Lớp 6

40 đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6

40 đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 giúp các em học sinh ôn luyện các dạng Toán, chuẩn bị thật tốt cho bài thi khảo sát chất lượng đầu năm đạt kết quả cao. Một số đề còn có cả hướng dẫn giải giúp các em dễ dàng so sánh kết quả bài làm của mình.

Đồng thời, đây cũng là tài liệu hữu ích giúp thầy cô tham khảo để ra đề cho các em học sinh của mình. Mời thầy cô cùng các em học sinh tải về ôn luyện Toán lớp 6 thật tốt cho kỳ thi kiểm tra chất lượng đầu năm:

Bạn đang xem: 40 đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6

TRƯỜNG ……………….

Họ và tên:………………

Lớp: ………

ĐỀ KIỂM TRA ………..

MÔN: TOÁN – LỚP 6

NĂM HỌC: 201… – 201…

(Thời gian: 40 phút không kể chép đề)

ĐỀ SỐ 1

Bài 1 : Tính: (2 điểm)

a) frac{1}{2}+frac{1}{3}+frac{1}{4}

b) (27,09 + 258,91) x 25,4

Bài 2: Tìm y: (2 điểm)

52 x (y : 78) = 3380

Bài 3: (3 điểm)

Một người thợ làm trong 2 ngày mỗi ngày làm 8 giờ thì làm được 112 sản phẩm. Hỏi người thợ đó làm trong 3 ngày mỗi ngày làm 9 giờ thì được bao nhiêu sản phẩm cùng loại?

Bài 4: (3 điểm)

Cho tam giác ABC có diện tích là 150 m2. Nếu kéo dài đáy BC (về phía B) 5 m thì diện tích tăng thêm là 35 m2. Tính đáy BC của tam giác.

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA

Bài 1: (2 điểm) Mỗi tính đúng cho (1 điểm)

a) frac{1}{2}+frac{1}{3}+frac{1}{4}=frac{12}{24}+frac{8}{24}+frac{6}{24}=frac{12+8+6}{24}= frac{26}{24}=frac{13}{12}

b) (27,09 + 258,91) x 25,4

= 286 25,4 x 25,4

= 7264,4

Bài 2: Tìm y: (2 điểm)

52 x (y : 78) = 3380

(y : 78) = 3380 : 52 (1điểm)

(y : 78) = 65 (0,5 điểm)

y = 65 x 78

y = 5070 (0,5 điểm)

Bài 3: (3 điểm)

Mỗi giờ người thợ đó làm được số sản phẩm là:

112 : (8 x 2) = 7 (sản phẩm). (1 điểm)

Trong ba ngày người thợ đó làm tất cả số giờ là:

9 x 3 = 27 (giờ). (0,5 điểm)

Trong ba ngày người thợ đó được tất cả số sản phẩm là:

7 x 27 = 189 (sản phẩm). (1 điểm)

Đáp số: 189 sản phẩm . (0,5 điểm)

Bài 4: (3 điểm)

– Vẽ được hình cho (0,5 điểm)

– Chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC của tam giác là:

Đề khảo sát môn Toán

30 x 2 : 5 = 12 (cm) (1 điểm)

– Vì AH là chiều cao chung của hai tam giác ABC và ADB .

Nên đáy BC của tam giác là :

150x 2 : 12 = 25 (cm) (1 điểm)

Đáp số: 30 (cm) (0,5 điểm)

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: (1 điểm)

a) Viết phân số lớn nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 10.

b) Viết phân số nhỏ nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 2000.

Câu 2: (1 điểm)

Tìm y: 55 – y + 33 = 76

Câu 3: (2 điểm)

Cho 2 số tự nhiên Đề khảo sát môn ToánĐề khảo sát môn Toán. Biết trung bình cộng của chúng là 428. Tìm mỗi số.

Câu 4: (3 điểm)

Bạn An có 170 viên bi gồm hai loại: bi màu xanh và bi màu đỏ. Bạn An nhận thấy rằng frac{1}{9} số bi xanh bằng frac{1}{8} số bi đỏ. Hỏi bạn An có bao nhiêu viên bi xanh, bao nhiêu viên bi đỏ?

Câu 5: (3 điểm)

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 92 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m và giảm chiều dài đi cũng 5 m thì mảnh vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích ban đầu của mảnh vườn.

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA

Câu 1: (1 điểm). Đúng mỗi câu 1 điểm

a) Phân số lớn nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 10 là: frac{9}{1}

b) Phân số nhỏ nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 2000 là: frac{0}{2000}

Câu 2: (1 điểm)

Tìm y: 55 – y + 33 = 76

55 – y = 76 – 33

55 – y = 43

y = 55 – 43

y = 12

Câu 3: (2 điểm)

Tổng của hai số là: 428 x 2 = 856

Ta có: Đề khảo sát môn Toán+ Đề khảo sát môn Toán = 856

Đề khảo sát môn Toán+ 700 + Đề khảo sát môn Toán = 856

Đề khảo sát môn Toánx 2 = 856 – 700

Đề khảo sát môn Toánx 2 = 156

Đề khảo sát môn Toán = 156 : 2

Đề khảo sát môn Toán = 78

Vậy hai số đó là: 78 và 778.

(HS có thể giải bằng cách khác: Tổng – Hiệu;…)

Câu 4: (3 điểm)

Đề khảo sát môn Toán

Tổng số phần bằng nhau là: 9 + 8 = 17 (phần)

Giá trị 1 phần: 170 : 17 = 10 (viên)

Số bi xanh là: 10 x 9 = 90 (viên)

Số bi đỏ là: 10 x 8 = 80 (viên)

ĐS: 90 viên bi xanh; 80 viên bi đỏ.

Câu 5: (3 điểm)

Tổng của chiều dài và chiều rộng mảnh vườn là: 92 : 2 = 46 (m)

Hiệu số giữa chiều dài và chiều rộng là: 5 + 5 = 10 (m)

Chiều rộng của mảnh vườn là: (46 – 10 ) : 2 = 18 (m)

Chiều dài của mảnh vườn là: (46 + 10 ) : 2 = 28 (m)

Diện tích của mảnh vườn là: 18 x 28 = 504 (m2)

ĐS: 504 m2

……………………….

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!