Hình ảnh ngôi trường
Đơn vị cá nhân tài trợ
Hình ảnh nổi bật
Địa chỉ liên kết
Thống kê
» Hôm nay: 177
» Tổng lượt truy cập: 2975985
» Tổng số bài viết: 2877
» Tổng số video clip: 383
Khuyến học

STT

Họ và tên

Nghề nghiệp

Địa ch

Ghi chú

1

Nguyễn Hùng Vĩ

P. Giám đốc

Sở Y tế Tiền Giang

2

Nguyễn Kim Hoàng

P.Hiệu tr­ởng

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

3

Phạm Tôn Quyền

Nguyên P.HT

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

4

Nguyễn Thị Minh Thủy

P. Giám đốc

Sở Giao thông vận tải Tiền Giang

5

Nguyễn Kim Oanh

Hội CMHS

Ph­ờng 3 - TP Mỹ Tho

Đi Mỹ

6

Võ Thị Chính

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

7

Ni s­ Thích Nữ Tịnh Nghiêm

Chùa Tịnh Nghiêm

8

Tạ Văn Trầm

Hiệu tr­ởng

Tr­ờng THYT Tiền Giang

9

Võ Thị M­ời Hai

P.Giám đốc

Bệnh viên ĐKTT Tiền Giang

10

Nguyễn Quốc Việt

Cựu học sinh

Quán ăn Tạ Hiền

11

Trần Văn Tuấn

Tr­ờng TDTT

12

Huỳnh Lâm Hải

Bác sĩ

Bệnh viện ĐKTT

13

Võ Văn Tuấn

Y sĩ

Trạm y tế xã Bình Đức-CT-TG

14

Trần Kim Hoa

P.6 TP.Mỹ Tho

15

Hồ Kinh Kha

Giám đốc

Sở TC-VG

16

Võ Duy Thông

Bác sĩ

Ban BVSK Tỉnh ủy

17

Huỳnh Văn Lập

Giáo viên

Tr­ờng NK TDTT

18

Huỳnh Minh Đạt

Sở Giao thông vận tải TG

19

Huỳnh Thị Thu Thanh

Th­ ký

PHHS

20

Đinh Thị Nh­ Ngọc

Bác sĩ

Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang

21

Huỳnh Tịnh

Giám đốc

Chánh VP UBND

22

Nguyễn Thị Bạch Vân

Tổng biên tập

Tòa soạn báo Ấp Bắc

23

Lê Ngọc Trấn

Hiệu tr­ởng

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

24

Nguyễn Kim Danh

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

25

Trần Kim Thúy Mai

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

26

Trần Thị Ph­ơng Lan

Giáo viên

Tr­ờng THCS Xuân Diệu

27

Nguyễn Hoàng Tịnh Thủy

Giáo viên

Tr­ờng THCS Xuân Diệu

28

Tr­ơng Tiến Dũng

Giáo viên

Tr­ờng THCS Xuân Diệu

29

Nguyễn Thị Kim The

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

30

Nguyễn Thanh Trúc Chi

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

31

Châu Thị Hồng T­ơi

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

32

Nguyễn Thị Thanh Diệp

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

33

Nguyễn Thị T­ởng

P.Hiệu tr­ởng

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

34

Nguyễn Hải C­ờng

P.CTCĐCS

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

35

Bùi Ngọc Thúy

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

36

L­ơng Văn L­u

Chủ vựa khô

Cựu học sinh 1968-1975-PH

37

Lê Thị Kiều Oanh

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

38

Nguyễn Thị Thanh Vân (V)

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

39

Nguyễn Mạnh Bình

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

40

Lê Thị Thúy Hằng

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

41

Hồ Thị Bích Ty

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

42

Lê Thị Duy H­ơng

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

Đi Pháp

43

Trần Thị Bạch vân

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

44

Trần Ngọc Anh

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

45

Đào Thị Mừng

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

46

Lê Thị Năng

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

47

Cao Trần Ngân

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

48

Đặng Xuân Quế

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

49

Nguyễn Chí Hiếu

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

50

Nguyễn Thu Hồng

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

51

Huỳnh Hữu Th­ơng

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

52

Nguyễn Thu Dung

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

53

Lê Thị Thanh Thủy

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

54

Đỗ Thị Ninh

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

55

Phan Thanh Nhu

P.GĐ

P.GĐ Sở Tài chính Vật gía

56

L­ơng Thị Kim Anh

Cán bộ

Văn phòng đảng uỷ dân chính Đảng

57

Võ Thanh Tiên

Giám đốc

Giám đốc Cảng vụ TG

58

Võ Vinh Sang

Giáo viên

Tr­ờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

59

Tin liên quan