Hình ảnh ngôi trường
Đơn vị cá nhân tài trợ
Hình ảnh nổi bật
Địa chỉ liên kết
Thống kê
» Hôm nay: 77
» Tổng lượt truy cập: 3352019
» Tổng số bài viết: 3131
» Tổng số video clip: 406
Tổ Học vụ_Giáo vụ

* TỔ HỌC VỤ_GIÁO VỤ NĂM HỌC 2013 - 2014

Từ trái sang: Lưu Trọng Nghĩa, Huỳnh Ngọc Minh (P. HT), Nguyễn Lê Phương, Nguyễn Thị Tưởng (P. HT - nghỉ hưu 3/2014), Vũ Kim Phượng, Nguyễn Thị Thu Hương,  Trần Quang Dũng, Trần Quan Cần (chuyển trường 8/2013).

* TỔ HỌC VỤ_GIÁO VỤ NĂM HỌC 2012 - 2013

          Từ trái sang: Lưu Trọng Nghĩa, Trần Quan Cần, Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Lê Phương, Trần Thị Tài, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Tưởng (P. HT), Hồ Thị Bích Ty (nghỉ hưu 10/2013).

* TỔ HỌC VỤ_GIÁO VỤ NĂM HỌC 2012 - 2013

                       

          Từ trái sang: Lưu Trọng Nghĩa, Trần Quan Cần, Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Lê Phương, Trần Thị Tài, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Tưởng (P. HT), Hồ Thị Bích Ty.

*TỔ HỌC VỤ_GIÁO VỤ NĂM HỌC 2012 - 2013

                       

          Từ trái sang: Lưu Trọng Nghĩa, Phan Minh Hoàng (TT), Nguyễn Lê Phương, Trương Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Tưởng, Trần Thị Tài, Lê Thị Hằng, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Hồ Thị Bích Ty.