Thi THPT Quốc Gia

120 câu hỏi Lịch sử 12 mức độ hiểu và vận dụng

Bộ câu hỏi Lịch sử 12 mức độ hiểu và vận dụng là tài liệu vô cùng hữu ích không thể thiếu dành cho các học sinh lớp 12 chuẩn bị thi THPT Quốc gia 2022 tham khảo.

Tài liệu được biên soạn rất chi tiết, bao gồm 120 câu hỏi Lịch sử 12 với mức độ khó, vận dụng cao trong chương trình Lịch sử 12. Tài liệu được biên soạn rất khoa học, phù hợp với mọi đối tượng học sinh có học lực từ trung bình, khá đến giỏi. Qua đó giúp các em củng cố, nắm vững kiến thức nền tảng, vận dụng với các bài tập cơ bản để đạt được điểm số cao trong kì thi THPT Quốc gia môn Lịch sử. Bên cạnh đó các em xem thêm Sơ đồ tư duy Lịch sử 12.

Bạn đang xem: 120 câu hỏi Lịch sử 12 mức độ hiểu và vận dụng

Bộ câu hỏi mức độ hiểu và vận dụng Lịch sử 12

1.Tiếng sét trên bàn hội nghị là sự kiện nguyễn ái quốc gửi bản yêu sách đến hội nghị Vecxai 18/6/1919.

2. Sự kiện được coi như như một “hồi chuông” thức tỉnh tinh thần yêu nước đối với nhân dân ta là sự kiện NAQ gửi bản yêu sách đến hội nghị Vecxai 18/6/1919.

3. Sự kiện được coi như một “quả bom nổ chậm” làm cho kẻ thù khiếp sợ là sự kiện NAQ gửi bản yêu sách đến hội nghị Vecxai 18/6/1919.

4. Sự kiện mở ra 1 thời đại mới cho cm việt nam là Đảng ra đời năm 1930.

5. Sự kiện khép lại 1 thời kì đấu tranh của nhân dân ta theo khuynh hướng cũ là thất bại của khởi nghĩa Yên Bái năm 1930

6. Mốc kết thúc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920) từ đó khẳng định CMVN muốn thắng lợi phải đi theo con đường CM vô sản.

7. Nguyên nhân chung dẫn đến sự phân hóa của hội việt nam CMTN, sự chuyển hóa của Tân Việt CMĐ là do sự thâm nhập và truyền bá rộng rãi của chủ nghĩa Mác – Lênin .

8. Sự kiện đánh dấu phong trào công nhân chuyển từ tự phát sang tự giác phong trào đấu tranh của công nhân Ba son (8/1925).

9. Bước tiến mới của phong trào công nhân VN là cuộc đấu tranh của công nhân Ba son (8/1925).

10. Đỉnh cao của phong trào 1930 – 1931 là sự ra đời của chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh.

11. Cuộc diễn tập lần thứ nhất chuẩn bị cho CM tháng 8 là phong trào CM 1930-1931.

12. Cuộc diễn tập lần thứ 2 chuẩn bị cho CM tháng 8 là phong trào dân chủ 1936-1939.

13. Cuộc diễn tập lần thứ 3 chuẩn bị cho CM tháng 8 là Cao trào kháng Nhật cứu nước.

14. Hội nghị đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng VN thời kỳ 1939 – 1945 là Hội nghị lần 6 BCH TW (11/1939).

15. Hội nghị hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng VN thời kỳ 1939 – 1945 là Hội nghị lần 8 BCHTW (5/1941).

16, Hạn chế trong của Luân cương của Trần Phú được khắc phục từ hội nghị BCHTW lần 2 tháng 7/1936.

17. Tổ chức mặt trận dân tộc đầu tiên của riêng VN là mặt trận Việt Minh tháng 5/1941

18. “BẮC ĐÀM NAM ĐÁNH” là chỉ tình hình đất nước ta trước ngày 6/3/46 khi miền bắc đàm phán với tưởng còn miền nam đánh Pháp.

19. Kế hoạch “ đánh nhanh thắng nhanh” của pháp bước đầu bị phá sản bởi cuộc chiến đấu ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16 năm 1946.

20. Kế hoạch đánh nhanh của pháp bị phá sản hoàn toàn bởi chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947.

21. Chỉ thị “ phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của pháp”là chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947.

22. Chiến dịch phản công đầu tiên ta giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp là Việt Bắc thu đông 1947.

23. Chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp là Biên giới 1950.

24.Chiến thắng tạo ra bước ngoặt cơ bản cho cuộc kháng chiến chống pháp là chiến dịch biên giới 1950

25. Đại hội kháng chiến thắng lợi là đại hội toàn quốc lần 2 của đảng LĐ tháng 2/1951.

26. Cú đấm thép của ta dành cho pháp là Đông xuân 1953-1954

27. Chiến thắng bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava là Đông Xuân 1953 – 1954.

28, Những thắng lợi của quân dân ta làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava là Đông xuân 1953-1954 và Điện Biên Phủ 1954.

29. Sự kiện kết thúc kháng chiến chống pháp là thắng lợi ở hội nghị Giơnevơ 1954.

30. Chiến thắng quân sự lớn nhất trong kháng chiến chống Pháp là Điện Biên Phủ 1954.

31. Chiến thắng làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương là Điện Biên Phủ 1954.

32. Đặc điểm lớn nhất, độc đáo nhất của cách mạng Việt Nam thời kỳ 1954 – 1975 là phải tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền với 2 chế độ chính trị khác nhau : cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

33. Chiến thắng làm thất bại hoàn toàn chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ là trong Xuân Hè 1965 (An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài).

34, Chiến thắng làm thất bại hoàn toàn chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ là Mậu thân 1968.

35. Trận trinh sát chiến lược giúp củng cố quyết tâm giải phóng hoàn toàn Miền Nam của ta là Chiến thắng Phước Long ngày 6/1/1975.

36. Sự kiện đánh dấu hoàn thành căn bản cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước là Đại thắng mùa xuân 1975.

37. Trung tâm của kế hoạch Nava là Điện Biên Phủ (ban đầu là ở Đồng bằng bắc bộ)

38. Khâu chính của kế hoạch Nava là Điện Biên Phủ.

39. Chiến thắng làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở đông dương là chiến thắng Điên Biên Phủ 1954.

40. Bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống mỹ là Hiệp định Pari 1973.

41. Chiến thắng tạo ra thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền nam là hiệp định Pari 1973.

42. Nhân dân Việt Nam căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút” bằng thắng lợi của hiệp định Pari 1973.

43. Đảng Đường lối xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam kể từ khi Đảng Cộng sản ra đời đến này là Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

44. Sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân VN 1954 -1975.

45. Bước ngoặt của CM miền Nam: Đồng khởi 60 và Mậu thân 1968.

46. Sự kiện mở đường giải quyết tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước đầu thế kỷ XX là Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc.

47. Sự kiện khép lại 1 thời kì đấu tranh của nhân dân ta theo khuynh hướng cũ là thất bại Khởi nghĩa yên bái.

48. Đặc trưng cơ bản nhất (quan trọng nhất)của giai cấp công nhân VN là vừa mới ra đời đã sớm chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản trên thế giới, đặc biệt là cách mạng tháng 10 Nga.

49. Giai cấp công nhân VN ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần 1 của TDP (trước chiến tranh thế giới thứ nhất).

50. Giai cấp tư sản, tiểu tư sản ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp (sau chiến tranh thế giới thứ nhất)

51. Giai cấp cũ có từ trước cuộc khai thác thuộc địa lần 1 của TDP là địa chủ phong kiến và nông dân.

52. Giai cấp cũ có từ trước cuộc khai thác thuộc địa lần 2 của TDP là địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân.

53. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần 2 TDP bỏ vốn đầu tư nhiều nhất vào ngành nông nghiệp.

54. Đánh điểm diệt viện là phương châm tác chiến của biên giới 1950

55. Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh là câu nói bác Hồ dành cho trung đoàn thủ đô.

56. Đường lối khách chiến chống Pháp gồm các văn kiện: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, chỉ thị toàn dân kháng chiến và tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi, trong đó tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi giải thích đầy đủ, cụ thể nhất/

57. Các quyền dân tộc cơ bản gồm: độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

58 Hiệp định sơ bộ 1946là văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên công nhận tính thống nhấtcủa VN (1 TRONG 3 QUYỀN DÂN TỘC CƠ BẢN).

59. Hiệp định GNV năm 1954 là văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên công nhận đầy đủ các quyền dân tộc cơ bản của ta.

60. Nội dung có lợi thực tế cho ta trong hiệp định sơ bộ là 2 bên ngừng bắn ngay ở Nam Bộ.

61. 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

62. CMT8 là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (cm tư sản dân quyền).

63. Cao trào kháng Nhật cứu nước, phong trào đồng khởilà các cuộc khởi nghĩa từng phần.

64. Hình thái của cmt8 là đi từ khởi nghĩa từng phần nên tổng khởi nghĩa.

65. Lực lượng đóng vai trò chủ yếu nhất trong tổng khởi nghĩa tháng 8 là chính trị.

66. Lực lượng đóng vai trò xung kích trong tổng khởi nghĩa tháng 8 là lực lượng vũ trang.

67. Hình thức giành chính quyền trong cm t8 là chính trị kết hợp với vũ trang.

68. Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương 11/1939, 5/1941 đều là hội nghị chuyển hướng chỉ đạo so với hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương 7/1936.

69. Thành quả lớn nhất của phong trào dân chủ 1936 – 1939 là Quần chúng trở thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng.

70. Thành công lớn nhất mà phong trào dân chủ 1936 – 1939 đạt được là Đảng đã tập hợp được lực lượng chính trị hùng hậu cho cách mạng.

71. Đặc điểm nổi bật của phong trào dân chủ 1936 – 1939 là mang tính quần chúng, quy mô rộng lớn, hình thức phong phú.

72. Tên gọi VN tuyên truyền giải phóng quân – nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự.

73. Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa giai cấp địa chủ phân hóa làm 3: ĐẠI- TRUNG – TIỂU ĐỊA CHỦ/ Tư sản phân hóa làm 2: DÂN TỘC – MẠI BẢN.

74. Sự kiện nào đã đánh dấu sự trở về đầy đủ với những tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc trong cương lĩnh chính trị là: Nghi quyết hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng tháng 5/1941.

75. Sự kiện đưa cách mạng miền Nam bước đầu chuyển sang giai đoạn “chiến tranh cách mạng” là: Thắng lợi của “Đồng Khởi”

76. Lần đầu tiên đảng ta chủ trương thành lập một “Chính phủ dân chủ cộng hòa” là ở Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng tháng 11/1939.

77. Tính chất xã hội của nước ta trong những năm 1945 – 1954 là: dân chủ nhân dân, một phần thuộc địa và nửa phong kiến.

78. Tính chất xã hội của nước ta từ khi Pháp đặt ách thống trị đến trước cm tháng 8 thànhcông là: thuộc địa, nửa phong kiến.

79. Sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã dẫn đến sự ra đời của các tổ chức: Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng.

80. Sự ra đời của tổ chức cộng sản năm 1929phản ánh xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc.

81. Sự ra đời của những giai cấp mới dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa của TDP là cơ sở xã hội và điều kiện chính trịđể tiếp thu những tư tưởng mới vào Việt Nam (kể cả tư tưởng tư sản và tư tưởng vô sản).

82. Đặc điểm lớn nhất của phong trào yêu nước Việt Nam trong thời gian 1919-1930 là sự đấu tranh để giành lấy quyềnlãnh đạo đối với cách mạng nước ta, 2 khuynh hướng này đều cố gắng vươn lên giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra.

83. Người khổng lồ về kinh tế, chú lùn về chính trị” là biệt danh của Nhật bản

84. Từ những năm 70trở đi cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật được gọi là cm khoa học công nghệ

85. Lục địa bùng cháy là Mĩ La tinh

86. Lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc mĩ la tinh là Cuba.

87. Lục địa mới trỗi dậy Châu Phi

88. Lục địa ngủ kĩChâu Phi.

89. Sự khác nhau của phong trào giải phóng dân tộc ở mĩ la tinh với ptgpdt ở á và phi là mĩ la tinh đã giành được độc lập từ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX nhưng sau đó bị biến thành sân sau của Mĩ

90. 4 con rồng nhỏ của châu á là hàn quốc, singapo, đài loan, hồng kong

91. 3 khúc dạo đầu trong chiến tranh lạnh gồm sự kiện ngày 12/3/1947. Thành lập NaTo, kế hoạch Macsan

92. Sự kiện đánh dấu sự khởi sắc của khối asean là hội nghị Bali 2/1976

93. Tổ chức liên minh kinh tế, chính trị lớn nhất hành tinh là Liên minh châu âu EU.

94. Nội dung quan trong nhất và gây ra nhiều tranh cãi nhấtgiữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta là: Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

95 Nguyên tắc quan trong nhất, chỉ đạo hoạt động của Liệp hợp quốc là: Chung sống hoà bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc).

96. Đặc điểm lớn nhất của cuộc cm khoa học kỹ thuật sau thế chiến thứ 2 là : khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

97. 2 ngọn gió thần – thổi vaò nền kinh tế Nhật: chiến tranh Triều Tiên (50 -53) và chiến tranh VN (54 -75).

98. Nét nổi bật của quan hệ quốc tế từ sau chiến tranh thế giới thứ 2: là tình trạng đối đầu căng thẳng 2 phe, 2 cực mà đỉnh cao là chiến tranh lạnh.

99. Thắng lợi của cách mạng dân chủ nhân dân ở Đông Âu đánh dấu CNXH đã vượt qua phạm vi 1 nước, trở thành hệ thống trên thế giới.

100. Thắng lợi của cm VN (1945); TQ (1949); Cu ba (1959) mở rộng ko gian địa lý của CNXH.

…………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Thi THPT Quốc Gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!