Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 12

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 12 có đáp án chi tiết. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học các dạng bài tập trên lớp.

Nội dung bài học

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 12

  • So sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Bảng chia 8

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12

I. Thực hiện theo yêu cầu:

1. Nối:

Bài tập cuối tuần môn Toán Cánh Diều Tuần 12

2. Bạn hãy tính kết quả rồi đánh số thứ tự từ bé đến lớn vào ô bên cạnh chú bướm

Bài tập cuối tuần môn Toán Cánh Diều Tuần 12

3. Hãy tô màu những chiếc lá theo yêu cầu:

Bài tập cuối tuần môn Toán Cánh Diều Tuần 12

4. Điền số thích hợp vào ô trống:

Số bị chia

270

814

413

504

Số chia

3

4

5

2

Thương

Số dư

5. Điền số thích hợp vào ô trống:

Số lớn

48

100

306

424

Số bé

6

5

6

2

Số lớn gấp số bé

II. Tự luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

123 × 3

71 × 8

219× 4

325 × 2

Bài 2: Điền dấu >, <, =

124 x 3 + 89 ……. 460

97 x 5 – 355 ……… 130

64 : 8 × 56 ………… 440

84 : 4 + 299 …………..325

Bài 3: Mẹ hái được 55 quả táo, chị hái được 65 quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào 8 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?

Bài 4: Lớp 3A có 24 học sinh nam và 8 học sinh nữ. Hỏi số học sinh của cả lớp gấp mấy lần số học sinh nữ?

Bài 5*: Tìm một số biết rằng nếu gấp số đó lên 4 lần, sau đó thêm 6 đơn vị lần nữa thì được 50.

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12

I. TRẮC NGHIỆM

1. Nối:

Bài tập cuối tuần môn Toán Cánh Diều Tuần 12

2. Bạn hãy tính kết quả rồi đánh số thứ tự từ bé đến lớn vào bên cạnh chú bướm:

Bài tập cuối tuần môn Toán Cánh Diều Tuần 12

3. Hãy tô màu những chiếc lá theo yêu cầu:

Bài tập cuối tuần môn Toán Cánh Diều Tuần 12

4. Điền số thích hợp vào ô trống:

Số bị chia

270

814

413

504

Số chia

3

4

5

2

Thương

90

203

82

252

Số dư

2

3

5. Điền số thích hợp vào ô trống:

Số lớn

48

100

306

424

Số bé

6

5

6

2

Số lớn gấp số bé

8

20

51

212

II. Tự luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

123 x 3 = 369

71 x 8 = 568

219 x 4 = 876

325 x 2 = 650

Bài 3: 

Bài làm:

Cả mẹ và chị hái được số quả táo là:

55 + 65 = 120 (quả)

Mỗi hộp có số quả táo là:

120 : 8 = 15 (quả)

Đáp số: 15 quả táo

Bài 4

Bài làm:

Lớp 3A có số học sinh là:

24 + 8 = 32 (học sinh)

Số học sinh của cả lớp gấp số học sinh nữ số lần là:

32 : 8 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần

Bài 5*:

Bài giải:

Số đó là 11 vì: 50 – 6 : 4 = 11

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!