Lớp 3

Bộ đề điền từ ôn thi IOE lớp 3-4-5

Xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo cùng các em học sinh tài liệu Bộ đề điền từ ôn thi IOE lớp 3-4-5 được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Bộ đề điền từ ôn thi IOE lớp 3-4-5 là tài liệu ôn thi Olympic tiếng Anh trên mạng dành cho học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5. Tài liệu này sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng từ vựng tiếng Anh cũng như củng cố và học hỏi thêm các từ mới, cấu trúc mới trong tiếng Anh nhằm phục vụ cho việc học tập và chinh phục các cuộc thi IOE (Olympic tiếng Anh). Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Bộ đề điền từ ôn thi IOE lớp 3-4-5

Bộ đề điền từ ôn thi IOE lớp 3-4-5

PHẦN I: ĐIỀN TỪ 3 TP

Bài 1: Fill in each blank

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL-B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?

Bài 2: Fill in each blank with

1.Wh _ t is this?

2. Lis _ en to me, please.

3. Let’s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ again

6. Bye. See you late _.

7. Is this a penc _ l?

8. This is _ doll.

9. _ ice to meet you.

10. No, it is n _ t.

Bài 3: Find the honey

Bài 4: Fill in the blank

1, Clo_ _ your book, please.

2. Is this _ _ eraser ?

3. I’m fine, _ _ _ _ _ you.

4, I lkie to s_ng.

Bài 5: Fill in the blank

1/ This is my sc_ _ _ l.

2/ Circle the an_ _ er

3/ My _ _ _e is John.

4/ Good bye. See you _ _ _er

5/ Is this a d_sk ? Yes, it is

6/ That is a b _cycle.

7/ _ _ _ is she ? She is my teacher.

8/ How _ _ _ you ? I’m fine thank you.

9/ What is _ _ _ name ? He is Tony.

10/ What’s h_ _ name ? She’s Hoa.

Bài 6: Fill in the blank

1/ W _ sh your hands, please.

2/ What’s his name ? – H _ s name is Peter.

3/ I’m fine, thanks. How a_ _ you ?

4/ My sch_ _ l is big.

5/ She is my tea_ _er.

6/ Take o_t your book.

7/ See you tomo_ _ ow

8/ Who is she ? – S_e is Mary.

9/ _ s your school small ?- Yes, it is.

10/ _ _ _ t colour is that ? – That’s pink.

Bài 7: Fill in the blank

1/ Thes_ are my cats.

2/ Let’s sing a s_ _ng.

3/ Goodbye, see you _ _ er.

4/ Happy birthday. This robot is for you, Richart. – Thank you very m _ _ _ .

Bài 8: Fill in the blank

1. That hat is y _ _ ow.

2. This is my classr_ _m.

3. These _ _ _ two dolls.

4. Good mo_ _ ing, children.

5. Be qu_ _ t, please.

…………

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!