Lớp 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân 6 sách Chân trời sáng tạo (Cả năm)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân 6 sách Chân trời sáng tạo trọn bộ cả năm, từ bài 1 cho tới bài 12, có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để giao bài tập trắc nghiệm theo bài, nhằm củng cố kiến thức Giáo dục công dân 6 cho học sinh của mình.

Đồng thời, cũng giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập, luyện trả lời câu hỏi trắc nghiệm GDCD 6, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bộ câu hỏi Trắc nghiệm Địa lí 6. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân 6 sách Chân trời sáng tạo (Cả năm)

Bài 1: Tự hào về truyền thống của gia đình, dòng họ

NHẬN BIẾT: Số câu: 15

Câu 1: Biểu hiện nào không phải là truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là?

A. Lấy vợ, lấy chồng trước tuổi quy định của pháp luật.
B. Truyền thống hiếu học.
C. Truyền thống yêu nước.
D. Truyền thống nhân nghĩa

Câu 2: Biểu hiện của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là?

A. Lưu giữ nghề làm gốm.
B. Xóa bỏ các mặt hàng truyền thống.
C. Không truyền lại kinh nghiệm làm nón cho con cháu.
D. Lãng quyên nghề của cha ông

Câu 3: Biểu hiện của việc không giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là?

A. Xóa bỏ các mặt hàng truyền thống thay bằng các mặt hàng nhập khẩu.
B. Truyền dạy cho con cháu nghề làm chiếu.
C. Con cháu luôn phát huy truyền thống của ông, bà.
D. Truyền lại bí quyết làm bánh cuốn cho con cháu.

Câu 4: Câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” nói về truyền thống nào?

A. Truyền thống hiếu học.
B. Truyền thống yêu nước.
C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.
D. Truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm.

Câu 5: Truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là?

A. Những giá trị tốt đẹp.
B. Những phong tục lạc hậu.
C. Những hủ tục cần bãi bỏ.
D. Những quan niệm sống.

Câu 6: Gia đình E luôn động viên con cháu trong gia đình theo ngành Y để làm nghề làm thuốc nam. Việc làm đó thể hiện điều gì?

A. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
B. Yêu thương con cháu.
C. Giúp đỡ con cháu.
D. Quan tâm con cháu.

Câu 7: Tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng được gọi là?

A. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
B. Gia đình hạnh phúc.
C. Gia đình đoàn kết.
D. Gia đình văn hóa.

Câu 8: Hàng năm cứ vào cuối năm học dòng họ D luôn tổ chức tặng quà cho các con, cháu đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm đó thể hiện điều gì?

A. Động viên tinh thần và khích lệ con cháu học tập tốt.
B. Phô trương cho mọi người biết.
C. Thông báo cho mọi người
D. Nhằm tặng quà cho con cháu.

Câu 9: Để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ chúng ta cần phải làm gì?

A. Sống trong sạch, lương thiện.
B. Đua đòi, ăn chơi lêu lỏng.
C. Chê bai các truyền thống của dân tộc.
D. Sống xa hoa lãng phí.

Câu 10. Hành vi nào dưới đây không góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

A. Nói và làm những việc theo ý thích của mình, không quan tâm đến danh dự của gia đình, dòng họ.
B. Xoá bỏ các thói quen xấu của gia đình, dòng họ.
C. Coi trọng và giữ gìn thanh danh của gia đình, dòng họ.
D. Tự hào về những truyền thống đạo đức của gia đình, dòng họ

Câu 11: Tư tưởng nào dưới đây không phải truyền thống tốt đẹp của gia đinh, dòng họ?

A. Trọng nam khinh nữ.
B. Kính già, yêu trẻ.
C. Lá lành đùm lá rách.
D. Uống nước nhớ nguồn.

Câu 12: Hành vi nào sau đây vi phạm các chuẩn mực về truyền thống đạo đức của gia đình, dòng họ?

A. Con cái đánh chửi cha mẹ.
B. Con cháu kính trọng ông bà.
C. Thăm hỏi thầy cô lúc ốm đau.
D. Giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.

Câu 13. Trong cuộc sống, việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào?

A. Có thêm kinh nghiệm và sức mạnh.
B. Thể hiện tính chuyên quyền, độc đoán.
C. Có nhiều tiền bạc và quyền lực.
D. Giữ gìn các tập tục mê tín dị đoan.

Câu 14. Truyền thống gia đình, dòng họ là những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ tạo ra và được

A. truyền từ đời này sang đời khác.
B. mua bán, trao đổi trên thị trường.
C. nhà nước ban hành và thực hiện.
D. đời sau bảo vệ nguyên trạng.

Câu 15: Biểu hiện nào không phát huy truyền thống gia đình, dòng họ?

A. Ăn chơi là cà không chịu học hành.
B. Trân trọng, tự hào và tiếp nối truyền thống
C. Sống trong sạch, lương thiện
D. Không xem thường và làm tổn hại đến các thanh danh của gia đình, dòng họ.

THÔNG HIỂU: Số câu: 8

Câu 1: Ý kiến nào không đúng giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa?

A. Giữ gìn những cái đẫ lạc hậu, không còn phù hợp.
B. Có thêm sức mạnh trong cuộc sống.
C. Làm rạng rỡ thêm truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam
D. Có thêm kinh nghiệm.

Câu 2: Bản thân em đã làm những việc gì để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

A. quảng bá về ngành nghề truyền thống của gia đình, dòng họ.
B. không dám giới thiệu về nghề truyền thống của gia đình và dòng họ
C. xấu hổ vì sự nghèo nàn của quê hương
D. thường xuyên bỏ học, lười lao động

Câu 3. Trong cuộc sống, việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào?

A. Có thêm kinh nghiệm và sức mạnh.
B. Thể hiện tính chuyên quyền, độc đoán.
C. Có nhiều tiền bạc và quyền lực.
D. Giữ gìn các tập tục mê tín dị đoan.

Câu 4. Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học của gia đình khi

A. tích cực học tập rèn luyện.
B. tìm hiểu truyền thống đánh giặc.
C. tham gia giữ gìn an ninh thôn xóm.
D. tích cực lao động sản xuất.

Câu 5. Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống lao động sản xuất của gia đình, dòng họ khi

A. tìm hiểu nghề truyền thống của gia đình.
B. tích cực giúp đỡ người nghèo.
C. tự hào thành tích học tập của gia đình.
D. tìm hiểu truyền thống đánh giặc.

Câu 6. Để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ chúng ta không cần phải làm gì?

A. Đua đòi, ăn chơi.
B. Kính trọng, giúp đỡ ông bà.
C. Chăm ngoan, học giỏi.
D. Sống trong sạch, lương thiện.

Câu 7. Câu tục ngữ “trên kính, dưới nhường” thể hiện truyền thống tốt đẹp nào của gia đình, dòng họ?

A. Truyền thống đạo đức.
B. Truyền thống yêu nước.
C. Truyền thống dệt vải.
D. Truyền thống nghề nghiệp.

Câu 8. Hành vi nào dưới đây thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ?

A. B rất thích nghe cha mẹ kể về truyền thống gia đình, dòng họ mình.
B. T cho rằng dòng họ là những gì xa vời, không cần quan tâm lắm.
C. T cho rằng gia đình mình không có truyền thống tốt đẹp nào.
D. H chê nghề gốm truyền thống của gia đình là nghề lao động vất vả, tầm thường.

VẬN DỤNG: Số câu: 7

Câu 1: Quê H là một vùng quê nghèo khó. Bao đời này, trong dòng họ của H chưa có ai đỗ đạt cao và làm chức vụ gì quan trọng. H không bao giờ muốn giới thiệu quê hương và dòng họ mình với bạn bè. H cảm thấy xấu hổ về đất quê nghèo và dòng họ của mình. Em có đồng tình với cách nghĩ của H không?

A. Không
B. Có
C. Phân vân
D. Không đáp án nào đúng

Câu 2. Vào cuối năm học dòng họ D lại tổ chức buổi tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài. Trong buổi tổng kết, dòng họ đã tổ chức trao quà và thư động viên cho các con, cháu đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm này thể hiện việc

A. kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ.
B. phô trương, hãnh diện cho mọi người trong làng biết.
C. tạo hình ảnh để con cháu hãnh diện với các họ khác.
D. giải ngân tiền tài trợ của các nhà hảo tâm trong họ.

Câu 3. Bố mẹ K đều là tiến sĩ và đảm đương những chức vụ quan trọng ở cơ quan. Vì vậy K rất hãnh diện với bạn bè. Cậu cho rằng bố mẹ mình thành đạt như vậy sau này thừa sức lo cho con cái, mình chẳng cần phải học hành làm gì cho vất vả. Suy nghĩ của K thể hiện thái độ chưa đúng trong việc

A. phát huy truyền thống gia đình.
B. biết ỷ nại vào vị thế của bố mẹ.
C. biết hưởng thụ cuộc sống hiện tại.
D. phát huy lợi thế của bố mẹ.

Câu 4. Ông Nguyễn Văn Ngh, nghệ nhân làng Vác đã nổi tiếng với nghề sản xuất lồng chim, ông đã kế thừa truyền thống của gia đình mình và đưa lồng chim làng Vác ra nhiều nơi trên thế giới. Việc làm trên của ông thể hiện điều gì?

A. Phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình
B. Làm mất đi truyền thống tốt đẹp của gia đình
C. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình

Câu 5: Cứ tới dịp ngày 27/7 hàng năm, gia đình bạn T thường đến thăm hỏi gia đình thương binh liệt sỹ, bà mẹ việt nam anh hùng. Điều đó T thể hiện truyền thống gì của gia đình, dòng họ?

A. Đền ơn đáp nghĩa.
A. Đoàn kết.
B. Thương người.
D. Nhân ái.

Câu 6: Bàn về “truyền thống gia đình, dòng họ” có những ý kiến khác nhau: N thì cho rằng “lao động thủ công” truyền thống cần phải giữ gìn và phát huy. M thi cho rằng “lao động thủ công”, không phù hợp với giới trẻ hiện nay. D thì khẳng định “lao động thủ công” là truyền thống của mỗi gia đình, dòng họ cần giữ gìn, phát huy. Theo em ai đúng, ai sai?

A. N đúng, M, D sai.
B. M đúng, N, D sai.
C. D đúng, N, M sai.
D. M, N đúng, D sai

Câu 7: Khi tranh luận về ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ: T cho rằng nhờ có truyền thống của gia đình, dòng họ mỗi dân tộc mới có bản sắc riêng. H thì nói không cần truyền thống của gia đình, dòng họ mỗi dân tộc vẫn phát triển. D thì cho rằng trong thời hội nhập, truyền thống gia đình, dòng họ không có nhiều ý nghĩa. Theo em, quan điểm ai đúng, ai sai?

A. T đúng, H và D sai.
B. D đúng, T và H sai.
C. H đúng, D và T sai.
D. H và D đúng, T sai.

Bài 2: Yêu thương con người

NHẬN BIẾT: 13 câu

Câu 1: Yêu thương con người là gì?

A. Quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp cho người khác nhất là lúc gặp khó khăn hoạn nạn.
B. Quan tâm và làm những điều tốt đẹp cho người khác nhất là lúc gặp khó khăn hoạn nạn.
C. Giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp cho người khác nhất là lúc gặp khó khăn hoạn nạn.
D. Quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp cho người khác.

Câu 2: Hành động nào là biểu hiện của yêu thương con người?

A. Quyên góp quần áo cho học sinh vùng cao.
B. Lên xe không nhường ghế cho cụ già.
C. Mỉa mai khi gia đình bạn nghèo.
D. Không đoàn kết bạn bè.

Câu 3: Hành động nào là biểu hiện không yêu thương con người?

A. Không biết giúp đỡ cha mẹ lúc ốm đau.
B. Kính trọng thầy giáo.
C. Luôn giúp đỡ cha mẹ.
D. Chép bài giúp khi bạn ốm.

Câu 4: Hành động đưa người già sang đường thể hiện điều gì?

A. Lòng yêu thương con người.
B. Tinh thần đoàn kết.
C. Đức tính tiết kiệm.
D. Tinh thần kỷ luật.

Câu 5: Phẩm chất đạo đức nào dưới đây gắn liền với biểu hiện của yêu thương con người?

A. Khoan dung.
B. Trách nhiệm.
C. Trung thực.
D. Nhỏ nhen.

Câu 6: Hành vi nào dưới đây không thể hiện lòng yêu thương con người?

A. Thờ ơ khi người khác gặp nạn.
B. Quan tâm tới người khác.
C. Cảm thông với người khó khăn.
D. Hi sinh vì người khác.

Câu 7: Hành động nào dưới đây là trái với biểu hiện của yêu thương con người?

A. Vô cảm.
B. Giúp đỡ.
C. Chia sẻ.
D. Quan tâm.

Câu 8: Yêu thương con người sẽ nhận được điều gì?

A. Mọi người yêu quý và kính trọng.
B. Mọi người kính nể và yêu quý.
C. Mọi người coi thường.
D. Mọi người xa lánh.

Câu 9: Lòng yêu thương con người:

A. Xuất phát từ tấm lòng, chân thành, vô tư, trong sáng.
B. Xuất phát từ mục đích.
C. Xuất phát từ sự thương hại.
D. Làm những điều có hại cho người khác.

Câu 10: Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp nhất cho con người, nhất là những lúc:

A. Gặp khó khăn và hoạn nạn.
B. Cần đánh bóng tên tuổi.
C. Vì mục đích vụ lợi.
D. Mưu cầu lợi ích cá nhân.

Câu 11: Người có hành vi nào dưới đây là thể hiện lòng yêu thương con người?

A. Nhắn tin ủng hộ quỹ vắc xin phòng bệnh.
B. Chia sẻ tin giả lên mạng xã hội.
C. Hỗ trợ người nhập cảnh trái phép.
D. Giúp đỡ tù nhân trốn trại.

Câu 12: Học sinh thể hiện lòng yêu thương con người khi thực hiện tốt hành vi nào sau đây?

A. Quyên góp tiền giúp đỡ trẻ mồ côi.
B. Cho bạn nhìn bài trong khi thi.
C. Hỗ trợ đối tượng cướp tài sản
D. Quảng bá nghề truyền thống.

Câu 13: “Đủ nắng hoa sẽ nở. Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy” Câu nói trên gửi đến ta thông điệp gì?

A. Thông điệp đoàn kết.
B. Thông điệp yêu thương.
C. Thông điệp tương trợ.
D. Thông điệp chia sẻ.

Câu 14: Khẳng định nào dưới đây là đúng khi nói về lòng yêu thương con người?

A. Yêu thương con người có nghĩa là luôn mong điều tốt lành cho mọi người.
B. Yêu thương con người có nghĩa là chỉ cần yêu thương ông bà, bố mẹ và những người thân của mình.
C. Yêu thương con người có nghĩa là chỉ giúp đỡ những người đã từng giúp mình.
D. Yêu thương con người có nghĩa là chỉ quan tâm đến những người có thể đem lại lợi ích cho mình.

THÔNG HIỂU: 8 câu

Câu 1: Câu tục ngữ: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói đến điều gì?

A. Lòng yêu thương con người.
B. Đức tính tiết kiệm.
C. Tinh thần yêu nước.
D. Tinh thần đoàn kết.

Câu 2: Câu ca dao, tục ngữ nào không nói về tình yêu thương con người?

A. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
B. Thương người như thể thương thân.
C. Lá lành đùm lá rách.
D. Kính lão đắc thọ.

Câu 3: Gia đình bạn H là gia đình nghèo, bố bạn bị bệnh hiểm nghèo. Nhà trường miễn học phí cho bạn, lớp tổ chức đi thăm hỏi, động viên bạn. Hành động đó thể hiện điều gì?

A. Lòng yêu thương mọi người.
B. Tinh thần đoàn kết.
C. Tinh thần yêu nước.
D. Lòng trung thành.

Câu 4: Đối với các hành vi: Cố ý đánh người, giết người chúng ta cần phải làm gì?

A. Lên án, tố cáo.
B. Làm theo.
C. Không quan tâm.
D. Nêu gương.

Câu 5: Hành vi nào dưới đây không thể hiện tình yêu thương con người?

A. P đã giận T vì T không cho chép bài trong giờ kiểm tra.
B. H thường đến thăm trại trẻ mồ côi vào cuối tuần.
C. T thường giải thích bài cho các bạn chưa hiểu.
D. H thường giúp đỡ những người khuyết tật.

Câu 6. Việc làm nào dưới đây thể hiện học sinh thực hiện tốt lòng yêu thương con người?

A. Quyên góp sách ủng hộ học sinh vùng thiên tai lũ lụt.
B. Từ chối tố giác đối tượng phạm tội.
C. Chia sẻ hình ảnh bạn mình bị đánh lên mạng.
D. Che giấu việc bạn thân quay cóp bài.

Câu 7: Khẳng định nào dưới đây là đúng khi nói về lòng yêu thương con người?

A. Yêu thương con người có nghĩa là luôn giúp đỡ tất cả mọi người.
B. Yêu thương con người có nghĩa là chỉ cần yêu thương ông bà, bố mẹ và những người thân của mình.
C. Yêu thương con người có nghĩa là chỉ giúp đỡ những người đã từng giúp mình.
D. Yêu thương con người có nghĩa là chỉ quan tâm đến những người có thể đem lại lợi ích cho mình.

Câu 8: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của lòng yêu thương con người?

A. Tha thứ cho những người đã có lỗi lầm để họ tiến bộ.
B. Giúp đỡ tù nhân trốn khỏi trại giam.
C. Thờ ơ, lảng tránh trước nỗi đau khổ của người khác.
D. Ganh tị, giành giật quyền lợi cho mình.

VẬN DUNG: 6 câu

Câu 1: Sau buổi học, B và T cùng đi bộ về nhà. Bỗng có một người phụ nữ lại gần hỏi thăm đường. B định dừng lại thì T kéo tay B: “Thôi mình về đi, muộn rồi, chỉ đường cho người khác không phải là việc của minh”. B đi theo T nhưng chân cứ như đừng lại không muốn bước. Em đồng ý với lời nói và việc làm của T không?

A. Không đồng ý.
B. Đồng ý.
C. Phân vân.
D. Không có ý kiến.

Câu 2: Một hôm trên đường đi học về thì nhìn thấy xe tải chở nước giải khát bị lật ở trên đường. khiến hàng trăm thùng hàng bị rơi ngổn ngang. Vậy theo em xử lý như thế nào trước tình huống đó?

A. Tìm và báo cho người dân giúp đỡ.
B. Bỏ đi.
C. Không biết làm gì.
D. Phân vân.

….

>> Tải file để tham khảo trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân 6 sách Chân trời sáng tạo 

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!