Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Tuần 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tuần 2. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học trên lớp.

Nội dung bài học

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Tuần 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

  • Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
  • Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ
  • Ôn tập bảng nhân

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. ……… – 15 = 136 Số cần điền vào chỗ trống là?

A. 134

B. 144

C. 32

D. 151

Câu 2. Số cần điền vào hình tròn là:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Tuần 2

A. 67

B. 59

C. 95

D. 76

Câu 3. Cho …… – 37 = 448.

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ………………………

Câu 4. Cho …… + 37 = 123.

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ………………………

Câu 5. Lớp 3A có 20 học sinh xếp thành hai hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

A. 9 học sinh

B. 10 học sinh

C. 8 học sinh

Câu 6. Số bị trừ là số nhỏ nhất có ba chữ số, hiệu là 99 . Số trừ là:

A. 10

B. 0

C. 1

D. 100

Câu 7. Tổng số tuổi của hai anh em là 31 tuổi. Em 12 tuổi. Hỏi anh mấy tuổi?

A. 10 tuổi

B. 14 tuổi

C. 19 tuổi

Câu 8. Trong một phép cộng có tổng bằng 162, nếu thêm vào mỗi số hạng 8 đơn vị thì tổng mới là bao nhiêu:

A. 170

B. 178

C. 180

D.190

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Số?

Số hạng

15

44

152

Số hạng

134

111

214

Tổng

234

333

242

728

Bài 2. Tính số bị trừ với số trừ và hiệu cho trước ở mỗi chú thỏ rồi nối kết quả trên cây nấm tương ứng:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Tuần 2

Bài 3. Số?

Thừa số

5

5

2

2

5

5

2

2

Thừa số

3

5

7

8

9

2

4

1

Tích

Bài 4: Một cửa hàng có 20 kg gạo tẻ. Người ta chia đều vào các túi. Hỏi:

Nếu chia số gạo tẻ đó vào các túi, mỗi túi 2kg thì được tất cả bao nhiêu túi?

Nếu chia số gạo tẻ đó vào các túi, mỗi túi 5kg thì được tất cả bao nhiêu túi?

Bài giải

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án D B 485 86 B C C B

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Số?

Số hạng

15

44

152

131

514

Số hạng

219

134

181

111

214

Tổng

234

178

333

242

728

Bài 2

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Tuần 2

Bài 3. Số?

Thừa số

5

5

2

2

5

5

2

2

Thừa số

3

5

7

8

9

2

4

1

Tích

15

25

14

16

45

10

8

2

Bài 4

Một cửa hàng có 20 kg gạo tẻ. Người ta chia đều vào các túi.

Nếu chia số gạo tẻ đó vào các túi, mỗi túi 2kg thì được tất cả: 20 : 2 = 10 (túi)

Nếu chia số gạo tẻ đó vào các túi, mỗi túi 5kg thì được tất cả: 20 : 5 = 10 (túi)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!