Lớp 11

500 câu trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11

Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11, 12 tham khảo 500 câu trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 được THPT Nguyễn Đình Chiểu đăng tải sau đây.

Tài liệu bao gồm 500 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 có đáp án kèm theo. Với 500 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 sẽ giúp các bạn hệ thống lại kiến thức trọng tâm, rèn luyện kỹ năng trả lời câu hỏi trắc nghiệm để làm bài thi đạt kết quả cao. Sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

Bạn đang xem: 500 câu trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11

Câu 1: Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam như thế nào?

A. Có thái độ kiên định với Pháp.

B. Có thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh.

C. Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Đáp án: B

Câu 2: Lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Công nhân.

B. Nông dân.

C. Tiểu tư sản.

D. Tư sản dân tộc.

Đáp án: B

Câu 3: Cuộc Chiến tranh Nga – Nhật diễn ra vào thời gian:

A. Từ năm 1904 đến năm 1905.

B. Từ năm 1903 đến năm 1904.

C. Từ năm 1903 đến năm 1905.

D. Từ năm 1904 đến năm 1906.

Đáp án: A

Câu 4: Đặc điểm của chủ bản đế quốc Mĩ là:

A. Sự hình thành các Tờ-rớt khổng lồ với những tập đoàn tài chính hùng mạnh.

B. Đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn và đông dân.

C. Đế quốc cho vay nặng lãi.

D. Xuất hiện nhiều mâu thuẫn trong nội bộ.

Đáp án: A

Câu 5: Sự kiện lịch sử chứng tỏ Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ là:

A. Kí kết hoà ước Véc-xai ở Pháp tháng 9 – 1873.

B. Mĩ thông qua Hiến pháp năm 1787.

C. Thông qua bản tuyên ngôn độc lập ngày 4 –7 -1776.

D. Chiến thắng Xa-ra-tô-ga ngày 17 – 10 – 1777.

Đáp án: D

Câu 6: Trần Dân Tiên viết: “Việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”. Sự kiện nào sau đây phản ánh điều đó?

A. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son.

B. Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925).

C. Phong trào để tang Phan Châu Trinh (1926).

D. Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện- Quảng Châu (6/1924).

Đáp án: D

Câu 7: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là:

A. Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc.

B. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.

C. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.

D. Mâu thuẫn giữa phe Hiệp ước (Anh, Nga, Pháp) với phe Liên minh (Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a).

Đáp án: C

Câu 8: Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt là vì:

A. Sự tranh chấp giữa các nước đế quốc về thuộc địa.

B. Sự xâm lược các thuộc địa của các nước đế quốc.

C. Sự hình thành các tổ chức độc quyền với sự ra đời tầng lớp tư bản tài chính.

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án: D

Câu 9: Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ cuối thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là:

A. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản ở châu Âu.

B. Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông.

C. Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.

D. Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.

Đáp án: D

Câu 10: Để thống nhất đất nước Đức đã sử dụng biện pháp:

A. Nội chiến để thống nhất đất nước.

B. Con đường từ dưới lên.

C. Dùng bạo lực để thống nhất đất nước.

D. Con đường từ trên xuống.

Đáp án: D

Câu 11: Lĩnh vực được đặc biệt coi trọng trong cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản là:

A. Kinh tế.

B. Chính trị.

C. Giáo dục.

D. Quân sự.

Đáp án: C

Câu 12: Trong thời kỳ cận đại, cuộc cách mạng tư sản được xem là triệt để nhất là:

A. Cách mạng tư sản Hà Lan.

B. Cách mạng tư sản ở Bắc Mĩ.

C. Cách mạng tư sản Pháp.

D. Cách mạng tư sản Anh.

Đáp án: C

Câu 13: Nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế của Mĩ vươn lên đứng đầu thế giới là:

A. Giàu tài nguyên thiên nhiên, có nguồn nhân lực dồi dào.

B. Phát triển sau nên áp dụng được những thành tựu khoa học – kĩ thuật và kinh nghiệm của các nước đi trước.

C. Có thị trường rộng lớn.

D. Thu được nhiều lợi nhuận trong chiến tranh.

Đáp án: B

Câu 14: Các giai cấp nào mới ra đời do hậu quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam?

A. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc.

B. Công nhân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc.

C. Công nhân, tư sản dân tộc, địa chủ phong kiến.

D. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc, tiểu tư sản, địa chủ phong kiến.

Đáp án: B

Câu 15: Nguyên nhân nào dẫn đến chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản sụp đổ?

A. Các nước Phương Tây dùng quân sự đánh bại Nhật Bản.

B. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân vào những năm 60 của thế kỷ XIX.

C. Thất bại trong cuộc chiến tranh với nhà Thanh.

D. Chế độ Mạc phủ suy yếu tự sụp đổ.

Đáp án: B

Câu 16: Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trong lĩnh vực nào?

A. Kinh tế.

B. Chính trị.

C. Quân sự.

D. Tất cả các lĩnh vực.

Đáp án: D

Câu 17: Những chính sách nào về chính trị, xã hội mà thực dân Anh không thực hiện ở Ấn Độ?

A. Chia để trị.

B. Mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ.

C. Khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội.

D. Đưa đẳng cấp lớp trên vào bộ máy trực tiếp cai trị ấn Độ.

Đáp án: D

Câu 18: Cuộc khởi nghĩa của quân Xipay và nhân dân Mi-rút ở ấn Độ diễn ra vào thời gian nào?

A. Năm 1857

B. Năm 1858

C. Năm 1859

D. Năm 1860

Đáp án: A

Câu 19: Thực dân Anh đã dựa vào thời cơ nào để xâm lược Trung Quốc?

A. Triều đình nhà Thanh cấm đạo, siết đạo.

B. Chính quyền nhà Thanh bế quan toả cảng.

C. Chính quyền nhà Thanh gây hấn với thực dân Anh.

D. Chính quyền nhà Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tàu buôn Anh.

Đáp án: D

Câu 20: Lãnh đạo của cuộc cuộc Duy tân ở Trung Quốc là ai?

A. Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu.

B. Vua Quang Tự.

C. Tôn Trung Sơn.

D. Từ Hi Thái Hậu.

Đáp án: A

Câu 21: Đứng truớc chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc quyền lợi của chúng ta là thống nhất, các bạn hãy nhớ lời kêu gọi của Các Mác: “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!”. Hãy cho biết đoạn văn trên của ai, viết trong tác phẩm nào?

A. Của Lênin – trong sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa

B. Của Mác- Ănghen trong tuyên ngôn Đảng Cộng sản

C. Của Nguyễn ái Quốc trong tuyên ngôn của Hội liên hiệp thuộc địa

D. Tất cả đều sai

Đáp án: C

Câu 22: Chiến tranh thế giới thứ nhất chính thức bùng nổ vào thời gian:

A. Ngày 28 tháng 6 năm 1914.

B. Ngày 28 tháng 7 năm 1914.

C. Ngày 28 tháng 8 năm 1914.

D. Ngày 28 tháng 9 năm 1914.

Đáp án: D

Câu 23. Chế độ chính trị ở Mĩ là nơi điển hình của chế độ hai đảng, đó là

A. Đảng Tự do và Đảng Cộng hoà.

B. Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ.

C. Đảng dân chủ và đảng bảo thủ.

D. Đảng Dân chủ và Đảng Tự do

Đáp án. B

Câu 24. Pháp dựa vào giai cấp nào để thống trị nhân dân ta?

A. Nông dân

B. Công nhân

C. Tiểu tư sản

D. Địa chủ phong kiến

Đáp án. D

Câu 25. Ở châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất?

A. Inđônêxia

B. Trung Quốc

C. Ấn Độ

D. Việt Nam.

Đáp án. A

Câu 26. Lãnh tụ nào của Ấn Độ được nhân dân tôn sùng như vị thánh?

A. Ti-lắc

B. Gan-đi

C. A-sô-ka

D. Cả a, b, c.

Đáp án. B

Câu 27. Người dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức khép tội chết là:

A. Nguyễn Lộ Trạch

B. Nguyễn Trường Tộ

C. Nguyễn Quyền

D. Cả a, b, c.

Đáp án. B

Câu 28. Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là:

A. Trương Quyền

B. Nguyễn Trung Trực

C. Trương Định

D. Cả a, b, c.

Đáp án C.

Câu 29. Người được xem là đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế là:

A. Nguyễn Tri Phương

B. Nguyễn Văn Tường

C. Tôn Thất Thuyết

D. Cả a, b, c.

Đáp án. C

Câu 30. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?

A. Giai cấp nông dân

B. Giai cấp công nhân

C. Giai cấp đại địa chủ phong kiến

D. Giai cấp tư sản, dân tộc

Đáp án. C

Câu 31. Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam như thế nào?

A. Có thái độ kiên định với Pháp

B. Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh

C. Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Đáp án. B

Câu 32. Lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Công nhân

B. Nông dân

C. Tiểu tư sản

D. Tư sản dân tộc

Đáp án. B

Câu 33. Cuộc Chiến tranh Nga -Nhật diễn ra vào thời gian:

A. Từ năm 1904 đến năm 1905.

B. Từ năm 1903 đến năm 1904.

C. Từ năm 1903 đến năm 1905.

D. Từ năm 1904 đến năm 1906.

Đáp án. A

………………..

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!