Lớp 3

Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3

Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3

THPT Nguyễn Đình Chiểu xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 3. Thông qua việc rèn luyện và làm quen với các đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 3 ôn luyện được rất nhiều mẫu câu và từ vựng khác nhau. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tải về để xem trọn bộ nội dung của tài liệu.

Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 3

Bạn đang xem: Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 3

TEST 1

Question 1: Circle the odd one out.

1. A. apple

B. pencil

C. crayon

D. pen

2. A. blue

B. green

C. small

D. yellow

3. A. crayon

B. ruler

C. desks

D. table

4. A. Mother

B. father

C. sister

D. kitchen

5. A. father

B. grandfather

C. brother

D. sister

Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3

Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3

Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3

Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3

Question 3: Fill the missing words in the blanks.

1…….name is Peter.

2. My mother is thirty ………old.

3. Mai is …… Vietnam.

4. ……….you want a banana?

5. How many crayons …….you have?

6. The weather is often ………in summer.

7. We go to school ……….bike.

8. There ……..six books on the table.

9. This is a schoolbag …….that is a table.

10. Hello, my name …….Hoa. I …..years old.

Question 4: Choose the best answer.

1. What’s name? Her name is Hoa.

A. my B. his C. her

2. How is she? She’s

A. five B. nice C. ok

3. How old is your grandmother? She is eighty old.

A. years B. year C. yes

4. to meet you.

A. nine B. nice C. good

5. Bye. See you

A. late B. nice C. later

6. What’s it?It’s inkpot.

A. an B. a C. some

7. How many are there ? There is a desk.

A. desk B. a desk C. desks

8. The weather is today.

A. cold B. ok C. too

9. is Nam from? He’s from Hai phong.

A. what B. who C. where

10. Who is he? is my friend

A. he B. I C. she

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!