Hình ảnh ngôi trường
Đơn vị cá nhân tài trợ
Hình ảnh nổi bật
Địa chỉ liên kết
Thống kê
» Hôm nay: 109
» Tổng lượt truy cập: 3352051
» Tổng số bài viết: 3131
» Tổng số video clip: 406
Tổ Lý-Công nghiệp

* TỔ LÝ, NĂM HỌC 2017 - 2018 (Tổ trưởng: Cô Nguyễn Thị Kim Uyên)

Từ trái sang: 

      - Hàng ngồi: Thầy Trương Đức Tuấn – Phó Tổ trưởng, Cô Nguyễn Thị Kim Uyên – Tổ trưởng, Thầy Lê Bá Ngọc – Hiệu trưởng, Cô Huỳnh Thị Tuyết Khanh, Cô Đinh Thị Thúy Quỳnh, Thầy Đặng Xuân Quế

         - Hàng đứng: Thầy Nguyễn Trung Tín, Thầy Nguyễn Văn Tính, Thầy Văn Bá Hừng, Thầy Dương Trọng Nghĩa

* TỔ LÝ_CÔNG NGHỆ,  NĂM HỌC 2016 - 2017 (Tổ trưởng: Cô Nguyễn Thị Kim Uyên)

Từ trái sang: Thầy Lê Thanh Sang, Thầy Trương Đức Tuấn, Thầy Nguyễn Văn Tính, Thầy Lê Bá Ngọc, Cô Nguyễn Thị Kim Uyên, Cô Đinh Thị Thúy Quỳnh, Cô Huỳnh Thị Tuyết Khanh, Thầy Dương Trọng Nghĩa, Thầy Nguyễn Trung Tín, Thầy Văn Bá Hừng

* TỔ LÝ_CÔNG NGHỆ,  NĂM HỌC 2015 - 2016 (Tổ trưởng: Cô Lê Thị Tuyết Đông)

Từ trái sang:

Hàng ngồi: Cô Huỳnh Thị Tuyết Khanh, Cô Đinh Thị Thúy Quỳnh, Cô Lê Thị Tuyết Đông, Thầy Lê Bá Ngọc, Cô Nguyễn Thị Kim Uyên, Cô Nguyễn Quang Thanh Thủy

Hàng đứng: Thầy Văn Bá Hừng, Thầy Nguyễn Văn Tính, Thầy Lê Thanh Sang, Thầy Dương Trọng Nghĩa, Thầy Nguyễn Trung Tín

* TỔ LÝ_CÔNG NGHỆ, NĂM HỌC 2014 - 2015


      - Từ trái sang (hàng đứng): Đặng Xuân Quế, Nguyễn Trung Tín (chuyển về 01/2015), Dương Trọng Nghĩa, Văn Bá Hừng, Lê Thanh Sang, Nguyễn Văn Tính.

     - Từ trái sang (hàng ngồi):  Phan Minh Hoàng, Nguyễn Quang Thanh Thủy, Lê Thị Tuyết Đông (TT), Lê Bá Ngọc (HT), Nguyễn Thị Kim Uyên, Huỳnh Thị Tuyết Khanh, Đinh Thị Thúy Quỳnh. 

* TỔ LÝ_KTCN NĂM HỌC 2013 - 2014

     - Từ trái sang (hàng đứng):  Phan Minh Hoàng, Nguyễn Văn Tính, Dương Trọng Nghĩa, Văn Bá Hừng, Lê Thanh Sang.

     - Từ trái sang (hàng ngồi):  Nguyễn Thị Ngọc Chiếu (TP), Nguyễn Quang Thanh Thủy, Thái Văn Ánh, Lê Bá Ngọc (HT), Lê Thị Tuyết Đông (TT), Đinh Thị Thúy Quỳnh, Huỳnh Thị Tuyết Khanh, Nguyễn Thị Kim Uyên,

* TỔ LÝ_KTCN NĂM HỌC 2012 - 2013 

           - Từ trái sang (hàng đứng): Dương Trọng Nghĩa, Lê Thanh Sang, Văn Bá Hừng, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Văn Tính, Đặng Xuân Quế.

           - Từ trái sang (hàng ngồi): Huỳnh Thị Tuyết Khanh, Nguyễn Thị Kim Uyên, Lê Thị Tuyết Đông (TT), Lê Bá Ngọc (HT), Nguyễn Thị Ngọc Chiếu (TP), Nguyễn Thu Hồng, Đinh Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Quang Thanh Thủy.

 * TỔ LÝ_KTCN NĂM HỌC 2011 - 2012  

 

           Từ trái sang: Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Quang Thanh Thủy, Nguyễn Thu Hồng, Nguyễn Thị Ngọc Chiếu (TP), Huỳnh Thị Tuyết Khanh, Lê Thị Tuyết Đông (TT), Đinh Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Kim Uyên, Lê Bá Ngọc (HT), Đặng Xuân Quế, Lê Thanh Sang, Văn Bá Hừng.