Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 31

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 – Có đáp án sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các dạng bài tổng hợp bám sát chương trình học trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31

I/ TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 31

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Kết quả của phép tính 29 402 x 3 là:

A. 88 206

B. 88 402

C.88 266

D. 88 926

Câu 2: Tính nhẩm phép tính 16 000 x 3 được:

A. 40 000

B. 42 000

C.48 000

D. 54 000

Câu 3: Một xe chở được 15 348 lít xăng. Hỏi bốn xe như vậy chở được bao nhiêu lít xăng?

A. 61 238 lít xăng

B. 61 739 lít xăng

C. 61 972 lít xăng

D. 61 392 lít xăng

Câu 4: Số? ….. : 3 = 18 910

A. 53 749

B. 56 730

C. 52 940

D. 54 829

Câu 5: Tính giá trị của biểu thức 12 345 x 4 – 33 921 là:

A. 15 459

B. 12 853

C.15 204

D. 15 355

Câu 6:

a, Gấp số 18096 lên 4 lần thì được …………..

b, Gấp số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau lên 5 lần thì được …………..

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

11 570 x 5

33 123 x 6

9 999 x 9

11 606 x 6

Bài 2. Số?

Thừa số

12 454

33 123

34 555

56 102

Thừa số

5

6

2

3

Tích

Bài 3: Tính:

45 413 – 3 456 x 5 =………………………..

12 222 x 3 – 16 777 = ………………………………

Bài 4. Vườn cam có 10 246 cây. Vườn đào có số cây gấp 5 lần số cây cam. Hỏi vườn đào hơn vườn cam bao nhiêu cây ?

Bài giải

Bài 5: Một đội công nhân làm đường đợt thứ nhất làm được 24 202m đường. Đợt thứ hai làm được gấp 2 lần đợt thứ nhất. Hỏi đội công nhân ấy làm được tổng cộng bao nhiêu mét đường?

Bài giải

Bài 6: Số?

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Tuần 31

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Kết quả của phép tính 29 402 x 3 là:

A. 88 206

Câu 2: Tính nhẩm phép tính 16 000 x 3 được:

C.48 000

Câu 3: Một xe chở được 15 348 lít xăng. Hỏi bốn xe như vậy chở được bao nhiêu lít xăng?

D. 61 392 lít xăng

Câu 4: Số? ….. : 3 = 18 910

B. 56 730

Câu 5: Tính giá trị của biểu thức 12 345 x 4 – 33 921 là:

A. 15 459

Câu 6:

a, Gấp số 18096 lên 4 lần thì được 72384 

b, Gấp số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau lên 5 lần thì được 51170 

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

11 570 x 5 =  57850

33 123 x 6 =  198738

9 999 x 9 =  89991

11 606 x 6 =  69636

Bài 2. Số?

Thừa số

12 454

33 123

34 555

56 102

Thừa số

5

6

2

3

Tích

62270 

198738 

69110

168306 

Bài 3: Tính:

45 413 – 3 456 x 5

= 45 413 –  17280

=  28133

12 222 x 3 – 16 777

= 36 666 – 16 777

= 19889

Bài 4. Vườn cam có 10 246 cây. Vườn đào có số cây gấp 5 lần số cây cam. Hỏi vườn đào hơn vườn cam bao nhiêu cây ?

Bài giải

Số cây vườn đào là

10246 x 5 = 51230 (cây)

Vườn đào hơn vườn cam

51230 –  10246 = 40984 (cây)

Đáp số: 40984 cây

Bài 5: Một đội công nhân làm đường đợt thứ nhất làm được 24 202m đường. Đợt thứ hai làm được gấp 2 lần đợt thứ nhất. Hỏi đội công nhân ấy làm được tổng cộng bao nhiêu mét đường?

Bài giải

Đợt thứ hai làm được

24202 x 2 = 48404 (m đường)

Đội công nhân làm tổng cộng

24202 + 48404 = 72606 (m đường)

Đáp số: 72606 m

Bài 6: Số?Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Tuần 31

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!