Hình ảnh ngôi trường
Đơn vị cá nhân tài trợ
Hình ảnh nổi bật
Địa chỉ liên kết
Thống kê
» Hôm nay: 123
» Tổng lượt truy cập: 3352065
» Tổng số bài viết: 3131
» Tổng số video clip: 406
Tổ Văn Phòng

* TỔ VĂN PHÒNG, NĂM HỌC 2017 - 2018 (Tổ trưởng: Cô Huỳnh Thanh Thảo)

Từ trái qua phải: Cô Bùi Thị Thanh Vân, Cô Huỳnh Thanh Thảo – Tổ trưởng, Ông Lưu Trọng Nghĩa, Thầy Lê Bá Ngọc, Ông Đặng Thanh Hoàng, Cô Trần Thị Thục Đoan, Bà Lê Thanh Đinh Thị Lệ Trân, Ông Nguyễn Phan Anh

* TỔ VĂN PHÒNG, NĂM HỌC 2016 - 2017  (Tổ trưởng: Cô Nguyễn Thị Ngọc Chiếu)

Từ trái sang:

Hàng ngồi: Cô Trần Thị Hà, Cô Lê Thị Minh, Cô Bùi Thị Thanh Vân, Cô Nguyễn Thị Ngọc Chiếu, Cô Lê Thị Ngọc Diễm, Cô Huỳnh Thanh Thảo, Cô Trương Thị Ngọc Hoa, Cô Lê Thị Hằng

Hàng đứng: Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Ông Tạ Nhật Tiến, Cô Lê Thanh Đinh Thị Lệ Trân, Cô Trần Thị Thục Đoan, Ông Đặng Thanh Hoàng, Ông Lưu Trọng Nghĩa, Ông Nguyễn Phan Anh

* TỔ VĂN PHÒNG, NĂM HỌC 2015 - 2016  (Tổ trưởng: Cô Nguyễn Thị Ngọc Chiếu)

Từ trái sang:

Hàng ngồi: Cô Trương Thị Ngọc Hoa, Cô Huỳnh Thanh Thảo, Cô Bùi Thị Thanh Vân, Thầy Lê Bá Ngọc, Thầy Huỳnh Ngọc Minh, Thầy Võ Hoài Nhân Trung, Cô Nguyễn Thị Ngọc Chiếu, Cô Lê Thị Hằng, Ông Lưu Trọng Nghĩa

Hàng đứng: Ông Nguyễn Văn Thành, Cô Nguyễn Thị Thu Trang, Cô Lê Thị Minh, Cô Nguyễn Thị Mộng Nguyệt, Cô Lê Thanh Đinh Thị Lệ Trân, Ông Nguyễn Phan Anh, Ông Đặng Thanh Hoàng, Cô Trần Thị Hà, Cô Huỳnh Thị Ngọc Dung, Ông Tạ Nhật Tiến

* TỔ VĂN PHÒNG, NĂM HỌC 2014 - 2015

 


* TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2012 - 2013

           Từ trái sang: Nguyễn Thị Kim Hoa (chuyển đi 4/2013), Trương Thị Ngọc Hoa, Huỳnh Thanh Thảo, Lê Thanh Đinh Thị Lệ Trân, Nguyễn Kim Hoàng (P. HT), Phan Minh Hoàng (TT), Trần Thị Hà, Trần Thị Thục Đoan.

* TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2012 - 2013

  

          Từ trái sang: Nguyễn Thị Kim Hoa (chuyển đi 4/2013), Trương Thị Ngọc Hoa, Huỳnh Thanh Thảo, Lê Thanh Đinh Thị Lệ Trân, Nguyễn Kim Hoàng (P. HT), Phan Minh Hoàng (TT), Trần Thị Hà, Trần Thị Thục Đoan.

* TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2011 - 2012

          Từ trái sang: Nguyễn Tuấn Khanh (TP), Phạm Văn Minh, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Phan Anh, Lê Thanh Đinh Thị Lệ Trân, Huỳnh Thanh Thảo, Trần Thị Thục Đoan, Trần Thị Hà, Nguyễn Thị Kim Hoa (TT), Nguyễn Kim Hoàng (P. HT).