Hình ảnh ngôi trường
Đơn vị cá nhân tài trợ
Hình ảnh nổi bật
Địa chỉ liên kết
Thống kê
» Hôm nay: 102
» Tổng lượt truy cập: 3352044
» Tổng số bài viết: 3131
» Tổng số video clip: 406
Tổ Hoá

* TỔ HÓA, NĂM HỌC 2017 - 2018 (Tổ trưởng: Thầy Lê Huỳnh Phước Hiệp)

 

Từ trái sang: Cô Trần Thị Thu, Cô Phạm Ngọc Thảo, Thầy Lê Huỳnh Phước Hiệp (Tổ trưởng), Cô Nguyễn Thị Vĩnh Khanh (Phó Tổ trưởng), Cô Nguyễn Thị Ngọc Hà, Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích, Cô Nguyễn Hoàng Uyên, Cô Đỗ Thị Bích Ngọc, Cô Cao Thị Ngọc Điệp

* TỔ HÓA, NĂM HỌC 2016 - 2017 (Tổ trưởng: Thầy Lê Huỳnh Phước Hiệp)

 

Từ trái sang: Cô Nguyễn Thị Vĩnh Khanh, Cô Đỗ Thị Bích Ngọc, Cô Nguyễn Thị Ngọc Hà, Cô Phạm Ngọc Thảo, Cô Trần Thị Diễm Hương, Cô Cao Thị Ngọc Điệp, Cô Nguyễn Hoàng Uyên, Cô Trần Thị Thu, Cô Nguyễn Thị Thanh Diệp, Cô Nguyễn Ngọc Bích, Thầy Lê Huỳnh Phước Hiệp

* TỔ HÓA, NĂM HỌC 2015 - 2016 (Tổ trưởng: Cô Nguyễn Thị Thanh Diệp)

Từ trái sang: Cô Nguyễn Thị Ngọc Hà, Cô Trần Thị Thu, Cô Phạm Ngọc Thảo, Cô Nguyễn Hoàng Uyên, Cô Nguyễn Thị Vĩnh Khanh, Cô Nguyễn Thị Thanh Diệp, Cô Nguyễn Thị Thanh Diệp, Cô Trần Thị Diễm Hương, Cô Cao Thị Ngọc Điệp, Thầy Lê Huỳnh Phước Hiệp

* TỔ HÓA NĂM HỌC 2014 - 2015

 

          Từ trái sang:  Lê Huỳnh Phước Hiệp, Nguyễn Thị Vĩnh Khanh (TP), Nguyễn Ngọc Bích, Trần Thị Thu, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Diệp (TT), Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Hoàng Uyên, Trần Thị Diễm Hương, Cao Thị Ngọc Điệp, Phạm Ngọc Thảo, .

* TỔ HÓA NĂM HỌC 2013 - 2014

       Từ trái sang:  Cao Thị Ngọc Điệp,  Nguyễn Hoàng Uyên, Đỗ Thị Bích Ngọc, Trần Thị Thu, Lê Huỳnh Phước Hiệp, Thái Văn Ánh, Nguyễn Thị Thanh Diệp (TT), Nguyễn Thị Vĩnh Khanh (TP), Nguyễn Ngọc Bích, Trần Thị Diễm Hương, Phạm Ngọc Thảo, Nguyễn Thị Ngọc Hà.
 

* TỔ HÓA NĂM HỌC 2012 - 2013   

 

          - Từ trái sang: Trần Thị Diễm Hương, Cao Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Hoàng Uyên, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Thị Ngọc Hà chuyển về 08/2012), Nguyễn Thị Thanh Diệp (TT), Nguyễn Thị Vĩnh Khanh (TP), Lê Huỳnh Phước Hiệp.

          - Vắng mặt: Đỗ Thị Bích Ngọc (hộ sản), Phạm Ngọc Thảo (đi học), Trần Thị Thu (đi học).

 

* TỔ HÓA NĂM HỌC 2011 - 2012    

 

          - Từ trái sang: Đỗ Thị Bích Ngọc, Phạm Ngọc Thảo, Nguyễn Thị Thanh Diệp (TP), Châu Thị Hồng Tười (TT nghỉ hưu 4/2012), Lê Huỳnh Phước Hiệp, Trần Thị Thu, Cao Thị Ngọc Điệp, Trần Thị Diễm Hương, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Thị Vĩnh Khanh.

          - Vắng mặt: Nguyễn Hoàng Uyên (hộ sản).

 

 TỔ HÓA HỌC

ĐOÀN KẾT - THÂN ÁI – YÊU NGHỀ - NHIỆT TÌNH – TRÁCH NHIỆM

TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG, KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI, SÁNG TẠO ĐÁP ỨNG YÊU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC.

I. THẦY CÔ CỦA TỔ HÓA HỌC

1. Các Thầy/Cô Tổ trưởng qua các thời kì

          1. Cô Nguyễn Thị Kim Hoa (…)                                                      2. Cô Nguyễn Thị Ánh (…)

          3. Thầy Phan Thanh Hồng (…)                                                       4. Cô Châu Thị Hồng Tươi (1988 – 2012)

          5. Cô Nguyễn Thị Thanh Diệp (2012 – 11/2016)                            6. Thầy Lê Huỳnh Phước Hiệp (12/2016 đến nay)

2. Các Thầy/Cô đã giảng dạy tại Tổ Hóa học

          1. Thầy Huỳnh Chiếu Đẳng                      2. Thầy Thái Văn Ánh                       3. Cô Nguyễn Thị Nhàn         

          4. Cô Nguyễn Thị Nguyệt Ánh                 5. Cô Nguyễn Thị Ánh                       6. Cô Nguyễn Thị Kim Hoa 

          7. Thầy Phan Thanh Hồng                       8. Cô Châu Thị Hồng Tươi                9. Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan   

          10. Cô Nguyễn Thị Mỹ Ngọc                  11. Cô Nguyễn Thị Thanh Diệp          12. Cô Tôn Nữ Liên Hương 

          13. Thầy Đào Văn Thuần                       14. Cô Bùi Ngọc Thúy                        15. Thầy Văn Công Sinh        

          16. Thầy Lê Văn Nhung                          17. Cô Nguyễn Thị Kim Trúc             18. Cô Nguyễn Quỳnh Nga    

3. Các Thầy/Cô đang giảng dạy tại Tổ Hóa học

    - Tổ Hóa học hiện tại gồm 10 giáo viên. Trong đó có 6 giáo viên có trình độ thạc sĩ, 4 giáo viên có trình độ đại học.

        1. Thầy Lê Huỳnh Phước Hiệp (Tổ trưởng chuyên môn)    2. Cô Nguyễn Thị Vĩnh Khanh (Phó TT chuyên môn)

        3. Cô Trần Thị Thu (Tổ trưởng Công đoàn)   4. Cô Đỗ Thị Bích Ngọc (Phó chủ tịch Công đoàn nhà trường)

       5. Cô Nguyễn Hoàng Uyên (Trưởng ban thanh tra nhân dân)                6. Cô Nguyễn Thị Ngọc Hà (Chi ủy viên)

         7. Cô Nguyễn Ngọc Bích                                                                       8. Cô Cao Thị Ngọc Điệp

         9. Cô Phạm Ngọc Thảo                                                                        10. Cô Trần Thị Diễm Hương

II. ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM (SKKN) VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC TỰ LÀM (TBDHTL)

STT

Tên đề tài

Giáo viên thực hiện

Thành tích

Năm học

1

SKKN: Phương pháp giải toán hóa học lớp 8

Nguyễn Thị Vĩnh Khanh

Giải B cấp tỉnh

Trước năm 2007

2

SKKN: Các dạng toán về nồng độ dung dịch

Nguyễn Thị Vĩnh Khanh

Giải B cấp trường

Trước năm 2007

3

SKKN: Một số phương pháp điều chế và tổng hợp các hợp chất hữu cơ

Châu Thị Hồng Tươi

Giải B cấp tỉnh

Trước năm 2007

4

SKKN: Phương pháp học nhóm

Nguyễn Thị Vĩnh Khanh

Giải C cấp trường

Trước năm 2007

5

SKKN: Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Châu Thị Hồng Tươi

Giải A cấp tỉnh

2007 - 2008

6

SKKN: Các dạng toán hóa học cơ bản lớp 10

Nguyễn Thị Thanh Diệp

Giải B cấp tỉnh

2008 - 2009

7

SKKN: Rèn luyện kiến thức, kỹ năng thí nghiệm trong chương trình hóa học lớp 10 nâng cao

Đỗ Thị Bích Ngọc

Giải A cấp trường

2009 - 2010

8

SKKN: Xây dựng bài  tập thực tiễn môn hóa học cho học sinh trung học phổ thông

Nguyễn Hoàng Uyên

Giải B cấp trường

2010 - 2011

9

SKKN: Hệ thống bài tập hóa học 11

Cao Thị Ngọc Điệp

Giải B cấp trường

2011 - 2012

10

SKKN: Sự điện phân

Lê Huỳnh Phước Hiệp

Giải A cấp trường

2014 - 2015

11

SKKN: Xây dựng hệ thống bài tập theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong chương Este - lipit

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Giải B cấp trường

2014 - 2015

12

SKKN: Xây dựng hệ thống bài tập có sơ đồ, hình vẽ, đồ thị.

Lê Huỳnh Phước Hiệp

Giải B cấp tỉnh

2015 - 2016

13

SKKN: Sử dụng bài tập hóa học phát huy năng lực độc lập sáng tạo cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông

Nguyễn Hoàng Uyên

Giải B cấp trường

2016 - 2017

14

TBDHTL: Mối liên hệ giữa các chất hữu cơ

Châu Thị Hồng Tươi

Giải C cấp tỉnh

Trước 2007

15

TBDHTL: Hệ thống các tiết luyện tập và ôn tập Hóa 11NC

Châu Thị Hồng Tươi

Lê Huỳnh Phước Hiệp

Giải B cấp Tỉnh

2007 - 2008

16

TBDHTL: Giáo án điện tử bài Hợp chất Cacbon

Nguyễn Thị Thanh Diệp

Giải B cấp Tỉnh

2008 – 2009

17

TBDHTL: Giáo án điện tử bài Nhôm

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Giải C cấp Tỉnh

2008 – 2009

18

TBDHTL: Tài liệu trực quan giảng dạy Hóa học lớp 12

Nhóm GV tổ Hóa

Giải C cấp Tỉnh

2008 – 2009

19

TBDHTL: Website tư liệu hóa 12 phần Hữu cơ

Châu Thị Hồng Tươi

Phạm Ngọc Thảo

Giải A cấp Tỉnh

2009 - 2010

20

TBDHTL: Hệ thống các bài luyện tập ôn tập hóa học 11 nâng cao

Châu Thị Hồng Tươi

Lê Huỳnh Phước Hiệp

Giải B cấp tỉnh

2011 - 2012

21

TBDHTL: Tư liệu hỗ trợ tự học Hóa 11- Phần Hidrocacbon

Phạm Ngọc Thảo

Giải B cấp tỉnh

2011 - 2012

III. THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ

- Từ năm 2007 đến năm 2017: đạt danh hiệu Tổ lao động tiên tiến.

- Năm năm liền (từ 2012 đến 2017): đạt tỉ lệ tốt nghiệp bộ môn trên 98% - xếp hạng II của Tỉnh.

IV. THÀNH TÍCH CỦA CÁ NHÂN

       1. Chiến sĩ thi đua – Lao động sáng tạo

- Cô Châu Thị Hồng Tươi (CSTĐ cấp cơ sở nhiều năm liền)

- Thầy Lê Huỳnh Phước Hiệp (CSTĐ cấp cơ sở năm học 2011 – 2012, 2015 - 2016)

- Cô Phạm Ngọc Thảo: Bằng lao động sáng tạo (năm học 2010 – 2011)

- Cô Nguyễn Hoàng Uyên (CSTĐ cấp cơ sở năm học 2016 – 2017)

2. Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

- Cô Nguyễn Thị Vĩnh Khanh (năm 2004)                                     - Cô Nguyễn Ngọc Bích  (năm 2009)

3. Giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Thầy Lê Huỳnh Phước Hiệp (2013 – 2014, 2014 – 2015)

V. THÀNH TÍCH TRONG CÁC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAY

- 2008 – 2009: 1 giải cấp tỉnh

- 2010 – 2011: 1 giải cấp tỉnh

- 2011 – 2012: 2 giải cấp tỉnh, 04 giải máy tính cầm tay cấp tỉnh, 01 giải máy tính cầm tay cấp khu vực.

- 2012 – 2013: 2 giải cấp tỉnh, 01 giải cấp tỉnh giải máy tính cầm tay.

- 2013 – 2014: 2 giải đạt giải máy tính cầm tay.

- 2014 – 2015: 3 giải cấp tỉnh, 03 giải máy tính cầm tay cấp tỉnh.

- 2015 – 2016: 2 giải cấp tỉnh, 01 giải máy tính cầm tay cấp tỉnh, 01 giải máy tính cầm tay cấp khu vực, 4 huy chương Olympic tháng tư.

- 2016 – 2017: 3 giải cấp tỉnh, 01 giải I máy tính cầm tay cấp tỉnh, 01 giải máy tính cầm tay cấp khu vực, 5 huy chương Olympic tháng tư.

- 2017 – 2018: 3 giải cấp tỉnh