Lớp 2

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 31

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán – Tuần 31 sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết cho từng phần để các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức Toán đã học. Mời các em học sinh cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 31

Bài 1. Đặt tính rồi tính

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 31

157 + 346

678 – 345

457 + 287

967 – 34

Bài 2. Biểu đồ dưới đây cho biết số thú bông của một cửa hàng đã bán được trong một ngày.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 31 sách KNTT

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Số thú bông bán được mỗi loại là:

…. gấu bông; …..thỏ bông; ….sóc bông; …chó bông

b) Loại thú bông bán được nhiều nhất là ……………………….

Loại thú bông bán được ít nhất là ………………………………

c) Tổng số thú bông cửa hàng đó bán được trong ngày là ……………………

Bài 3. Tính

a) 562 – 215 + 400 = ……………………………………………………

b) 135 + 728 – 619 = ……………………………………………………

c) 473 + 519 – 724 = ……………………………………………………

Bài 4. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 31 sách KNTT

a) Số quả mỗi loại là:

Táo: …quả; Cam: …..quả; Xoài: ….quả; Măng cụt: ….quả

b) Tên các loại quả viết theo thứ tự số lượng quả từ bé đến lớn là:

…………………………………………………………………………………..

c) Tổng số quả táo và măng cụt là: ……………………………………………..

d) Số quả cam nhiều hơn số quả xoài là: ……………………………………….

Bài 5. Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 31 sách KNTT

Biểu đồ dưới đây cho biết số sách, vở, truyện của lớp 2A đã quyên góp được để giúp đỡ các bạn vùng bị lũ lụt. Mỗi Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 31 sách KNTTlà 10 cuốn.

a) Có ….: cuốn sách giáo khoa; ….cuốn sách tham khảo; …. cuốn vở ô li; …. cuốn truyện.

b) Số sách giáo khoa nhiều hơn số vở ô li là …. cuốn.

c) Số sách tham khảo ít hơn số truyện là ….. cuốn.

Bài 6. Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 31 sách KNTT

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 31

Bài 1. Đặt tính rồi tính

157 + 346 =  503

678 – 345 =  333

457 + 287 =  744

967 – 34 =  933

Bài 2. Biểu đồ dưới đây cho biết số thú bông của một cửa hàng đã bán được trong một ngày.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 31 sách KNTT

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Số thú bông bán được mỗi loại là:

7 gấu bông; 6 thỏ bông; 9 sóc bông; 8 chó bông

b) Loại thú bông bán được nhiều nhất là sóc bông

Loại thú bông bán được ít nhất là thỏ bông

c) Tổng số thú bông cửa hàng đó bán được trong ngày là: 7 + 6 + 9 + 8 = 30

Bài 3. Tính

a) 562 – 215 + 400 = 347 + 400 = 747

b) 135 + 728 – 619 = 863 – 619 = 244

c) 473 + 519 – 724 = 992 – 724 = 268

Bài 4. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 31 sách KNTT

a) Số quả mỗi loại là:

Táo: 9 quả; Cam: 12 quả; Xoài: 7 quả; Măng cụt: 5 quả

b) Tên các loại quả viết theo thứ tự số lượng quả từ bé đến lớn là:

Măng cụt; xoài; táo; cam

c) Tổng số quả táo và măng cụt là: 9 + 5 = 14 (quả)

d) Số quả cam nhiều hơn số quả xoài là: 12 – 7 = 5 (quả)

Bài 5. Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 31 sách KNTT

Biểu đồ dưới đây cho biết số sách, vở, truyện của lớp 2A đã quyên góp được để giúp đỡ các bạn vùng bị lũ lụt. Mỗi Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 31 sách KNTTlà 10 cuốn.

a) Có: 70 cuốn sách giáo khoa; 30 cuốn sách tham khảo; 53 cuốn vở ô li; 44 cuốn truyện.

b) Số sách giáo khoa nhiều hơn số vở ô li là: 70 – 53 = 17 (cuốn)

c) Số sách tham khảo ít hơn số truyện là cuốn: 44 – 30 = 14 (cuốn)

Bài 6. Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 31 sách KNTT

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!