Lớp 12

100 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

100 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

100 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 dành cho các bạn đang ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia và kỳ thi Đại học 2017. Bộ 100 câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12 tổng hợp những kiến thức lịch sử lớp 12 dưới hình thức các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm, sẽ giúp các bạn học sinh dễ dàng nắm vững các kiến thức của môn Lịch sử. THPT Nguyễn Đình Chiểu hy vọng rằng với bộ tài liệu này các bạn sẽ ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

Bộ đề thi môn Lịch sử

Bạn đang xem: 100 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp (Lần 1)

Đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử có đáp án

100 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

I/ LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Câu 1. Vị trí công nghiệp của Liên Xô trên thế giới trong những năm 50, 60, nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX?

a/ Đứng thứ nhất trên thế giới b/ Đứng thứ hai trên thế giới

c/ Đứng thứ ba trên thế giới d/ Đứng thứ tư trên thế giới

Câu 2. Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

a/ Hòa bình, trung lập

b/ Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới

c/ Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người

d/ Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mỹ

Câu 3. Vị tổng thống đầu tiên của Liên Xô là:

a/ Lênin. b/ Xtalin.

c/ Goocbachốp d/ Enxin.

Câu 4. Thời gian thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa:

a/ Tháng 10 – 1948 b/ Tháng 10 – 1949

c/ Tháng 10 – 1950 d/ Tháng 10 – 1951.

Câu 5. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay:

a/ Thực hiện đượng lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng Trung Quốc.

b/ Bắt tay với Mỹ chống lại Liên Xô.

c/ Gây chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc Việt Nam.

d/ Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới,

Câu 6. Thời gian thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á:

a/ Ngày 8-8-1967 b/ Ngày 8-8-1977

c/ Ngày 8-8-1987 d/ Ngày 8-8-1997

Câu 7. Tên thủ đô của Mianma:

a/ Manila. b/ Rangun,

c/ Cuala Lămpơ d/ Giacacta.

Câu 8. Bản chất của mối quan hệ ASEAN với ba nước Đông Dương trong giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1979:

a/ Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học.

b/ Đối đầu căng thẳng,

c/ Chuyển từ chính sách đối đầu sang đối thoại.

d/ Giúp đỡ nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ.

Câu 9. Thành tựu nổi bật nhất của các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XX đến nay:

a/ Trở thành các nước độc lập, thoát khỏi ách thuộc địa và phụ thuộc vào các thế lực đế quốc,

b/ Trở thành khu vực năng động và phát triển nhất trên thế giới.

c/ Trở thành một khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị.

d/ Có nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế.

Câu 10. Châu Phi là “Lục địa mới trỗi dậy” vì:

a/ Là lá cờ đầu trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Pháp và Mỹ.

b/ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh và hầu hết các nước ở châu Phi đã giành được độc lập.

c/ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cơn bão táp cách mạng giải phóng dân tộc bùng nổ ở châu Phi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân,

d/ Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi đã làm rung chuyển hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân ở châu lục này.

Câu 11. Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

a/ Angiêri b/ Ai Cập

c/ Ghinê d/ Tuynidi

Câu 12. Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới, Mỹ latinh đã được mệnh danh là:

a/ “Hòn đảo tự do” b/ “Lục địa mới trỗi dậy”.

c/ “Đại lục núi lửa” d/ “Tiền đồn của chủ nghĩa xã hội”..

Câu 13. Tháng 4/1961, Cuba tuyên bố đi theo con đường xã hội chủ nghĩa trong điều kiện:

a/ Đánh thắng sự can thiệp của Mỹ.

b/ Hoàn thành cuộc cải cách dân chủ.

c/ Thành lập Đảng Cộng sản Cuba.

d/ Câu a và b đúng,

Câu 14. Giai đoạn đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ latinh:

a/ Từ năm 1945 đến năm 1959

b/ Từ năm 1959 đến những năm 80 của thế kỷ XX,

c/ Từ những năm 80 đến những năm 90 của thế kỷ XX.

d/ Từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay.

Câu 15. Thời gian thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á:

a/ Ngày 8-8-1967 b/ Ngày 8-8-1977.

c/ Ngày 8-8-1987. d/ Ngày 8-8-1997.

Câu 16. Bản chất của mối quan hệ ASEAN với ba nước Đông Dương trong giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1979:

a/ Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học.

b/ Đối đầu căng thẳng,

c/ Chuyển từ chính sách đối đầu sang đối thoại.

d/ Giúp đỡ nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ.

Câu 17. Thành tựu nổi bật nhất của các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XX đến nay:

a/ Trở thành các nước độc lập, thoát khỏi ách thuộc địa và phụ thuộc vào các thế lực đế quốc,

b/ Trở thành khu vực năng động và phát triển nhất trên thế giới.

c/ Trở thành một khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị.

d/ Có nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế.

Câu 18. Địa danh nào được chọn để đặt trụ sở Liên Hợp Quốc:

a/ Xan Phơranxixcô. b/ Niu Ióoc.

c/ Oasinhtơn. d/ Caliphoócnia.

Câu 19. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (Liên Xô):

a/ Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

b/ Thành lập tổ chức quốc tế – Liên Hợp Quốc.

c/ Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận,

d/ Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.

Câu 20. Ngày thành lập Liên Hiệp Quốc là:

a/ 24/10/1945, b/ 4/10/1946.

c/ 20/11/1945. d/ 27/7/1945.

Câu 21. Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

a/ Anh. b/ Pháp.

c/ Mỹ. d/ Nhật.

Câu 22. Cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật lần thứ hai đã có tác động tích cực đến xã hội loài người:

a/ Đưa con người bước sang nền văn minh công nghiệp.

b/ Làm thay đổi cơ bản các yếu tố sản xuất.

c/ Làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội gắn liền với kỹ thuật hiện đại.

d/ Câu b và c đúng.

Câu 23. Cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật lần thứ hai đã gây những hậu quả tiêu cực đến đời sống của con người:

a/ Đưa con người trở về nền văn minh nông nghiệp.

b/ Cơ cấu dân cư thay đổi, lao động công nông giảm đi, lao động dịch vụ và trí oc tăng lên.

c/ Tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm nặng,

d/ Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 24: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai

a/ Dựa vào thành tựu cách mạng khoa học – kĩ thuật, điều chỉnh lại hợp lý cơ cấu sản xuất, cải tiến kĩ thuật nâng cao năng suất lao động

b/Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao

c/ Quân sự hoá nền kinh tế để buôn bán vũ khí, phương tiện chiến tranh

d/ Điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi

Câu 25: Lí do Mĩ đạt được nhiều thành tựu rực rơ ̃về khoa học-kĩ thuật

a/ Mĩ là nước khởi đầu cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai

b/ Chính sách Mĩ đặc biệt quan tâm phát triển khoa học- kĩ thuật, coi đây là trung tâm chiến lược để phát triển đất nước

c/ Nhiều nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới đã sang Mĩ, nhiều phát minh khoa học được nghiên cứu và ứng dụng tại Mĩ.

d/ Mĩ chủ yếu là mua bằng phát minh

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!