. (2đ)

a) Xác định hóa trị của nguyên tố Fe trong hợp chất sau: FeCl2? Biết Cl có hóa trị I

b) Lập công thức hóa học của các hợp chất sau: Cu (II) và O ; Al ( III) và SO4(II).

Câu 4. (1đ)Trong phân tử một hợp chất được tạo bởi 2 nguyên tử nguyên tố R và 5 nguyên tử nguyên tố oxi. Tìm nguyên tử khối và tên nguyên tố R. Biết hơp chất này nặng hơn phân tử hidro 71 lần.

( Cho biết: H =1; C =12; N =14; O =16; P =31; S =32; Ca =40; Fe =56; Cu =64)

Đáp án

I. Trắc nghiệm. (2 điểm) Mỗi câu đúng 0,25đ

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B C A B D D A C B B A C

II. Tự luận. (8 điểm)

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

1

(2đ)

a b
Chất Than chì Sắt, nhôm, cao su…
Vật thể Bút chì Xe đạp

2

(2đ)

a. CT: CaO

PTK= 56 đvC

b. CT: CuSO4

PTK= 160 đvC

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

3

(2đ)

a. FeCl2 thì Fe có hóa trị II

b. Cu (II) và O => CuO

Al ( III) và SO4 (II) => Al2(PO4)3

0,5đ

0,5đ

4

(1đ)

CT: R2O5

PTK= 2R+ 5.16=71.2

=> R=31

=> R là photpho

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hóa học 8 – Đề 2

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8

Cấp độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Chủ đề 1:Nguyên tử, nguyên tố hóa học Chỉ ra được thành phần cấu tạo nguyên tử, khối lượng nguyên tử, nguyên tử khối. So sánh khối lượng của một số nguyên tử. Xác định tên nguyên tố từ sự nặng nhẹ giữa các nguyên tử.
Số câu 4 1 1 6
Số điểm 1 1,5 0,25 2,75
Tỉ lệ 10%. 15% 2,5% 27,5%.
Chủ đề 2:Đơn chất-Hợp chất Nhận ra được đơn chất hợp chất. Phân loại đơn chất hợp chất.
Số câu 1 3 4
Số điểm 0,25 0,75 1
Tỉ lệ 2,5% 7,5%. 10%.
Chủ đề 3:Công thức hóa học Xác địnhđược CTHH của đơn chất. Viết đúng CTHH của hợp chất khi biết tên nguyên tố và số nguyên tử mỗi nguyên tố trong 1 phân tử. Phân tích được các ý nghĩa CTHH của chất cụ thể.Xác định CTHH của hợp chất khi biếtPTK của chất hoặc khi biếttên nguyên tố và số nguyên tử mỗi nguyên tố trong 1 phân tử. Giải quyết được câu hỏi liên quan đến ý nghĩa CTHH của chất cụ thể.
Số câu 1 2 3 1 7
Số điểm 1,5 0,5 0,75 1,5 4,25
Tỉ lệ 15% 5% 7,5% 15% 42,5%
Chủ đề 4:Tổng hợp Xác định CTHH của hợp chất khi biếthai CTHH cho trước.Xác định NTKcủa nguyên tố từ CTHH, PTK của chất. Xác định tên các nguyên tố từ một số CTHH, PTK của chất và sự nặng nhẹ giữa các nguyên tử.
Số câu 2 1 3
Số điểm 0,5 1,5 2
Tỉ lệ 5% 15% 20%

Số câu

6

2,75

27,5%

6

2,75

27,5%

5

2,5

25%

3

2

20%

20

Số điểm 10
Tỉ lệ 100 %

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8

A. TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM)

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Trong nguyên tử có các hạt mang điện là:

A. nơtron, electron.

B. proton, electron.

C. proton, nơtron, electron.

D. proton, nơtron.

Câu 2. Hầu hết các nguyên tử đều được tạo thành từ các hạt

A. proton và electron.

B. nơtron và electron.

C. proton và nơtron.

D. proton, nơtron và electron.

Câu 3. Trong nguyên tử luôn có

A. số proton bằng số electron.

B. số proton bằng số nơtron.

C. khối lượng electron bằng khối lượng proton.

D. khối lượng nơtrơn bằng khối lượng electron.

Câu 4. Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào?

A. Gam (g).

B. Kilogam (kg).

C. Đơn vị cacbon (đvC).

D. Miligam (mg).

Câu 5. Trong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra chất nào là đơn chất?

A. Khí amoniac tạo nên từ N và H.

B. Photpho đỏ tạo nên từ P.

C. Khí hiđro clorua tạo nên từ H và Cl.

D. Magie oxit tạo nên từ Mg và O.

Câu 6. Dãy gồm các công thức hóa học của các chất đều là hợp chất là

………………

Tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!