Hình ảnh ngôi trường
Đơn vị cá nhân tài trợ
Hình ảnh nổi bật
Địa chỉ liên kết
Thống kê
» Hôm nay: 219
» Tổng lượt truy cập: 3352161
» Tổng số bài viết: 3131
» Tổng số video clip: 406
Tổ Ngoại Ngữ

* TỔ NGOẠI NGỮ, NĂM HỌC 2017 - 2018 (Tổ trưởng: Cô Trần Thủy Tiên)

      Từ trái sang

      - Hàng ngồi: Cô Nguyễn Thụy Ngọc Hạnh, Cô Đồng Thị Vân Lộc – Phó Tổ trưởng, Cô Nguyễn Thị Kim Oanh, Cô Trần Thủy Tiên – Tổ trưởng, Cô Trương Thị Phương Khanh, Cô Nguyễn Lê Phương, Cô Ngô Thị Thùy Dung.

 

      - Hàng đứng: Thầy Đinh Công Minh Châu, Thầy Trần Quang Dũng, Thầy Lê Mạnh Hùng, Thầy Peptit – GV tình nguyện Tiếng Pháp, Cô Nguyễn Thị Hồng Diệu, Cô Nhan Huỳnh Bảo Khuyên, Cô Nguyễn Nguyệt Quế

* TỔ NGOẠI NGỮ, NĂM HỌC 2016 - 2017 (Tổ trưởng: Cô Trần Thủy Tiên)

Từ trái sang: Thầy Đinh Công Minh Châu, Thầy Trần Quang Dũng, Cô Trương Thị Phương Khanh, Cô Đồng Thị Vân Lộc, Cô Nguyễn Thụy Ngọc Hạnh, Cô Nguyễn Thị Lệ Hồng, Cô Ngô Thị Thùy Dung, Cô Nguyễn Lê Phương, Cô Nguyễn Thị Kim Oanh, Cô Trần Thủy Tiên, Cô Nguyễn Thị Hồng Diệu, Thầy Lưu Ngọc Quang, Thầy Lê Mạnh Hùng

* TỔ NGOẠI NGỮ, NĂM HỌC 2015 - 2016 (Tổ trưởng: Cô Trần Thủy Tiên)

Từ trái sang: Thầy Trần Quang Dũng, Thầy Lưu Ngọc Quang, Cô Trương Thị Phương Khanh, Cô Nguyễn Thụy Ngọc Hạnh, Cô Nguyễn Lê Phương, Cô Trần Thủy Tiên, Cô Đồng Thị Vân Lộc, Cô Nguyễn Thị Kim Oanh, Cô Huỳnh Thị Thanh Loan, Cô Nguyễn Thị Lệ Hồng, Cô Ngô Thị Thùy Dung

* TỔ NGOẠI NGỮ, NĂM HỌC 2014 - 2015
  Từ trái sang: , Lê Mạnh Hùng, Lưu Ngọc Quang, Ngô Tấn Cần (TT _nghỉ hưu 03/2015), Ngô Thị Thùy Dung, Huỳnh Thị Thanh Loan, Nguyễn Thụy Ngọc Hạnh, Nguyễn Lê Phương, Đồng Thị Vân Lộc (TP), Trương Thị Phương Khanh, Trần Quang Dũng, Đinh Công Minh Châu, Nguyễn Thị Kim Oanh (đi học),


* TỔ NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2013 - 2014

 

      - Từ trái sang (hàng đứng): Nguyễn Lê Phương, Lê Mạnh Hùng, Ngô Tấn Cần (TT), Trần Quang Dũng, Lưu Ngọc Quang,  Đinh Công Minh Châu, Đồng Thị Vân Lộc.

    - Từ trái sang (hàng ngồi):  Trương Thị Phương Khanh, Ngô Thị Thùy Dung, Nguyễn Kim Phụng (nghỉ hưu 01/5/2014),  Huỳnh Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Lệ Hồng, Nguyễn Thị Kim The (TP), Nguyễn Thụy Ngọc Hạnh. Nguyễn Thị Kim Oanh,

 

* TỔ NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2012 - 2013  

 

 

          - Từ trái sang (hàng đứng): Lê Mạnh Hùng, Trần Quang Dũng, Lưu Ngọc Quang, Ngô Tấn Cần (TT), Đinh Công Minh Châu, Đồng Thị Vân Lộc, Nguyễn Thụy Ngọc Hạnh.

          - Từ trái sang (hàng ngồi): Nguyễn Lê Phương, Nguyễn Kim Phụng, Nguyễn Thị Lệ Hồng, Huỳnh Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Kim The (TP), Ngô Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Kim Oanh, Trương Thị Phương Khanh.

 

* TỔ NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2012 - 2013  

 

 

 
          Từ trái sang: Lê Mạnh Hùng, Trần Quang Dũng, Ngô Tấn Cần (TT), Lưu Ngọc Quang, Đinh Công Minh Châu, Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Kim Phụng, Nguyễn Thị Lệ Hồng, Huỳnh Thị Thanh Loan, Ngô Thị Thùy Dung, Nguyễn Lê Phương, Nguyễn Thụy Ngọc Hạnh, Nguyễn Thị Kim The (TP), Đồng Thị Vân Lộc, Trương Thị Phương Khanh.