Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 28

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 – Có đáp án sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28

I/ TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 28

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Kết quả của phép tính 64 929 + 29 394 là:

A. 95 323

B. 94 323

C. 94 618

D. 94 189

Câu 2: Một xưởng may tuần thứ nhất may được 14 829 mét vải. Tuần thứ hai họ chỉ may được 12 924 mét vải. Số mét vải xưởng may may được trong cả hai tuần là:

A. 22 840m

B. 27 777m

C. 27 753m

D. 29 472m

Câu 3: Tìm số biết: …….. – 72952 = 12340

A. 85 292

B. 84 528

C. 83 628

D. 84 628

Câu 4: Tìm số biết: ………. – 1 381 x 9 = 28 410

A. 40 284

B. 41 920

C. 42 941

D. 40 839

Câu 5: Giá trị của biểu thức 18 394 + 29 480 + 14 829 là:

A. 62 703

B. 60 278

C. 61 283

D. 62 030

Câu 6. Kết quả của phép tính 10 235 + 20 142 là:

A. 30 367

B. 30 376

C. 30 377

D. 30 733

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Tính

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán KNTT Tuần 28

Bài 2. Đặt tính rồi tính.

13 355 – 9 324

23 216 + 12 452

14 77 + 2 119

62 102 – 23 701

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức sau:

a. 8 674 + 5 600 – 1 367 =…………………………..……………………………

= …………………………..…………………………..

b. 19 989 – ( 7 644 + 1 890) = ……………………….………………………..

= …………………………………………………

Bài 4. Tính hiệu của số lớn nhất có năm chữ số khác nhau và số bé nhất có bốn chữ số.

Bài 5. Một của hàng có 34 000 l xăng, cửa hàng nhập thêm về 3 400 l xăng. Hỏi sau khi bán 18 909 l xăng cửa hàng còn lại bao nhiêu lít xăng?

Bài 6. Viết các số có năm chữ số từ các số 1, 0, 7, 2, 6. Tìm tổng của số lớn nhất và số bé nhất có 5 chữ số khác nhau từ các số viết được.

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Kết quả của phép tính 64 929 + 29 394 là:

B. 94 323

Câu 2: Một xưởng may tuần thứ nhất may được 14 829 mét vải. Tuần thứ hai họ chỉ may được 12 924 mét vải. Số mét vải xưởng may may được trong cả hai tuần là:

C. 27 753m

Câu 3: Tìm số biết: …….. – 72952 = 12340

A. 85 292

Câu 4: Tìm số biết: ………. – 1 381 x 9 = 28 410

D. 40 839

Câu 5: Giá trị của biểu thức 18 394 + 29 480 + 14 829 là:

A. 62 703

Câu 6. Kết quả của phép tính 10 235 + 20 142 là:

C. 30 377

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Tính

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán KNTT Tuần 28

Bài 2. Đặt tính rồi tính.

13 355 – 9 324 =  4031

23 216 + 12 452 =  35668

14 77 + 2 119 =  3596

62 102 – 23 701 =  38401

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức sau:

a. 8 674 + 5 600 – 1 367

=  14274 – 1367 =  12907

b. 19 989 – (7 644 + 1 890)

= 19 989 – 9534 =  10455

Bài 4. 

Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là: 98765

Số lớn nhất có 4 chữ số: 1000

Hiệu của số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau với số lớn nhất có 4 chữ số là:

98765 – 1000 = 97765

Đ/S:9 7765

Bài 5. Một của hàng có 34 000 l xăng, cửa hàng nhập thêm về 3 400 l xăng. Hỏi sau khi bán 18 909 l xăng cửa hàng còn lại bao nhiêu lít xăng?

Cửa hàng có số lít xăng là:

34 000 +  3 400 = 30600 (l)

Cửa hàng còn lại số lít xăng là:

30600 – 18909 = 11691 (l)

Đáp số: 11691 l

Bài 6. Viết các số có năm chữ số từ các số 1, 0, 7, 2, 6. Tìm tổng của số lớn nhất và số bé nhất có 5 chữ số khác nhau từ các số viết được.

Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau được tạo thành từ các số 1, 0, 7, 2, 6 là: 76210

Số bé nhất có 5 chữ số khác nhau được tạo thành từ các số 1, 0, 7, 2, 6 là: 10267

Ta có: 76210 + 10267 = 86477

Đáp số: 86477

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!