Lớp 4

Bài kiểm tra năng lực nhận thức lớp 4 lên lớp 5 môn Toán

THPT Nguyễn Đình Chiểu xin gửi đến quý thầy cô giáo và các bạn học sinh đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2018-2019. Đây là đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 5 nhằm đánh giá chất lượng học sinh.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2018-2019 là tài liệu nhằm giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức sau dịp nghỉ hè lớp 4 để chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới. Mời các thầy cô giáo và các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Bài kiểm tra năng lực nhận thức lớp 4 lên lớp 5 môn Toán

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5

Họ và tên: …………………………

Điểm

(Thang điểm 100)

I. TRẮC NGHIỆM (40 ĐIỂM): Khoanh tròn vào chữ cái có câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Số gồm 7 triệu, 2 trăm nghìn, 5 nghìn, 8 trăm, 3 đơn vị viết là:

A. 70250803

B. 7205083

C. 7205803

D. 725803

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5

Câu 3. Có 2.135 quyển vở được xếp vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng đó có bao nhiêu quyển vở?

A. 1.525 quyển

B. 35 quyển

C. 705 quyển

D. 305 quyển

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5

A. 16

B. 7

C. 11

D. 8

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5

Câu 6. Kết quả của phép nhân 326 x 142 là:

A. 46282

B. 46922

C. 46292

D. 45292

Câu 7. 1 km2 265m2 = ……….. m2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 1000265

B. 10265

C. 100265

D. 1265

Câu 8. Để số 2007a chia hết cho cả 2 và 3 thì a bằng:

A. 2

B. 8

C. 6

D. 4

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5

Câu 10. Kết quả của phép chia 13800 : 24 là:

A. 557

B. 575

C. 455

D. 475

Câu 11. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 4km 32m = …………….. m là:

A. 4320

B. 40032

C. 432

D. 4032

Câu 12: Tìm hai số hiết hiệu là 80 và tỉ số đó là .

A. 128 và 48

B. 48 và 32

C. 64 và 16

D. 50 và 130

Câu 13: Hai kho chứa 2430 tấn thóc. Tìm số thóc mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng số thóc của kho thứ hai.

A. 1890 tấn và 504 tấn

B. 1980 tấn và 504 tấn

C. 1980 tấn và 540 tấn

D. 1890 tấn và 540 tấn

Câu 14: Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2?

A. 3570

B. 3765

C. 6890

D. 79850

Câu 15: Thế kỷ thứ XV là:

A. Bắt đầu từ năm 1501 đến năm 1600

B. Bắt đầu từ năm 1401 đến năm 1500

C. Bắt đầu từ năm 1400 đến năm 1500

D. Bắt đầu từ năm 1401 đến năm 1501

Câu 16: Trung bình cộng hai số là 136, một số là 48, số kia là:

A. 224

B. 88

C. 98

D. 234

Câu 17: Có 50 học sinh đang tập bơi. Trong đó số em đã biết bơi nhiều hơn số em chưa biết bơi là 6 em. Số em chưa biết bơi là:

A. 44 em

B. 22 em

C. 28 em

D. 26 em

Câu 18. Một hình chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật?

A. 200cm2

B. 160cm2

C. 180cm2

D. 100cm2

Câu 19: Trung bình cộng của các số: 43 ; 166 ; 151 ; là:

A. 360

B. 180

C. 120

D. 12

Câu 20: Tìm x biết: 56475 : x = 251

A. x = 252

B. x = 522

C. x = 225

D. x = 215

Mời các bạn tải về để xem nội dung chi tiết tài liệu.

Để hướng dẫn các em học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức môn Toán chuẩn bị lên lớp 5, các thầy cô giáo có thể tham khảo thêm giáo án ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5, bài tập ôn hè, các dạng Toán lớp 4.

Bài tập ôn hè lớp 4 lên lớp 5 – Môn Toán

Giáo án ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5

Chương trình ôn tập hè môn Toán lớp 4

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!