Hình ảnh ngôi trường
Đơn vị cá nhân tài trợ
Hình ảnh nổi bật
Địa chỉ liên kết
Thống kê
» Hôm nay: 154
» Tổng lượt truy cập: 3352096
» Tổng số bài viết: 3131
» Tổng số video clip: 406
Tổ Thể Dục-Quốc Phòng

* TỔ THỂ DỤC_QUỐC PHÒNG, NĂM HỌC 2017 - 2018 (Tổ trưởng: Thầy Nguyễn Ngọc Long)

 

Từ trái qua phải: Thầy Nguyễn Thanh Sang, Thầy Nguyễn Ngọc Long – Tổ trưởng, Cô Hồ Thị Cẩm Giang, Thầy Phan Minh Hiền – Phó Tổ trưởng, Thầy Nguyễn Thanh Đông, Thầy Võ Vinh Sang, Thầy Nguyễn Phước Bông, Thầy Lê Phú Bằng

* TỔ THỂ DỤC_QUỐC PHÒNG, NĂM HỌC 2016 - 2017 (Tổ trưởng: Thầy Nguyễn Ngọc Long)

Từ trái sang: Thầy Lê Phú Bằng, Thầy Nguyễn Phước Bông, Thầy Nguyễn Thanh Đông, Cô Lê Thị Ngọc Diễm, Thầy Võ Vinh sang, Thầy Nguyễn Ngọc Long

* TỔ THỂ DỤC_QUỐC PHÒNG, NĂM HỌC 2015 - 2016 (Tổ trưởng: Thầy Nguyễn Thanh Đông)

Từ trái sang: Thầy Nguyễn Thanh Sang, Thầy Nguyễn Phước Bông, Thầy Nguyễn Thanh Đông, Cô Hồ Thị Cẩm Giang, Thầy Nguyễn Ngọc Long, Thầy Phan Minh Hiền, Thầy Võ Vinh Sang, Thầy Lê Phú Bằng

* TỔ THỂ DỤC_QP NĂM HỌC 2014 - 2015

 

           Từ trái sang: Lê Phú Bằng, Nguyễn Phước Bông, Nguyễn Thanh Đông (TT), Hồ Thị Cẩm Giang, Nguyễn Thanh Sang, Phan Minh Hiền (TP), Nguyễn Ngọc Long, Võ Vinh Sang.

         * TỔ THỂ DỤC_QP NĂM HỌC 2013 - 2014

 

     Từ trái sang: Lê Phú Bằng, Phan Minh Hiền (TP), Nguyễn Phước Bông, Võ Vinh Sang,  Hồ Thị Cẩm Giang, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Thanh Đông (TT).
 

* TỔ THỂ DỤC_QP NĂM HỌC 2012 - 2013 

Từ trái sang: Lê Phú Bằng (TP), Nguyễn Thanh Sang, Võ Vinh Sang, Nguyễn Phước Bông, Nguyễn Ngọc Long, Hồ Thị Cẩm Giang, Phan Minh Hiền, Nguyễn Thanh Đông (TT), Nguyễn Mạnh Ái.

* TỔ THỂ DỤC_QP NĂM HỌC 2011 - 2012

                  

                 Từ trái sang; Võ Vinh Sang, Nguyễn Phước Bông, Nguyễn Thanh Đông (TT), Nguyễn Mạnh Ái, Phan Minh Hiền, Hồ Thị Cẩm Giang, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Thanh Sang, Lê Phú Bằng (TP).