Hình ảnh ngôi trường
Đơn vị cá nhân tài trợ
Hình ảnh nổi bật
Địa chỉ liên kết
Thống kê
» Hôm nay: 164
» Tổng lượt truy cập: 3352106
» Tổng số bài viết: 3131
» Tổng số video clip: 406
Tổ An ninh - Bảo vệ môi trường

* TỔ AN NINH_BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014

          Từ trái sang: Nguyễn Tuấn Khanh (TP),  Nguyễn Phan Anh, Nguyễn Văn Châu, Lê Thị Minh, Mộng Nguyệt, Lê Thị Thúy Hằng (TT), , Nguyễn Tuấn Khanh (TP), Nguyễn Văn Thành, Phạm Văn Minh.
 

* TỔ AN NINH_BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM HỌC 2012 - 2013

          Từ trái sang: Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Phan Anh, Mộng Nguyệt, Lê Thị Minh, Lê Thị Thúy Hằng (TT), Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Tuấn Khanh (TP), Phạm Văn Minh.