Hình ảnh ngôi trường
Đơn vị cá nhân tài trợ
Hình ảnh nổi bật
Địa chỉ liên kết
Thống kê
» Hôm nay: 643
» Tổng lượt truy cập: 3307325
» Tổng số bài viết: 3083
» Tổng số video clip: 402
CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN QUA CÁC NHIỆM KỲ

1978 - 1979 Phí Thị Kim 2000 - 2002 Đào Thị Mừng
1979 - 1980 Nguyễn Văn Hai 2002 - 2005 Nguyễn Hải Cường
1980 - 1986 Phạm Trung Liêm 2005 - 2012 Trần Thị Bạch Vân
1986 - 1988 Nguyễn Hải Cường 2012 – đến nay Bùi Mộng Mỹ Uyên
1988 - 1991      
1991 - 1993 Nguyễn Văn Quan    
1993 - 2000 Nguyễn Thị Tưởng    

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN, NĂM HỌC 2017- 2018

Từ trái sang: Thầy Lê Thanh Sang, Thầy Nguyễn Thanh Sang, Thầy Nguyễn Thành Trung, Cô Lê Thị Hằng, Cô Nguyễn Thị Cẩm Hằng, Cô Đỗ Thị Bích Ngọc – Phó CTCĐ, Cô Bùi Mộng Mỹ Uyên – Chủ tịch Công đoàn, Cô Nguyễn Thị Phương Nam – Phó CTCĐ, Cô Đồng Thị Vân Lộc.

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN, NĂM HỌC 2016- 2017

Từ trái sang: Thầy Nguyễn Khắc Long, Cô Đỗ Thị Bích Ngọc, Cô Nguyễn Thị Kim Oanh, Cô Nguyễn Thị Ngọc Hà, Cô Nguyễn Thị Ngọc Chiếu, Cô Lê Thị Hằng, Cô Võ Thị Tho, Cô Bùi Mộng Mỹ Uyên, Thầy Nguyễn Ngọc Long

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN, NĂM HỌC 2015- 2016

Từ trái sang: Cô Nguyễn Thị Ngọc Chiếu, Cô Nguyễn Thị Kim Oanh, Cô Bùi Mộng Mỹ Uyên, Cô Võ Thị Tho, Cô Nguyễn Thị Ngọc Hà, Thầy Nguyễn Ngọc Long, Thầy Nguyễn Khắc Long

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ  2012 - 2015


Từ trái sang: Khắc Long (ủy viên), Minh Hoàng (ủy viên - nghỉ hưu 9/2015), Ngọc Chiếu (ủy viên), Bích Ngọc (PCT), Mỹ Uyên (CT), Võ Thị Tho (PCT), Ngọc Hà (ủy viên), Ngọc Long (ủy viên)