Hình ảnh ngôi trường
Đơn vị cá nhân tài trợ
Hình ảnh nổi bật
Địa chỉ liên kết
Thống kê
» Hôm nay: 169
» Tổng lượt truy cập: 3351059
» Tổng số bài viết: 3131
» Tổng số video clip: 406
Ban đại diện CMHS

TỔ CHỨC NHÂN SỰ  BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

NĂM HỌC 2016 - 2017

STT Họ và tên Chức vụ PHHS lớp
1 Nguyễn Văn Ửng Trưởng ban 11A1
2 Nguyễn Trọng Hữu Phó ban 10L1
3 Nguyễn Huỳnh Tịnh Phó ban 11A3
4 Huỳnh Lệ Thúy Phó ban 11L1
5 Trần Hiếu Hòa Phó ban 12A3
6 Trần Thị Diễm Trang Thư ký 11B1
7 Hứa Trường Sơn Ủy viên 10A1
8 Nguyễn Quốc Bửu Ủy viên 10A5
9 Dương Minh Đạt Ủy viên 10A6
10 Nguyễn Thị Huỳnh Mai Ủy viên 10A7
11 Đặng Thị Bích Liên Ủy viên 10H1
12 Lê Trường Ủy viên 11A4
13 Kiều Thị Thu Hằng Ủy viên 11A7
14 Phạm Xuân Hồng Ủy viên 11B2
15 Cao Văn Hoàng Ủy viên 12A2
16 Ngô Chí Thích Ủy viên 12A4
17 Lê Hoàng Hiệp Ủy viên 12C
18 Nguyễn Thị Huệ Ủy viên 12H1
19 Nguyễn Văn Phước Ủy viên 12L4

 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ  BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

NĂM HỌC 2015 - 2016

STT Họ và tên Chức vụ PHHS Lớp
1 Nguyễn Văn Ửng Trưởng ban 10A1
2 Nguyễn Huỳnh Tịnh P.Trưởng ban 10A1
3 Trần Hiếu Hòa P.Trưởng ban 11A3
4 Trần Văn Bon P.Trưởng ban 11L3
5 Nguyễn Tiến Dũng P.Trưởng ban 12H1
6 Hà Văn Hòa Uy viên 10A4
7 Nguyễn Hồng Phước Ủy viên 10A5
8 Trần Thị Diễm Trang Ủy viên 10B2
9 Lê Thị Kim Pha Ủy viên 10H1
10 Huỳnh Lệ Thúy Ủy viên 10L1
11 Cao Văn Hoàng Ủy viên 11A2
12 Lê Hữu Đức Hùng Ủy viên 11A5
13 Huỳnh Thừa Bảo Ủy viên 11A6
14 Lê Hoàng Hiệp Ủy viên 11L2
15 Nguyễn Văn Be Ủy viên 12A3
16 Đặng Ngọc Dung Ủy viên 12H2
17 Nguyễn Thị Thanh Hà Ủy viên 12L1
18 Lâm Châu Bảo Thy Ủy viên 12L2
19 Đỗ Cẩn Trực Ủy viên 12L3
 
TỔ CHỨC NHÂN SỰ  BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
NĂM HỌC 2014 - 2015

STT Họ và tên Chức vụ PHHS Lớp
1 Nguyễn Văn Nhặn Trưởng ban 12D1
2 Nguyễn Văn Dư P.Trưởng ban 12A2
3 Cao Long Phi P.Trưởng ban 11A6
4 Trần Thị Nguyệt  P.Trưởng ban 10A1
5 Huỳnh Văn Nguyện P.Trưởng ban 10B
6 Phạm Thị Phùng Khiết Kế toán 12A4
7 Trần Hiếu Hòa Ủy viên 10A3
8 Thái Thị Kim Đào Ủy viên 10D1
9 Nguyễn Văn Phước Ủy viên 10E2
10 Võ Thị Bạch Tuyết Ủy viên 10.2
11 Trần Phát Ủy viên 11A1
12 Nguyễn Quốc Quân Ủy viên 11B
13 Đặng Ngọc Dung Ủy viên 11D3
14 Phan Vũ Phúc Ủy viên 11E
15 Nguyễn Minh Hoàng Ủy viên 11.2
16 Nguyễn Phước Hiền Ủy viên 12A5
17 Trương Văn Đoàn Ủy viên 12E
18 Ngô Thị Kim Phượng Ủy viên 12B
19 Trương Ngọc Ngoạt Ủy viên 12.1
 
TỔ CHỨC NHÂN SỰ  BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
NĂM HỌC 2013 - 2014

STT Họ và tên Chức vụ PHHS Lớp
1 Nguyễn Văn Nhặn Trưởng ban 11D1
2 Nguyễn Bửu Minh P.Trưởng ban 11A7
3 Nguyễn Thị Kim Xuyến P. trưởng ban 12B
4 Nguyễn Văn Dư P. trưởng ban 11A2
5 Lê Hoàng Tiến P. trưởng ban 10A3
6 Phạm Thị Phùng Khiết Kế toán 11A4
7 Lê Thị Ngọc Thắm Ủy viên 12A3
8 Trần Công Dũng Ủy viên 12A1
9 Lê Văn Khuê Ủy viên 12.1
10 Lê Trọng Việt Ủy viên 12D1
11 Võ Văn Hùng Ủy viên 10A2
12 Trương Văn Đoàn Ủy viên 10A5
13 Bùi Thanh Phong Ủy viên 11D2
14 Nguyễn Hải Nam Ủy viên 10A1
15 Nguyễn Đức Đảm Ủy viên 10D1
16 Võ Quang Ái Ủy viên 10A6
17 Nguyễn Quốc Quân Ủy viên 10B
18 Nguyễn Thị Bé Tư Ủy viên 10D2
19 Cao Long Phi Ủy viên 10.1

TỔ CHỨC NHÂN SỰ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
NĂM HỌC 2012 – 2013
 
STT Họ và tên Chức vụ PHHS lớp
1 Nguyễn Bửu Minh Trưởng ban 10A7
2 Nguyễn Thị Kim Xuyến P. trưởng ban 11B
3 Trương Ngọc Ngoạt P. trưởng ban 11.1
4 Nguyễn Văn Nhặn P.Trưởng ban 10D1
5 Trần Thị Thu Thư ký 12A6
6 Nguyễn Thị Tuyết Mai Ủy viên 12.2
7 Nguyễn Văn Dư Ủy viên 12A1
8 Nguyễn Thành Trung Ủy viên 12A3
9 Phan Thanh Hà Ủy viên 12B
10 Nguyễn Trung Kiên Ủy viên 12A10
11 Nguyễn Văn Dư Ủy viên 10A2
12 Phạm Thị Phùng Khiết Ủy viên 10A4
13 Lê Thị Ngọc Thắm Ủy viên 11A4
14 Huỳnh Huy Việt Ủy viên 11A2
15 Trần Thanh Thảo Ủy viên 12A4
16 Huỳnh Long Lập Ủy viên 12.2
17 Phạm Thị Diệu Ủy viên 12A9
18 Văn Thanh Hà Ủy viên 12D
19 Nguyễn Văn Sáu Ủy viên 11A7
20 Nguyễn Văn Đức Ủy viên 11D1
21 Bùi Thanh Phong Ủy viên 10D1
22 Phạm Văn Hùng Ủy viên 11P
23 Nguyễn Phước Hiền Ủy viên 10A1
24 Võ Văn Hùng Ủy viên 10A2
25 Trương Văn Đoàn Ủy viên 10A5
26 Lê Thị Lan Trang Ủy viên 10A3
27 Hồ Thị Tân Ủy viên 10.1
28 Trần Xuân Mật Ủy viên 11A5