Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 3

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Tuần 3 Cánh Diều có đáp án chi tiết. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học các dạng bài tập trên lớp.

Nội dung bài học

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 3

  • Ôn tập về hình học.
  • Ôn tập về giải toán.
  • Xem đồng hồ

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Lan có 54 cái nhãn vở. Hằng có 48 cái nhãn vở. Hỏi Hằng có ít hơn Lan bao nhiêu nhãn vở?

A. 16

B. 6

C. 102

D. 8

Câu 2. Hình chữ nhật là một hình có:

A. 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau

B. 4 góc vuông

C. 4 góc vuông và 4 cạnh có độ dài khác nhau

D. 1 góc vuông và hai cạnh đối diện bằng nhau

Câu 3. Tích của 1 chục và 4 là:

A. 40

B. 400

C. 4

D. 20

Câu 4. Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: a x 4 + a x 3 ……….a x 8

A. >

B. <

C. =

Câu 5. Đồng hồ chỉ 8 giờ 35 phút, tức là:

A. 9 giờ kém 35 phút

B. 9 giờ 25 phút

C. 9 giờ 35 phút

D. 9 giờ kém 25 phút

Câu 6. Em nên ngủ đủ giấc mấy tiếng mỗi ngày?

A. 20 tiếng

B. 5 tiếng

C. 8 tiếng

D. 15 tiếng

Câu 7. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Tuần 3

A. 11 giờ 25 phút

B. 23 giờ 20 phút

C. 22 giờ 20 phút

D. 12 giờ 20 phút

Câu 8. Đã khoanh vào một phần mấy số xe ô tô?

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Tuần 3

II. Tự luận:

Bài 1: Vẽ kim đồng hồ hoặc điền vào chỗ chấm cách đọc giờ thích hợp.

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Tuần 3Bài 2: Tìm y

a, y x 5 + 65 = 75

b, y : 4 x 3 = 24

Bài 3: Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình dưới đây để có 6 hình tam giác:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Tuần 3

Bài 5: Đặt đề toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó:

Tóm tắt:

Đội 1: 320 người

Đội 2 ít hơn đội 1: 18 người

Cả hai đội: … người ?

Đề toán:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài giải:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Thử thách:

Tìm một số, biết rằng nếu số đó gấp lên 5 lần rồi cộng với 4 thì được 29.

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3

II. Tự luận

Bài 2: Tìm y

a, y x 5 + 65 = 75

y x 5 = 75 – 65

y x 5 = 10

y = 10 : 5

y = 2

b, y : 4 x 3 = 24

y : 4 = 24 : 3

y : 4 = 8

y = 8 x 4

y = 32

Bài 3: Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình dưới đây để có 6 hình tam giác:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Tuần 3

Đặt tên điểm và kể tên 6 hình tam giác đó: ABD, BDK, BKC, DBC, ABK, ABC

Bài 5: Đặt đề toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó:

Tóm tắt:

Đội 1: 320 người

Đội 2 ít hơn đội 1: 18 người

Cả hai đội: … người ?

Đề toán: Một công ty có hai đội sản xuất. Đội 1 có 320 người. Đội 2 có ít hơn đội 1 là 18 người. Hỏi cả hai đội có tất cả bao nhiêu người?

Bài giải:

Đội 2 có số người là:

320 – 18 = 302 (người)

Cả hai đội có số người là:

320 + 302 = 622 (người)

Đáp số: 622 người

Bài 6: Thử thách:Tìm một số, biết rằng nếu số đó gấp lên 5 lần rồi cộng với 4 thì được 29.

A x 5 + 4 = 29

A x 5 = 29 – 4

A x 5 = 25

A = 5

Tham khảo trọn bộ lời giải sách mới, bài tập cuối tuần Toán lớp 3 sách Cánh Diều Tại đây.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!