Hình ảnh ngôi trường
Đơn vị cá nhân tài trợ
Hình ảnh nổi bật
Địa chỉ liên kết
Thống kê
» Hôm nay: 121
» Tổng lượt truy cập: 3352063
» Tổng số bài viết: 3131
» Tổng số video clip: 406
Tổ Văn

* TỔ VĂN, NĂM HỌC 2017 - 2018 (Tổ trưởng: Cô Phạm Thị Diệu Hiền)

Từ trái qua phải: Cô Nguyễn Thị Ngọc Vân, Cô Tôn Thị Bạch Lan, Cô Lê Thị Phượng, Cô Phạm Thị Diệu Hiền – Tổ trưởng, Cô Lê Thị An, Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Cô Phạm Thanh Kiều, Thầy Nguyễn Thành Liêm

* TỔ VĂN, NĂM HỌC 2016 - 2017 (Tổ trưởng: Cô Phạm Thị Diệu Hiền)

Từ trái sang: Thầy Trương Hiếu Nhân, Cô Võ Thị Tho, Cô Phạm Thanh Kiều, Cô Phạm Thị Diệu Hiền, Cô Lê Thị An, Cô Nguyễn Thị Ngọc Vân, Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Thầy Hồ Văn Cuộc Anh

* TỔ VĂN, NĂM HỌC 2015 - 2016 (Tổ trưởng: Cô Phạm Thị Diệu Hiền)

 

Từ trái sang: Cô Võ Thị Tho, Cô Phạm Thanh Kiều, Cô Tôn Thị Bạch Lan, Cô Phạm Thị Diệu Hiền, Cô Lê Thị An, Cô Nguyễn Thị Ngọc Vân, Cô Hồ Thị Xê, Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh

* TỔ VĂN, NĂM HỌC 2014 - 2015 

          Từ trái sang: Võ Thị Tho, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Phạm Thị Diệu Hiền (TT), Lê Thị Kiều Oanh (TT nghỉ hưu 7/2015), Phạm Thanh Kiều, Tôn Thị Bạch Lan, Phan Thị Bích Lợi, Hồ Thị Xê, Lê Thị An, Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

* TỔ VĂN, NĂM HỌC 2013 - 2014


     Từ trái sang: Phan Thị Bích Lợi, Lê Thị An, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Lê Thị Kiều Oanh (TT), Phạm Thanh Kiều, Nguyễn Thị Tưởng (P.HT - nghỉ hưu 3/2014), Nguyễn kim Hoàng (P.HT - nghỉ hưu 5/2014), Phạm Thị Diệu Hiền (TP), Võ Thị Tho, Hồ Thị Xê, Tôn Thị Bạch Lan, Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

   

* TỔ VĂN, NĂM HỌC 2012 - 2013

 

 

          Từ trái sang: Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Lê Thị An, Lê Thị Kiều Oanh (TT), Phạm Thanh Kiều, Phan Thị Bích Lợi, Tôn Thị Bạch Lan, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Phạm Thị Diệu Hiền (TP), Võ Thị Tho, Hồ Thị Xê.

 

* TỔ VĂN, NĂM HỌC 2011 - 2012  

 

 

          - Từ trái sang: Phạm Thị Diệu Hiền (TP), Lê Thị Kiều Oanh (TT), Võ Thị Tho, Phan Thị Bích Lợi, Tôn Thị Bạch Lan, Nguyễn Mạnh Bình (nghỉ hưu 11/2012), Nguyễn Thị Uyển Nhã (nghỉ hưu 8/2012), Hồ Thị Xê, Lê Thị An, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phạm Thanh Kiều.

          - Văng mặt: Nguyễn Thị Ngọc Vân (đi học).