Lớp 5

Bài toán về diện tích hình chữ nhật

Với mong muốn đem đến cho các bạn học sinh lớp 3 có thêm nhiều tài liệu học tập môn Toán THPT Nguyễn Đình Chiểu xin giới thiệu Bài toán về diện tích hình chữ nhật.

Tài liệu giúp các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng bài tập về diện tích hình chữ nhật. Từ đó, các bạn học sinh biết cách giải toán lớp 3 một cách nhanh chóng nhất. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Bài toán về diện tích hình chữ nhật

Bài tập về diện tích hình chữ nhật

1. Cách tính diện tích hình chữ nhật

+ Muốn tính diện tích của hình chữ nhật ta lấy số đo cạnh dài (chiều dài) nhân với số đo cạnh ngắn (chiều rộng) (cùng đơn vị đo)

2. Các dạng toán thường gặp

+ Tính diện tích của hình chữ nhật

+ Tính diện tích của các hình gồm nhiều hình chữ nhật

+ Tìm chiều dài hoặc chiều rộng khi biết diện tích và một cạnh

3. Các dạng bài tập thường gặp

3.1. Bài tập trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Bài 1: Diện tích của một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 8cm là:

A. 20cm²

B. 40cm²

C. 48cm²

D. 96cm²

Bài 2: Diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 3dm và chiều rộng 17cm là:

A. 510cm²

B. 51cm²

C. 51dm²

D. 510dm²

Bài 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 36cm, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Diện tích của hình chữ nhật là:

A. 90cm²

B. 162cm²

C. 324cm²

D. 162cm

Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng 12cm và diện tích bằng 96cm². Chiều dài của hình chữ nhật là:

A.10cm

B.8cm

C. 12cm

D. 14cm

Bài 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 24cm và diện tích bằng 386cm². Chiều rộng của hình chữ nhật là:

A. 16cm

B. 14cm

C.12cm

D. 10cm

3.2. Bài tập tự luận

Bài 1: Tìm các độ dài còn lại của hình chữ nhật biết:

a, Chiều rộng của hình chữ nhật là 15cm và diện tích bằng 390cm²

b, Chiều dài của hình chữ nhật là 34cm và diện tích bằng 748cm²

Bài 2: Tính

a. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 9cm

b. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 2m5cm, chiều rộng 8cm

d. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều rộng 50mm, chiều dài 2dm4cm

Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài 2dm7cm, chiều rộng bằng ⅓ chiều dài.Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng 8cm và chiều rộng bằng ¼ chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 3dm2cm và chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 6: Một hình chữ nhật có chu vi 100cm. Biết chiều dài 40cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 7: Một hình chữ nhật có chu vi 90cm. Biết chiều rộng 8cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 8: Một hình chữ nhật có chu vi 80cm. Biết chiều rộng bằng 1/10 chu vi. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 9: Một hình chữ nhật có chu vi 60 cm.Biết chiều dài bằng ⅓ chu vi.Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 10: Một hình chữ nhật có diện tích 120cm2.Biết chiều rộng 8cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Bài 11: Một hình chữ nhật có diện tích 100cm². Biết chiều dài 20cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Bài 12: Một hình chữ nhật có diện tích 72cm².biết chiều dài 9cm. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.

Bài 13: Một hình chữ nhật có chu vi 60 cm.Biết chiều rộng bằng ⅔ chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 14: Một hình chữ nhật có chu vi 50cm Biết chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 15: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng, diện tích 75cm². Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Bài 16: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng ¼ chiều dài và diện tích 16cm². Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Bài 17: Cho một hình chữ nhật, nếu giảm chiều dài 3cm, tăng chiều rộng 2cm thì được một hình vuông có chu vi 32cm. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 18: Một hình chữ nhật có chu vi 44cm. Nếu tăng chiều rộng 7cm, tăng chiều dài 1cm thì được 1 hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 19: Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm. Nếu kéo thêm chiều dài 3cm thì diện tích tăng thêm 21cm².Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Bài 20: Một hình chữ nhật có chiều rộng 6cm. Nếu kéo thêm chiều rộng 2cm thì diện tích tăng thêm 20cm². Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật ban đầu.

Bài 21: Một tấm vải hình chữ nhật có chiều dài 1m và chiều rộng là 36cm. Diện tích của tấm vải hình chữ nhật theo đơn vị xăng ti mét vuông là?

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!