Hình ảnh ngôi trường
Đơn vị cá nhân tài trợ
Hình ảnh nổi bật
Địa chỉ liên kết
Thống kê
» Hôm nay: 73
» Tổng lượt truy cập: 3352015
» Tổng số bài viết: 3131
» Tổng số video clip: 406
Tổ Toán

* TỔ TOÁN, NĂM HỌC 2017 - 2018 (Tổ trưởng:Thầy Nguyễn Chí Hiếu)

     * Từ trái qua phải:

     - Hàng ngồi: Thầy Huỳnh Ngọc Minh (P. HT), Cô Nguyễn Trần Tiểu Mi, Cô Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Cô Võ Thị Thủy Tiên, Cô Vũ Kim Phượng, Cô Nguyễn Thị Cẩm Hằng, Cô Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Thầy Võ Hoài Nhân Trung (Phó HT).

     - Hàng đứng: Thầy Lê Bửu Lộc, Thầy Nguyễn Minh Tuấn, Thầy Nguyễn Kim Danh, Thầy Nguyễn Hoàng Dũng, Thầy Đinh Công Phấn, Thầy Nguyễn Chí Hiếu – Tổ trưởng, Thầy Võ Quốc Thiều – Phó Tổ trưởng, Thầy Trần Thanh Sơn, Thầy Trần Dũng Liêm, Thầy Nguyễn Thành Trung

* TỔ TOÁN, NĂM HỌC 2016 - 2017 (Tổ trưởng:Thầy Nguyễn Chí Hiếu)

Từ trái sang:

Hàng ngồi: Cô Võ Thị Thủy Tiên, Cô Nguyễn Thị Cẩm Hằng, Cô Vũ Kim Phượng, Cô Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Hàng đứng: Thầy Võ Hoài Nhân Trung, Thầy Trần Dũng Liêm, Thầy Nguyễn Kim Danh, Thầy Nguyễn Hoàng Dũng, Thầy Trần Thanh Sơn,  Thầy Võ Quốc Thiều, Thầy Nguyễn Chí Hiếu, Thầy Lê Bửu Lộc, Thầy Đinh Công Phấn, Thầy Nguyễn Minh Tuấn, Thầy Nguyễn Thành Trung, Thầy Huỳnh Ngọc Minh

* TỔ TOÁN, NĂM HỌC 2015 - 2016 (Tổ trưởng:Thầy Nguyễn Chí Hiếu)

Từ trái sang:

Hàng ngồi: Thầy Nguyễn Minh Tuấn, Thầy Lê Bửu Lộc, Thầy Võ Quốc Thiều, Thầy Nguyễn Chí Hiếu, Thầy Nguyễn Hoàng Dũng, Thầy Trần Dũng Liêm, Thầy Nguyễn Kim Danh.

Hàng đứng: Thầy Huỳnh Ngọc Minh, Cô Vũ Kim Phượng, Cô Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Cô Võ Thị Ánh Tuyết, Cô Nguyễn Thị Cẩm Hằng, Cô Võ Thị Thủy Tiên, Thầy Đinh Công Phấn, Thầy Nguyễn Thành Trung, Thầy Võ Hoài Nhân Trung

* TỔ TOÁN NĂM HỌC 2014 - 2015 (Tổ trưởng:Thầy Nguyễn Chí Hiếu)           - Từ trái sang (hàng đứng):  Nguyễn Hoàng Dũng, Trần Dũng Liêm, Bùi Quang Thịnh, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Chí Hiếu (TT), Đinh Công Phấn,  Nguyễn Kim Danh, Lê Bửu Lộc, Võ Quốc Thiều (TP), Huỳnh Ngọc Minh (P. HT).

           - Từ trái sang (hàng ngồi): Võ Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Cẩm Hằng, Võ Thị Ánh Tuyết, Vũ Kim Phượng, Nguyễn Thị Thanh Tuyền,

* TỔ TOÁN NĂM HỌC 2013 - 2014 (Tổ trưởng: Thầy Nguyễn Chí Hiếu)
 
 

          - Từ trái sang (hàng đứng):  Huỳnh Ngọc Minh (P. HT), Võ Quốc Thiều (TP), Lê Bửu Lộc, Nguyễn Kim Danh, Nguyễn Chí Hiếu (TT), Đinh Công Phấn, Nguyễn Hoàng Dũng, Trần Dũng Liêm, Nguyễn Minh Tuấn.
          - Từ trái sang (hàng ngồi): Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Thu Hương (nghỉ hưu 04/2015), Võ Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Thủy (nghỉ hưu 01/2015), Nguyễn Thị Cẩm Hằng (TP), Võ Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thị Thanh Vân, Vũ Kim Phượng.
 
 

 

* TỔ TOÁN NĂM HỌC 2012 - 2013       

 

         - Từ trái sang (hàng đứng): Võ Minh Chánh, Nguyễn Hoàng Dũng, Đinh Công Phấn, Nguyễn Kim Danh, Võ Quốc Thiều (TP), Nguyễn Chí Hiếu (TT), Lê Bửu Lộc, Trần Dũng Liêm, Nguyễn Minh Tuấn, Trần Quan Cần, Huỳnh Ngọc Minh (P. HT chuyển về 3/2012)

          - Từ trái sang (hàng ngồi): Võ Thị Ánh Tuyết, Võ Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thị Cẩm Hằng (TP), Vũ Kim Phượng, Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thanh Tuyền

* TỔ TOÁN NĂM HỌC 2011 - 2012   

          - Từ trái sang (hàng đứng): Huỳnh Văn Năm (nghỉ hưu 11/2012), Nguyễn Hoàng Dũng, Trần Dũng Liêm, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Kim Danh, Lê Bửu Lộc,  Nguyễn Chí Hiếu (TT), Trần Quan Cần, Đinh Công Phấn, Võ Minh Chánh, Võ Quốc Thiều (TP).

          - Từ trái sang (hàng ngồi): Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Võ Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Cẩm Hằng (TP), Vũ Kim Phượng, Nguyễn Thị Thu Hương.