Lớp 4

179 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 4 kỳ 2

Hôm nay, Dowload.com.vn sẽ giới thiệu đến tất cả quý thầy cô và các bạn học sinh, Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 4 kỳ 2.

179 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 4 kỳ 2 dưới đây, sẽ là tài liệu vô cùng hữu ích được giúp cho các bạn học sinh có thể ôn tập lại toàn bộ kiến thức môn Toán lớp 4 trong kỳ 2. Sau đây, chúng tôi xin mời tất cả thầy cô và các bạn cùng tham khảo nội dung của tài liệu này.

Bạn đang xem: 179 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 4 kỳ 2

179 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 4 kỳ 2

Câu 1. Ngày thứ nhất An đọc được frac{1}{4}quyển sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp frac{5}{8} quyển sách đó. Hỏi còn lại bao nhiêu phần quyển sách An chưa đọc?

A. frac{7}{8} B.frac{1}{8} C.frac{3}{8} D.frac{6}{8}

Câu 2. Câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 4 kỳ 2

Tổng độ dài các đoạn thẳng có trong hình trên là:

A. 7cm B. 10 cm C. 6cm D. 3cm

Câu 3. Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục là 7:

A. 8 số B. 9 số C. 10 số D. 7 số

Câu 4. Kết quả của phép tính: frac{2}{5}divfrac{3}{7} là:

A.frac{14}{12} B. frac{5}{12} C. frac{14}{35} D.frac{14}{15}

Câu 5. Phân số bằng phân số là: frac{3}{7}

A.frac{7}{14} B. frac{12}{28} C.frac{6}{9} D.frac{13}{17}

Câu 6. Có bao nhiều phần mười trong một nửa:

A. 20 B. 10 C. 5 D. 4

Câu 7. An có 24 viên bi, Bình có nhiều hơn trung bình cộng số bi của cả hai bạn là 8 viên. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi?

A. 40 viên B. 36 viên C. 34 viên D. 32 viên

Câu 8. Tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp là 21. Tìm 3 số tự nhiên đó?

A. 21, 22, 23 B. 19, 20, 21 C. 7, 8, 9 D. 6, 7, 8

Câu 9. Một mảnh đất hình chữ nhận có chiều dài là 36m, chiều rộng bằng chiều dài. Diện tích của thửa ruộng đó là:

A. 24 m2 B. 60 m2 C. 864 m2 D. 744 m2

Câu 10. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức: 224 + 376 : 6 x 4 là:

A. Chia, nhân, cộng B. Cộng. chia, nhân C. Nhân, chia,cộng D. Cộng, nhân, chia

Câu 11. Số lớn nhất có 5 chữ số mà tổng của các chữ số bằng 27 là:

A. 98 765 B. 98 730 C. 99 900 D. 99 999

Câu 12. Trong 10 ngày, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 50kg đường. Trong 9 ngày đầu, cửa hàng bán được 420kg đường. Hỏi ngày thứ mười, cửa hàng bán được bao nhiêu kg đường?

A. 80kg B. 30kg C. 47kg D. 50kg

Câu 13. Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà không có chữ số 5:

A. 72 số B. Không thể tính được C. 50 số D. 18 số

Câu 14. Trong các tích dưới đây, tích nào có kết quả gần 4000 nhất?

A. 528 x 7 B. 748 x 6 C. 812 x 5 D. 409 x 10

……………….

Mời các bạn tham khảo chi tiết tài liệu tại file dưới đây!

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!