Hình ảnh ngôi trường
Đơn vị cá nhân tài trợ
Hình ảnh nổi bật
Địa chỉ liên kết
Thống kê
» Hôm nay: 290
» Tổng lượt truy cập: 2896557
» Tổng số bài viết: 2823
» Tổng số video clip: 379
Tổ Hoá

* TỔ HÓA, NĂM HỌC 2016 - 2017 (Tổ trưởng: Thầy Lê Huỳnh Phước Hiệp)

Từ trái sang: Cô Nguyễn Thị Vĩnh Khanh, Cô Đỗ Thị Bích Ngọc, Cô Nguyễn Thị Ngọc Hà, Cô Phạm Ngọc Thảo, Cô Trần Thị Diễm Hương, Cô Cao Thị Ngọc Điệp, Cô Nguyễn Hoàng Uyên, Cô Trần Thị Thu, Cô Nguyễn Thị Thanh Diệp, Cô Nguyễn Ngọc Bích, Thầy Lê Huỳnh Phước Hiệp

* TỔ HÓA, NĂM HỌC 2015 - 2016 (Tổ trưởng: Cô Nguyễn Thị Thanh Diệp)

Từ trái sang: Cô Nguyễn Thị Ngọc Hà, Cô Trần Thị Thu, Cô Phạm Ngọc Thảo, Cô Nguyễn Hoàng Uyên, Cô Nguyễn Thị Vĩnh Khanh, Cô Nguyễn Thị Thanh Diệp, Cô Nguyễn Thị Thanh Diệp, Cô Trần Thị Diễm Hương, Cô Cao Thị Ngọc Điệp, Thầy Lê Huỳnh Phước Hiệp

* TỔ HÓA NĂM HỌC 2014 - 2015

 

          Từ trái sang:  Lê Huỳnh Phước Hiệp, Nguyễn Thị Vĩnh Khanh (TP), Nguyễn Ngọc Bích, Trần Thị Thu, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Diệp (TT), Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Hoàng Uyên, Trần Thị Diễm Hương, Cao Thị Ngọc Điệp, Phạm Ngọc Thảo, .

* TỔ HÓA NĂM HỌC 2013 - 2014

       Từ trái sang:  Cao Thị Ngọc Điệp,  Nguyễn Hoàng Uyên, Đỗ Thị Bích Ngọc, Trần Thị Thu, Lê Huỳnh Phước Hiệp, Thái Văn Ánh, Nguyễn Thị Thanh Diệp (TT), Nguyễn Thị Vĩnh Khanh (TP), Nguyễn Ngọc Bích, Trần Thị Diễm Hương, Phạm Ngọc Thảo, Nguyễn Thị Ngọc Hà.
 

* TỔ HÓA NĂM HỌC 2012 - 2013   

 

          - Từ trái sang: Trần Thị Diễm Hương, Cao Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Hoàng Uyên, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Thị Ngọc Hà chuyển về 08/2012), Nguyễn Thị Thanh Diệp (TT), Nguyễn Thị Vĩnh Khanh (TP), Lê Huỳnh Phước Hiệp.

          - Vắng mặt: Đỗ Thị Bích Ngọc (hộ sản), Phạm Ngọc Thảo (đi học), Trần Thị Thu (đi học).

 

* TỔ HÓA NĂM HỌC 2011 - 2012    

 

          - Từ trái sang: Đỗ Thị Bích Ngọc, Phạm Ngọc Thảo, Nguyễn Thị Thanh Diệp (TP), Châu Thị Hồng Tười (TT nghỉ hưu 4/2012), Lê Huỳnh Phước Hiệp, Trần Thị Thu, Cao Thị Ngọc Điệp, Trần Thị Diễm Hương, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Thị Vĩnh Khanh.

          - Vắng mặt: Nguyễn Hoàng Uyên (hộ sản).