Hình ảnh ngôi trường
Đơn vị cá nhân tài trợ
Hình ảnh nổi bật
Địa chỉ liên kết
Thống kê
» Hôm nay: 303
» Tổng lượt truy cập: 3260547
» Tổng số bài viết: 3045
» Tổng số video clip: 399
Tổ TIN HỌC

* TỔ TIN HỌC, NĂM HỌC 2016 - 2017 (Phó tổ trưởng : Thầy Huỳnh Minh Trí)

Từ trái sang: Thầy Phạm Hồng Hải Đăng, Thầy Huỳnh Minh Trí, Thầy Nguyễn Khắc Long, Thầy Trần Công Minh Kha

* TỔ TIN HỌC, NĂM HỌC 2015 - 2016 (Tổ trưởng: Thầy Nguyễn Khắc Long)

Từ trái sang: Thầy Phạm Hồng Hải Đăng, Cô Nguyễn Thị Huỳnh Giang, Thầy Huỳnh Minh Trí, Thầy Nguyễn Khắc Long

* TỔ TIN HỌC, NĂM HỌC 2014 - 2015

 Từ trái sang: Nguyễn Khắc Long, (TT từ 05/2015), Huỳnh Minh Trí, Nguyễn Thị Huỳnh Giang, Trần Sĩ An (TT nghỉ hưu 05/2015), Phạm Hồng Hải Đăng. 

* TỔ TIN HỌC NĂM HỌC 2013 - 2014


 
 

Từ trái sang: Phạm Hồng Hải Đăng, Nguyễn Thị Huỳnh Giang, Phan Thị Bảo Thu, Trần Sĩ An (TT), Huỳnh Minh Trí, Nguyễn Khắc Long.

 

* TỔ TIN HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013 

 

 

          - Từ trái sang: Phạm Hồng Hải Đăng, Nguyễn Khắc Long, Nguyễn Thị Huỳnh Giang, Trần Sĩ An (TT), Huỳnh Minh Trí.

          - Vắng mặt: Phan Thị Bảo Thu (công tác).

 

 

* TỔ TIN HỌC NĂM HỌC 2011 - 2012

 

 
          Từ trái sang: Nguyễn Khắc Long, Trần Sĩ An (TT), Huỳnh Minh Trí, Phạm Hồng Hải Đăng, Nguyễn Thị Huỳnh Giang, Phan Thị Bảo Thu.