Lớp 1

Bài tập Toán lớp 1 bổ trợ học sinh yếu

Bài tập Toán lớp 1 bổ trợ học sinh yếu mang tới những bài tập cho 4 dạng Toán lớp 1: Điền số vào ô trống, Điền dấu >, <, =, Sắp xếp số theo thứ tự và Viết phép tính thích hợp. Giúp thầy cô cùng các bậc phụ huynh kèm thêm cho các em, ôn thi học kì 1 thật tốt.

Dạng 1: Điền số vào ô trống trong phép cộng, phép trừ

3 + = 7

1 + = 8

3 + = 10

7 + = 7

4 + = 10

2 + = 10

6 + = 9

4 + = 8

Dạng 2: Điền >, <, =

2 + 3 …….5

2 + 2……..5

5 + 4 ……. 9

7 + 1 …. 8

7 + 0 … 5 – 0

7 + 2….. 5 + 4

2 + 2……..1 + 2

2 + 1……..1 + 2

8 – 3 ……… 3 + 5

6 – 4 … 2 + 5

5 + 3 …. 9

2 + 4 …. 4 + 2

1 + 4 …….4 + 1

5 + 0……..2 + 3

7 – 2 …….. 3 + 3

4 …. 6 – 1

4 + 6 …. 6 + 2

Dạng 3: Viết (sắp xếp) các số theo thứ tự

Câu 1: Viết các số 1, 6, 0, 8

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………..

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………..

Câu 2: Viết các số 3, 6, 8, 4

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………..

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………..

Câu 3: Viết các số 5, 7, 0, 8

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………..

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………..

Câu 4: Viết các số 1, 9, 2, 4

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………..

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………..

Câu 5: Viết các số 4, 6, 9, 8

a. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………..

b. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………..

Câu 6: Viết các số 1, 0, 9, 8

a. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………..

b. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………..

Câu 7: Viết các số 0, 6, 2, 8

a. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………..

b. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………..

Câu 8: Viết các số 1, 7, 9, 5

a. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………..

b. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………..

Dạng 4: Viết phép tính thích hợp

Viết phép tính thích hợp

Viết phép tính thích hợp

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!