Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Tuần 2 Cánh Diều

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Tuần 2 Cánh Diều có đáp án chi tiết. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học trên lớp.

Nội dung bài học

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Tuần 2 Cánh Diều

  • Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
  • Ôn tập các bảng nhân. Ôn tập các bảng chia

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Số tự nhiên a gồm mấy chữ số, biết rằng a có chữ số hàng cao nhất là hàng nghìn?

A. Gồm 3 chữ số

B. Gồm 4 chữ số

C. Gồm 5 chữ số

Câu 2. Một hình tam giác có ba cạnh đều có độ dài là 200cm. Chu vi hình tam giác đó là:

A. 400cm

B. 6m

C. 60cm

Câu 3. Biểu thức: 10 x 5 + 10 có kết quả là bao nhiêu?

A. 60

B. 150

C. 70

Câu 4. x : 4 = 10, x là:

A. Số chia

B. Thương

C. Số bị chia

Câu 5. Hình nào đã khoanh vào 1/3 số quả cam?

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 Tuần 2

Câu 6. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 4 x 5 < 4 x 4 + 4 x ……là:

A. 1

B. 2

C. 0

Câu 7. Số trừ là bao nhiêu biết rằng số bị trừ là 352 và hiệu là 338?

A. 14

B. 790

C. 24

Câu 8. Tìm số bị trừ biết số trừ là 620 và hiệu là 380

A. 340

B. 1000

C. 440

II. Tự luận:

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 Tuần 2

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

245 – 128

578 – 229

711 – 305

546 – 437

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 435 + 360 + 565 + 140

b)* 1 + 2 + 3 + 4 + … + 9

Bài 4: Nối hai phép tính ở hàng trên và hàng dưới có cùng kết quả với nhau:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 Tuần 2

Bài 5: Một quyển vở có 54 trang, hỏi 6 quyển vở như vậy có bao nhiêu trang?

Bài 6: Thử thách:

Tam giác ABC có chu vi là 58cm. Tổng độ dài cạnh BC và AC là 3dm. Tính độ dài cạnh AB của tam giác.

Bài 7: Toán vui: Hãy tìm mắt kính có chứa kết quả để ghép với mắt kính có chứa phép tính, cắt rồi ghép thành một chiếc kính hoàn chỉnh.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 Tuần 2

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2

I. Trắc nghiệm:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B B A C C B A B

II. Tự luận:

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 Tuần 2

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

245 – 128 = 117

578 – 229 = 349

711 – 305 = 406

546 – 437 = 109

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 435 + 360 + 565 + 140

= (435 + 565) + ( 360 + 140)

= 1000 + 500

= 1500

b) 1 + 2 + 3 + 4 + … + 9

= (1 + 9) + ( 2+ 8) + (3+ 7) + (4+ 6) + 5

= 10 + 10 + 10 + 10 + 5

= 45

Bài 4: Nối hai phép tính ở hàng trên và hàng dưới có cùng kết quả với nhau:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 Tuần 2

Bài 5: Một quyển vở có 54 trang, hỏi 6 quyển vở như vậy có bao nhiêu trang?

Bài giải:

6 quyển vở như vậy có số trang là:

54 x 6 = 324 (trang)

Đáp số: 324 trang

Bài 6: Thử thách:

Tam giác ABC có chu vi là 58cm. Tổng độ dài cạnh BC và AC là 3dm. Tính độ dài cạnh AB của tam giác.

Bài giải: Đổi 3 dm = 30 cm

Độ dài cạnh AB là:

58 – 30 = 28 (cm)

Đáp số: 28 cm

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!