Hình ảnh ngôi trường
Đơn vị cá nhân tài trợ
Hình ảnh nổi bật
Địa chỉ liên kết
Thống kê
» Hôm nay: 224
» Tổng lượt truy cập: 3352166
» Tổng số bài viết: 3131
» Tổng số video clip: 406
Tổ Sinh - Nông Nghiệp

* TỔ SINH_KTNN NĂM HỌC 2017 - 2018 (Tổ trưởng: Cô Võ Đinh Thùy Trang)

Từ trái sang: Cô Võ Đinh Thùy Trang – Tổ trưởng, Cô Nguyễn Thị Hồng Điệp – Phó tổ trưởng, Cô Phạm Mỹ Vân, Cô Lê Thị Hằng, Cô Trần Thị Mộng Linh, Cô Nguyễn Thị Phương Nam.

* TỔ SINH_KTNN NĂM HỌC 2016 - 2017 (Tổ trưởng: Cô Võ Đinh Thùy Trang)

Từ trái sang: Cô Trần Thị Mộng Linh, Cô Võ Đinh Thùy Trang, Cô Nguyễn Thị Phương Nam, Cô Nguyễn Thị Hồng Điệp, Cô Phạm Mỹ Vân, Cô Lê Thị Hằng, Cô Bùi Mộng Mỹ Uyên

* TỔ SINH_KTNN NĂM HỌC 2014 - 2015 (Tổ trưởng: Cô Võ Đinh Thùy Trang)


 

       Từ trái sang: Lê Thị Hằng, Bùi Mộng Mỹ Uyên, Võ Đinh Thùy Trang (TT), Nguyễn Thị Phương Nam, Trần Thị Mộng Linh, Phạm Mỹ Vân, Nguyễn Thị Hồng Điệp (TP).

* TỔ SINH_KTNN NĂM HỌC 2013 - 2014

  

     Từ trái sang: Trần Thị Mộng Linh, Bùi Mộng Mỹ Uyên, Nguyễn Thị Phương Nam, Vũ Thị Thái (nghỉ hưu 5/2014), Võ Đinh Thùy Trang (TT), Nguyễn Thị Hồng Điệp (TP), Phạm Mỹ Vân.

 * TỔ SINH_KTNN NĂM HỌC 2012 - 2013  

          - Từ trái sang: Phạm Mỹ Vân, Lê Thị Hằng, Bùi Mộng Mỹ Uyên, Vũ Thị Thái, Võ Đinh Thùy Trang (TT), Nguyễn Thị Hồng Điệp (TP), Trần Thị Mộng Linh (chuyển về 02/2013). 

          - Vắng mặt: Nguyễn Thị Phương Nam (đi học)

* TỔ SINH_KTNN NĂM HỌC 2011 - 2012 

            Từ trái sang: Phạm Mỹ Vân, Nguyễn Thị Bảy (TT nghỉ hưu 10/2012), Vũ Thị Thái, Nguyễn Thị Phương Nam, Võ Đinh Thùy Trang, Bùi Mộng Mỹ Uyên, Nguyễn Thị Hồng Điệp (TP), Lê Thị Hằng.