Hình ảnh ngôi trường
Đơn vị cá nhân tài trợ
Hình ảnh nổi bật
Địa chỉ liên kết
Thống kê
» Hôm nay: 158
» Tổng lượt truy cập: 3352100
» Tổng số bài viết: 3131
» Tổng số video clip: 406
Tổ SỬ ĐỊA-GDCD

* TỔ SỬ_ĐỊA_GDCD, NĂM HỌC 2017 - 2018 (Tổ trưởng: Cô Trang Thị Thanh Tâm)

 

Từ trái qua phải: Thầy Nguyễn Hoàng Mẫn, Cô Phan Thị Kim Lệ, Cô Trang Thị Thanh Tâm (Tổ trưởng),  Cô Phạm Thụy Anh – Phó Tổ trưởng, Cô Phạm Thị Tuyết Nhung, Cô Lê Thị Mộng Trinh, Thầy Nguyễn Trần Nhật Tiến

* TỔ SỬ_ĐỊA_GDCD, NĂM HỌC 2016 - 2017    (Tổ trưởng: Cô Trang Thị Thanh Tâm)

Từ trái sang: Thầy Nguyễn Hoàng Mẫn, Cô Phan Thị Kim Lệ, Cô Trang Thị Thanh Tâm, Cô Phạm Thụy Anh, Cô Lê Thị Mộng Trinh, Cô Phan Thị Tuyết Nhung, Thầy Nguyễn Trần Nhật Tiến

* TỔ SỬ_ĐỊA_GDCD, NĂM HỌC 2015 - 2016    (Tổ trưởng: Cô Trang Thị Thanh Tâm)

 

Từ trái sang: Thầy Nguyễn Hoàng Mẫn, Cô Vũ Thị Kim Nguyệt, Cô Phan Thị Kim Lệ, Cô Lê Thị Mộng Trinh, Cô Trang Thị Thanh Tâm, Cô Phạm Thụy Anh, Cô Phan Thị Tuyết Nhung, Cô Đặng Thu Anh, Cô Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Thầy Nguyễn Trần Nhật Tiến

* TỔ SỬ_ĐỊA_GDCD, NĂM HỌC 2014 - 2015

           Từ trái sang:  Nguyễn Trần Nhật Tiến, Đỗ Đức Duy (Thỉnh giảng), Nguyễn Hoàng Mẫn, Phạm Thụy Anh (TP), Bùi Thị Thanh Vân (PHT), Lê Thị Mộng Trinh, Phan Thị Kim Lệ, Nguyễn Thị Xuân Mai, Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Trang Thị Thanh Tâm (TP), Vũ Kim Nguyệt.

* TỔ SỬ_ĐỊA_GDCD, NĂM HỌC 2013 - 2014

          Từ trái sang: Trần Thị Bạch Vân (TP_nghỉ hưu từ 8/2014), Vũ Kim Nguyệt (chuyển về từ 3/2014), Phan Thị Kim Lệ, Đỗ Đức Duy (Thỉnh giảng),  Nguyễn Hải Cường (TT - nghỉ hưu 4/2014), Nguyễn Hoàng Mẫn, Lê Thị Mộng Trinh,  Bùi Thị Thanh Vân,  Phạm Thụy Anh, Nguyễn Thị Xuân Mai, Trang Thị Thanh Tâm (TP).
 

* TỔ SỬ_ĐỊA_GDCD, NĂM HỌC 2012 - 2013 

 

 

        - Từ trái sang: Trang Thị Thanh Tâm (TP), Phan Thị Kim Lệ, Trần Thị Bạch Vân (TP), Nguyễn Hải Cường (TT), Nguyễn Thị Xuân Mai, Bùi Thị Thanh Vân, Lê Thị Mộng Trinh, Phạm Thị Tươi, Trần Thị Ngọc Bắc.

           - Vắng mặt: Phạm Thụy Anh (hộ sản).

 

* TỔ SỬ_ĐỊA_GDCD, NĂM HỌC 2011 - 2012

 

         

          Từ trái sang: Trần Thị Ngọc Bắc, Phan Thị Kim Lệ, Trần Thị Bạch Vân, Đỗ Thị Ninh (TP nghỉ hưu 01/2012), Phạm Thị Tươi, Trần Thị Xuân Mai, Lê Thị Năng (TP nghỉ hưu 01/2012), Nguyễn Hải Cường (TT), Phạm Thụy Anh, Lê Thị Mộng Trinh, Nguyễn Thị Xuân Mai, Bùi Thị Thanh Vân, Trang Thị Thanh Tâm.