Hình ảnh ngôi trường
Đơn vị cá nhân tài trợ
Hình ảnh nổi bật
Địa chỉ liên kết
Thống kê
» Hôm nay: 634
» Tổng lượt truy cập: 3307316
» Tổng số bài viết: 3083
» Tổng số video clip: 402
Đoàn TNCSHCM
BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

1975
Nguyễn Chí Công
1989 - 1990
Nguyễn Chí Hiếu
1975 - 1978
Nguyễn Hiếu Học
1990 - 1991
Nguyễn Trọng Linh
1978 - 1979
Lê Văn Rô
1991 - 1992
Lê Thị Bé Phượng
1979 - 1980
Đỗ Vũ Thuận
1992 - 2009
Bùi Mộng Mỹ Uyên
1980 - 1984
Phan Văn Hà
2009 - 2015
Vũ Kim Phượng
1984 - 1988
Phạm Thanh Sơn
2015 - 2016
Dương Trọng Nghĩa
1988 - 1989
Huỳnh Minh Cảnh
 2016 - nay
 Phan Thị Tuyết Nhung

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

NĂM HỌC 2017 - 2018

TT

Họ và tên

Chức vụ

1 Phan Thị Tuyết Nhung Bí thư
2 Dương Trọng Nghĩa Phó Bí thư
3 Nguyễn Thanh Sang Phó Bí thư
4 Nguyễn Trung  Tín UV TV
5 Nguyễn Vũ  Tấn UV TV
6 Nguyễn Ngọc Loan Anh UV BCH
7 Nguyễn Thụy Lan Anh UV BCH
8 Trần Lê Mỹ Hương UV BCH
9 Lương Vĩ Long UV BCH
10 Huỳnh Thị Thúy Ngân UV BCH
11 Võ Ngọc Yến  Ngân UV BCH
12 Cao Hoàng Bảo Ngọc UV BCH
13 Liêu Thanh Phong UV BCH
14 Nguyễn Nam  Phương UV BCH
15 Nguyễn Hoàng Thảo Ngọc UV BCH
16 Nguyễn Hữu Rạng UV BCH
17 Lê Huỳnh Khánh  Vy UV BCH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

NĂM HỌC 2016 - 2017

TT

Họ và tên

Chức vụ

1 Phan Thị Tuyết Nhung Bí thư
2 Dương Trọng Nghĩa Phó Bí thư
3 Nguyễn Thanh Sang Phó Bí thư
4 Nguyễn Trung Tín UV TV
5 Trần Thanh Hiền UV TV
6 Nguyễn Ngọc Loan Anh UV BCH
7 Nguyễn Minh Anh UV BCH
8 Bùi Nguyễn Phương Anh UV BCH
9 Cam Bảo Hân UV BCH
10 Nguyễn Thị Ngọc Hân UV BCH
11 Lê Chi Quỳnh Hương UV BCH
12 Nguyễn Thanh Ngân UV BCH
13 Liêu Thanh Phong UV BCH
14 Văn Phạm Tuyết Quỳnh UV BCH
15 Nguyễn Vũ Tấn UV BCH
16 Phan Hoàng UV BCH
17 Dương Ngọc Bảo Trân UV BCHBAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
NĂM HỌC 2015 - 2016

TT

Họ và tên

Chức vụ

1 Dương Trọng Nghĩa Bí thư
2 Trần Thị Diễm Hương Phó Bí thư
3 Phạm Hồng Hải Đăng Phó Bí thư
4 Lê Thanh Sang UVTV
5 Nguyễn Thanh Quang UVTV
6 Lê Thanh Sang UV BCH
7 Nguyễn Minh Anh UV BCH
8 Bùi Nguyễn Phương Anh UV BCH
9 Trần Vũ Ngân Giang UV BCH
10 Trần Thanh Hiền UV BCH
11 Lê Chi Quỳnh Hương UV BCH
12 Trần Phượng Khanh UV BCH
13 Lê Minh Lợi UV BCH
14 Nguyễn Thanh Ngân UV BCH
15 Nguyễn Minh Phương UV BCH
16 Nguyễn Ngọc Như Phương UV BCH
17 Nguyễn Ngọc Thúy Vi UV BCH

  

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
NĂM HỌC 2014 - 2015

TT
Họ và tên
Chức vụ
1
Vũ Kim
Phượng
Bí thư
2
Lê Thanh
Sang
Phó Bí thư
3
Phạm Hồng Hải
Đăng
Phó Bí thư
4
Trần Thị Diễm
Hương
UVTV
5
Lâm Võ Tích
Trung
UVTV
6
Lê Thanh
Sang
UV BCH
7
Phan Minh
Hiền
UV BCH
8
Bùi Nguyễn Phương
Anh
UV BCH
9
Huỳnh Thụy Minh
Anh
UV BCH
10
Nguyễn Thanh
Quang
UV BCH
11
Nguyễn Thị Trúc
Duyên
UV BCH
12
Phạm Tất
Khang
UV BCH
13
Võ Thị Huỳnh
Mai
UV BCH
14
Lê Hoài
Nhân
UV BCH
15
Nguyễn Phi Yến
Nhi
UV BCH
16
Nguyễn Ngọc Như
Phương
UV BCH
17
Nguyễn Minh
Phương
UV BCH


BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
NĂM HỌC 2013 - 2014

TT
Họ và tên
Chức vụ
1
Vũ Kim
Phượng
Bí thư
2
Lê Thanh
Sang
Phó Bí thư
3
Nguyễn Thanh
Sang
Phó Bí thư
4
Trần Thị Diễm
Hương
UVTV
5
Trần Công
Danh
UVTV
6
Nguyễn Ngọc Quế
Anh
UV BCH
7
Nguyễn Thị Mỹ
Hiền
UV BCH
8
Phan Minh
Hiền
UV BCH
9
Lê Thị Tuyết
Hồng
UV BCH
10
Phạm Tất Nhân
Khang
UV BCH
11
Phạm Hoàng
Minh
UV BCH
12
Nguyễn Thiện Minh
Thông
UV BCH
13
Phan Ngọc Anh
Thư
UV BCH
14
Trần Long Phát
Thuận
UV BCH
15
Nguyễn Thị Cẩm
Tiên
UV BCH
16
Nguyễn Thị Việt
Trinh
UV BCH
17
Lâm Võ Tích
Trung
UV BCH

 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
NĂM HỌC 2012 - 2013
 
 
TT
 
Họ và tên
Năm sinh
 
         Chức vụ
Nam
Nữ
1
Nguyễn Trường
An
1996
 
BTCĐ 11A9- UVBCH
2
Nguyễn Ngọc Quế
Anh
 
1996
BTCĐ 11D1 - UVBCH
3
Phạm Duy
Anh
1996
 
BTCĐ 11P-UVBCH
4
Trần Công
Danh
1996
 
BTCĐ 11A1-UVBCH
5
Nguyễn Thị Thu
 
1996
BTCĐ 11A5-UVBCH
6
Trần Thị Diễm
Hương
 
1985
Bí thư chi đoàn giáo viên-UVTV
7
Phạm Tất Nhân
Khang
1997
 
BTCĐ 10A8
8
Trương Thị Phương
Khanh
 
1983
Phó bí thư Đoàn trường
9
Phạm Hoàng
Minh
1997
 
BTCĐ 10A9-UVBCH
10
Nguyễn Hữu
Nhân
1995
 
BTCĐ 12P-UVBCH
11
Nguyễn Hồng
Phúc
1995
 
BTCĐ 12A9-UVBCH
12
Vũ Kim
Phượng
 
1980
Bí thư Đoàn trường
13
Nguyễn Thanh
Sang
1985
 
Phó bí thư Đoàn trường
14
Nguyễn Thiện Minh
Thông
1996
 
BTCĐ 11A2- UCBCH
15
Nguyễn Trần Khánh
Thy
 
1997
BTCĐ 10A2-UVBCH
16
Nguyễn Thị Phương
Trinh
 
1995
BTCĐ 12A10-UVBCH
17
Hồ Triệu
Trung
1995
 
BTCĐ 12A3-UVTV